M
26/04/2021 17:17

Mỹ Đức tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật huyện Mỹ Đức, tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân tại 2 cụm - xã Mỹ Thành (gồm các xã Mỹ Thành, Hồng Sơn, An Mỹ, Bột Xuyên, Thượng Lâm, Xuy Xá) và Ủy ban nhân dân huyện (gồm các xã Hương Sơn, Đốc Tín, Vạn Kim, Hợp Thanh, Phù Lưu Tế và Thị trấn Đại Nghĩa) với tổng số trên 800 đại biểu tham dự.

Phường Xuân Đỉnh ra quân tổng vệ sinh môi trường chào mừng ngày bầu cử Công an quận Đống Đa sẵn sàng cho ngày hội toàn dân Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn?

Ngay từ đầu năm 2021, Phòng Tư pháp huyện Mỹ Đức - cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trong đó có công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về bầu cử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Mỹ Đức tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: N.H)

Tại Hội nghị, báo cáo viên pháp luật là luật sư Nguyễn Quốc Tuấn - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân như: mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử...

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác bầu cử của Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã góp phần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Hội nghị tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

T.Tr

Nguồn :