M
08:19 | 12/11/2019

Nâng cao vai trò công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Nhằm giúp người dân nhận thức sâu sắc về Chương trình xây dựng nông thôn mới, ngay từ những ngày đầu thực hiện, huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã xác định, công tác tuyên truyền có vai trò hết sức quan trọng. Nhờ triển khai tuyên truyền đúng thời điểm, đúng trọng tâm…chương trình xây dựng nông thôn mới ở Thạch Thất đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

nang cao vai tro cong tac tuyen truyen trong xay dung nong thon moi Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới
nang cao vai tro cong tac tuyen truyen trong xay dung nong thon moi Phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân ở nông thôn đạt hơn 41 triệu đồng
nang cao vai tro cong tac tuyen truyen trong xay dung nong thon moi Nông thôn mới là người dân ngày càng phải giàu lên

Theo đó, để triển khai chương trình, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để tổ chức, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm và vai trò của người đứng đầu và nhân dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới.

nang cao vai tro cong tac tuyen truyen trong xay dung nong thon moi
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giúp Thạch Thất sớm cán đích nông thôn mới (ảnh Ng. Thủy)

Huyện đã tổ chức 45 lớp học tập quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị Quyết số 26-NQ/TW, Chương trình 02-CTr/TU (trong đó: 5 lớp cán bộ chủ chốt huyện, 23 lớp Đảng bộ xã, thị trấn, 17 lớp cho cán bộ, đảng viên khối cơ quan, trường học, ủy viên Ban chấp hành các đoàn thể ở cơ sở). Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết 26-NQ/TW, Chương trình 02-CTr/TU, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ đảng viên và nhân dân đã nhận thức sâu sắc về mục đích, yêu cầu, mục tiêu cơ bản, nhiệm vụ, giải pháp.

Theo Ban chỉ đạo nông thôn mới của huyện, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phòng trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đề án thực hiện tang văn minh tiến bộ giai đoạn 2016 - 2020, triển khai thực hiện sâu rộng với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động đa dạng, phong phú như: Tuyên truyền qua các chuyên mục trên hệ thống Đài Phát thanh huyện và Đài Truyền thanh các xã; qua các lớp tập huấn, học tập, quán triệt Nghị quyết, tổ chức các hội nghị tuyên truyền, nói chuyện về thực hiện tang văn minh tiến bộ, đặc biệt là tuyên truyền hình thức hỏa táng.

Đến nay, trên địa bàn huyện đã có trên 97% đám tang thực hiện tốt theo nếp sống văn minh, không sử dụng thuốc lá, mời cơm khách trong đám tang, không phúng bằng lễ chín, hạn chế phúng viếng bằng hoa quả, thực hiện tốt hình thức luân chuyển trầu cau, hương thăm khi có người đến thăm viếng, thời gian bảo quản thi hài trong nhà không quá 48 giờ và đảm bảo vệ sinh môi trường, không mở nhạc tang trước 6 giờ sáng và sau 22 giờ đêm.

Đặc biệt, ngoài mức hỗ trợ của Thành phố, của huyện, đã có 12 xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ kinh phí hỏa táng bằng tiền mặt với mức trung bình khoảng 1 triệu đồng/ca. Đến năm 2018 tỷ lệ hỏa táng trên địa bàn huyện đạt 50,7%, một số xã có tỷ lệ cao như: Yên Bình 85,2%, Yên Trung 70%, Canh Nậu 69,4%, Hương Ngải 66%, Tân Xã 65%, Thạch Hòa 61%.

Tuấn Minh

Nguồn :