M
23/03/2019 09:03

Nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới

(LĐTĐ) Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã ban hành Công văn số 734/SNN-VPĐPNTM gửi UBND các huyện hướng dẫn nội dung thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới.  

nang cao chat luong cac tieu chi doi voi huyen da dat chuan nong thon moi Góp sức xây dựng nông thôn mới
nang cao chat luong cac tieu chi doi voi huyen da dat chuan nong thon moi Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án cấp nước sạch nông thôn
nang cao chat luong cac tieu chi doi voi huyen da dat chuan nong thon moi Sức sống mới trên xã nông thôn mới Tân Lập

Cụ thể, các nội dung ưu tiên thực hiện, gồm: Về phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn: các huyện cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu chủ động phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

nang cao chat luong cac tieu chi doi voi huyen da dat chuan nong thon moi
Tiêu chí nông thôn mới tại các địa phương đã đạt chuẩn không ngừng được nâng cao. Ảnh M.Q

Đối với các sản phẩm nông sản chủ lực, các huyện cần tiếp tục chỉ đạo nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị các sản phẩm chủ lực của huyện đảm bảo giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích cao hơn bình quân của tỉnh tối thiểu 10%; Thực hiện tổ chức sản xuất tốt theo hướng trang trại, HTX; gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, thương mại, du lịch trải nghiệm, dịch vụ theo chuỗi giá trị; Áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong hầu hết các khâu của quy trình sản xuất; thực hành sản xuất an toàn theo các tiêu chuẩn chứng nhận sản xuất nông nghiệp tốt và các tiêu chuẩn chứng nhận được khuyến khích; Đảm bảo sản xuất thân thiện với môi trường.

Đối với huyện có tỷ trọng nông nghiệp thấp trong cơ cấu kinh tế cần tập trung rà soát, lựa chọn, phát triển hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, du lịch, dịch vụ trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu phát triển KT-XH và phát huy được tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương; Thu hút các loại hình doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn; lựa chọn, phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ có lợi thế cạnh tranh gắn với thị trường và đảm bảo thân thiện với môi trường.

Các huyện phải phấn đấu đảm bảo thu nhập bình quân hằng năm của người dân nông thôn trên địa bàn huyện cao hơn tối thiểu 1,2 lần so với mức thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn hằng năm của cấp tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân ở các xã trên địa bàn huyện hằng năm giảm tối thiểu 0,5 lần so với mức quy định đối với vùng (trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo).

Ngoài ra, các huyện tiếp tục nâng cao tỷ lệ xã, tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định; Nâng cao chất lượng môi trường nông thôn và giữ vững an ninh, trật tự xã hội.

PV

Nguồn :