M
16/09/2020 15:39

Hà Nội dự kiến huy động 89 nghìn tỷ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn

(LĐTĐ) Đây là thông tin được đề cập trong báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 – 2020.

Huyện Chương Mỹ có thêm 2 xã đủ điều kiện đạt chuẩn Nông thôn mới
Hà Nội: Xây dựng nông thôn mới phải gắn với các tiêu chí đô thị
Bí thư đoàn năng động, nhiệt huyết với công việc

Để hiện thực hóa các mục tiêu Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, Thành phố Hà Nội dự kiến đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn Hà Nội 89 nghìn tỷ. Trong đó vốn lồng ghép của Thành phố là 25 nghìn tỷ, ngân sách Thành phố hỗ trợ trực tiếp là 20 nghìn tỷ, ngân sách cấp huyện là 30 nghìn tỷ, ngân sách cấp xã 2 nghìn tỷ, vốn huy động ngoài ngân sách là 12 nghìn tỷ.

Hà Nội dự kiến huy động 89 nghìn tỷ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn
Ảnh minh họa : Lương Hằng

Theo thống kê của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội, tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU từ năm 2016 đến nay là khoảng 56.513 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 58 tỷ đồng; Ngân sách Thành phố bố trí khoảng 20.911 tỷ đồng; Ngân sách huyện 29.275,5 tỷ đồng; Ngân sách xã 1.455,5 tỷ đồng.

Vốn huy động ngoài ngân sách Nhà nước từ năm 2016 tới nay đạt 4.812,6 tỷ đồng. Trong đó đóng góp của nhân dân (bằng ngày công lao động trực tiếp, hiến đất làm các công trình công cộng,...) là 1.976,6 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp, hợp tác xã là 2.037,54 tỷ đồng; các nguồn vốn khác là 798,47 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thành phố đã bố trí 1.000 tỷ đồng ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố tạo điều kiện cho các hộ vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của người dân.

Do thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nên hiện tại, thành phố Hà Nội không còn nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy.

Lương Hằng

Nguồn :