M
17/07/2020 11:02

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI sẽ được tổ chức vào năm 2022

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 2596/BVHTTDL-ĐA và 2597/BVHTTDL-ĐA gửi Uỷ ban nhân Thành phố Hà Nội về việc lùi thời gian tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI (HANIFF VI) sang năm 2022.

Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI sẽ tổ chức vào quý IV năm 2020
Ngày 27/10 chính thức Khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 5
Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 5: Sẽ có nhiều chương trình phim Việt Nam
3817 2350 32d16f9e28d8c18698c9
Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI sẽ rời đến năm 2020 (ảnh: Bảo Thoa)

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới hiện nay đang diễn biến phức tạp, khó lường cùng với việc các đường bay quốc tế chưa thể mở lại sớm. Vì vậy, việc mời và đón tiếp khách quốc tế đến tham dự Liên hoan Phim HANIFF VI là hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng, mục đích tổ chức của Liên hoan Phim. Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định lùi thời gian tổ chức Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI sang năm 2022.

Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội là sự kiện uy tín nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, sáng tạo, khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh. Thông qua Liên hoan phim góp phần phát huy tinh thần thân ái, hợp tác giữa các nhà làm phim, đại biểu, vì sự phát triển của điện ảnh đồng thời giới thiệu các tác phẩm đặc sắc của các nền điện ảnh trên thế giới.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI (HANIFF VI), thời gian tổ chức dự kiến trong tháng 11 năm 2020.

PV

Nguồn :