M
10/03/2021 12:46

Mua đất có thông tin chuyển nhượng nhưng sổ đỏ vẫn tên chủ cũ được không?

Không ít người lo lắng việc mua đất nhưng sổ đỏ vẫn đứng tên chủ cũ có rủi ro không? Câu trả lời được giải đáp dưới bài viết.

Khi nào sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Những trường hợp không có sổ đỏ vẫn được sang tên

Quy định về cấp sổ mới khi sang tên

Khoản 2 Điều 17 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định trường hợp đăng ký biến động được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, gồm:

Các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thay đổi;

Các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại các điểm a, b, e, g, h, l, m, n và r Khoản 1 Điều này mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận”.

Theo đó, khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở sẽ được cấp Giấy chứng nhận mới để đứng tên người nhận chuyển nhượng nếu thuộc 1 trong 2 trường hợp sau:

Thứ nhất, người nhận chuyển nhượng không có nhu cầu cấp sổ đỏ mới nhưng tại trang 4 không còn dòng trống để xác nhận thông tin chuyển nhượng.

Thứ hai, người nhận chuyển nhượng có nhu cầu cấp sổ đỏ mới.

Sổ đỏ vẫn đứng tên chủ cũ, người mua có mất đi quyền lợi của mình? Đồ họa: M.H
Sổ đỏ vẫn đứng tên chủ cũ, người mua có mất đi quyền lợi của mình? Đồ họa: M.H

Sổ đỏ đứng tên chủ cũ, người mua vẫn đầy đủ quyền

Sổ đỏ dù đứng tên chủ cũ, người mua không mất quyền lợi, vì trang 3,4 trong sổ đỏ được sử dụng để ghi thông tin chuyển nhượng.

Nếu người nhận chuyển nhượng không có nhu cầu cấp sổ đỏ mới hoặc “quên” tích vào ô 1 khi làm hồ sơ thì thông tin chuyển nhượng được ghi tại trang 3, trang 4 của sổ đỏ.

Nội dung xác nhận thông tin chuyển nhượng sẽ có dấu đỏ của Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận theo thẩm quyền do UBND cấp tỉnh quyết định.

Theo Minh Huy/laodong.vn

https://laodong.vn/bat-dong-san/mua-dat-co-thong-tin-chuyen-nhuong-nhung-so-do-van-ten-chu-cu-duoc-khong-886952.ldo

Nguồn :