M
02/03/2021 18:17

Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây: Chú trọng công tác phát triển đoàn viên

(LĐTĐ) Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh là nhiệm vụ then chốt… thời gian qua Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác này.

Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây quan tâm nữ công nhân lao động Đồng hành cùng doanh nghiệp, người lao động trong dịch Covid-19 Mang Xuân ấm đến đoàn viên và người lao động Sơn Tây

Theo đó, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã tăng cường chỉ đạo các công đoàn cơ sở nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân lao động; tổ chức đầy đủ các hội nghị ban chấp hành, sinh hoạt tổ công đoàn; tích cực nghiên cứu học tập nâng cao trình độ, nghiệp vụ công tác công đoàn nhằm nâng cao chất lượng, nội dung hoạt động công đoàn cơ sở.

Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây: Chú trọng công tác phát triển đoàn viên

Trao cờ của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho các đơn vị công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

Đáng chú ý, để công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở đạt hiệu quả, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây chủ động phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Sơn Tây tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn với các nội dung như: Học tập chuyên đề về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã; công tác nữ công, công tác an toàn vệ sinh lao động; công tác kiểm tra và tài chính công đoàn… cho trên 2.000 lượt cán bộ tham dự.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây cũng tổ chức triển khai cho 100% cán bộ công đoàn cơ sở học tập, quán triệt nghị quyết đại hội XVI Công đoàn thành phố Hà Nội. Chủ động phân công cán bộ xuống các doanh nghiệp tuyên truyền vận động thành lập công đoàn cơ sở; tính đến hết ngày 31/10/2020 đã tổ chức thành lập 6/6 công đoàn cơ sở (đạt 100%), kết nạp mới 505/410 đoàn viên công đoàn (đạt 123,2%), trong đó thành lập 02 công đoàn cơ sở doanh nghiệp theo điều 14 Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Tích cực vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển Đảng trong khối công nhân viên chức lao động. Qua các phong trào thi đua, công đoàn cơ sở đã giới thiệu cho Đảng 202 đoàn viên ưu tú để xem xét, bồi dưỡng, kết nạp. Kết quả, đến nay đã có 140 đồng chí được kết nạp vào Đảng.

Đinh Luyện

Nguồn :