M
12/11/2020 21:22

Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ ba đứng đầu về ứng dụng công nghệ thông tin

(LĐTĐ) Theo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông vừa mới công bố, Bảo hiểm xã hội Việt Nam liên tiếp trong 3 năm 2017, 2018, 2019 giữ vị trí đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin.

Nhiều tiện ích với ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ hợp tác về bảo hiểm y tế Thêm kênh tiện ích đóng, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Cũng như các năm trước, việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 đã được Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện theo 3 nhóm cơ quan, đơn vị (các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), với 6 hạng mục gồm: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; Trang/cổng thông tin điện tử; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin; Nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin. Mỗi hạng mục được kiểm tra, tính điểm và tổng điểm của các hạng mục được sử dụng để xếp hạng tổng thể cho cơ quan.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ ba đứng đầu về ứng dụng công nghệ thông tin
Liên tiếp trong 3 năm 2017, 2018, 2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giữ vị trí đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin.

Bảng xếp hạng cho thấy, chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trung bình của khối Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2019 tăng so với năm 2018.

Trong đó, khối các cơ quan thuộc Chính phủ đã đạt 0,6 điểm trong năm 2019, tăng 0,05 điểm so với năm 2018. Các chỉ số thành phần gồm: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; Trang/Cổng Thông tin điện tử; cơ chế, chính sách (trừ nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin) của các cơ quan thuộc Chính phủ đều tăng, trong đó chỉ số về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin tăng nhiều nhất. Điều này chứng tỏ, trong năm 2019, các cơ quan thuộc Chính phủ đã chú trọng hơn trong việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật và triển khai nhiều ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ điện tử.

Theo danh sách xếp hạng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu trong khối các cơ quan thuộc Chính phủ về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019; tiếp theo lần lượt là: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam.

B.D

Nguồn :