M
10:43 | 22/07/2019

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã góp phần làm sâu sắc hơn truyền thống của Công đoàn Việt Nam

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trân trọng ghi nhận và tự hào về trách nhiệm của Liên đoàn Lao động thành phố trong việc góp phần làm sâu sắc hơn truyền thống quý báu của Công đoàn Việt Nam.

lien doan lao dong tp ha noi da gop phan lam sau sac hon truyen thong cua cong doan viet nam Chủ tịch Tổng Liên đoàn Bùi Văn Cường vinh dự nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh
lien doan lao dong tp ha noi da gop phan lam sau sac hon truyen thong cua cong doan viet nam Tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm cần được lan tỏa trong cán bộ công đoàn
lien doan lao dong tp ha noi da gop phan lam sau sac hon truyen thong cua cong doan viet nam 100 cán bộ công đoàn tiêu biểu dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Văn Linh

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã khẳng định như vậy tại Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7 2019) và tuyên dương 90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội long trọng tổ chức sáng nay (22/7).

lien doan lao dong thanh pho ha noi da gop phan lam sau sac hon truyen thong cua cong doan viet nam
Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại lễ kỷ niệm

Báo Lao động Thủ đô trân trọng lược ghi bài phát biểu của Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải:

Công đoàn Việt Nam đã trải qua chặng đường 90 năm hình thành và phát triển với một tầm vóc ngày càng lớn mạnh, thật sự là tổ chức Công đoàn cách mạng, có những đóng góp to lớn trong cuộc đấu tranh bền bỉ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và trong quá trình sáng tạo xây dựng nước Việt Nam độc lập, hòa bình, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh.

Bản sắc của tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày nay là kết quả của một quá trình lâu dài kiên trì thực hiện trên nền móng của tổ chức Công hội do đồng chí Nguyễn Ái Quốc thiết kế, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và do lực lượng trực tiếp là các thế hệ cán bộ công đoàn nối tiếp nhau gìn giữ, vun đắp. Đây là niềm tự hào của tổ chức Công đoàn Việt Nam, của đội ngũ cán bộ công đoàn và toàn thể đoàn viên công đoàn.

Đóng góp trong thành quả chung, Công đoàn thành phố Hà Nội có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những thành viên đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ và luôn là đơn vị tích cực, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Trong những năm gần đây, bên cạnh nỗ lực xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thấu hiểu và có nhiều hoạt động thiết thực vì người lao động, Liên đoàn Lao động thành phố là đơn vị tiêu biểu trong việc tham mưu Thành ủy, Ủy ban ban nhân dân thành phố thực hiện chính sách khuyến khích thành lập công đoàn cơ sở, phối hợp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát triển phong trào sáng kiến sáng tạo thủ đô, xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ.

Hiện nay, Công đoàn Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển có tính bước ngoặt. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng hoàn thiện, pháp luật đặt ra những yêu cầu mới đối với tổ chức Công đoàn, nhất là quy định thương lượng về tiền lương ở doanh nghiệp. Cuộc cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ tư đòi hỏi không chỉ đặc biệt quan tâm vấn đề việc làm bền vững mà tất yếu có những tác động đến mô hình tập hợp người lao động cũng như hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Quá trình thực hiện chính sách thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế, đoàn viên công đoàn khu vực ngoài nhà nước đã chiếm tỷ trọng chủ yếu và không ngừng phát triển, trở thành đối tượng quan trọng nhất của tổ chức Công đoàn và đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải thể hiện ngày càng rõ nét hơn vai trò đại diện cơ bản nhất, vai trò đại diện trực tiếp của đoàn viên công đoàn. Song hành cùng với các yêu cầu này là khi Việt Nam triển khai các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, bên cạnh những cơ hội còn có thách thức đối với tổ chức Công đoàn từ quyền lựa chọn tổ chức để thực hiện quyền đại diện của người lao động.

lien doan lao dong thanh pho ha noi da gop phan lam sau sac hon truyen thong cua cong doan viet nam
Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải tặng hoa cho tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ Thủ đô

Nhiệm vụ mới, mang tính lịch sử đang đặt ra đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trong dịp kỷ niệm trọng đại này, tôi kỳ vọng Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong hệ thống công đoàn, thực hiện sớm, hiệu quả cao những vấn đề trọng yếu.

Một là: Tập trung xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh từ bên trong bằng lực lượng đoàn viên có ý thức tự giác và hành động công đoàn một cách có tổ chức. Các cấp công đoàn tiến hành đa dạng cách thức tiếp cận, tuyên truyền, vận động người lao động để nâng cao ý thức về tổ chức Công đoàn Việt Nam - là tổ chức chính trị - xã hội , tự hào là thành viên của Công đoàn Việt Nam để xây đắp vững chắc nền móng của công đoàn.

Một nhiệm vụ cấp thiết là huy động đông đảo đoàn viên tham gia hoạt động cơ bản của tổ chức công đoàn ở cơ sở, trong đó hoạt động đối thoại, thương lượng có vai trò rất quan trọng, được pháp luật quy định, trực tiếp mang lại quyền lợi cơ bản cho người lao động, biểu hiện sinh động trách nhiệm công đoàn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Cần hình thành, nâng cao chất lượng lực lượng nòng cốt đảm nhận nhiệm vụ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tư vấn viên giải quyết bức xúc của người lao động, trở thành lực lượng tham gia đối thoại, thương lượng của tổ chức công đoàn cơ sở, là nguồn cán bộ công đoàn cơ sở. Đồng thời, quan tâm tổ chức cho đoàn viên kiểm soát hoạt động công đoàn, trước hết là ở cơ sở bằng cách phát huy quyền và trách nhiệm của đoàn viên trong kiểm tra, giám sát đối với hoạt động công đoàn cơ sở, cán bộ công đoàn cơ sở và tài chính công đoàn.

Hai là: Thực hiện đồng bộ nhiệm vụ trung tâm bằng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống tổ chức Công đoàn. Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo lợi ích đoàn viên, bảo vệ người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao là nhiệm vụ trung tâm của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay. Các cấp công đoàn cần thống nhất tư duy về sự gắn kết hài hòa lợi ích giữa người lao động, người sử dụng lao động và đất nước, đồng thời phát huy đầy đủ trách nhiệm các chủ thể mang lại lợi ích cho người lao động là nền tảng đảm bảo quyền lợi cơ bản của người lao động.

Vì thế, cần triển khai tốt các hoạt động tương tác giữa cán bộ công đoàn và đoàn viên công đoàn, chủ động thông tin về tổ chức và hoạt động công đoàn, tăng cường công tác định hướng thông tin đối với người lao động. Điều quan trọng nhất là huy động, sử dụng sức mạnh tổng hợp, vừa làm rõ trách nhiệm cả hệ thống, vừa phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp công đoàn để chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên, người lao động.

Ba là: Thực hiện tốt tư tưởng phục vụ của tổ chức Công đoàn. Đây là biểu biên tập trung tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn. Có người lao động tất yếu có tổ chức Công đoàn để tập hợp, đảm nhận nhiệm vụ đại diện của tập thể người lao động; song, có đoàn viên mới có tổ chức Công đoàn và có tổ chức Công đoàn mới có cán bộ công đoàn.

Vì thế, cần thực hiện tốt nguyên tắc “Cấp trên phục vụ cấp dưới, tổ chức công đoàn phục vụ đoàn viên, người lao động”. Đồng thời, xây dựng các chuẩn chất mới của cán bộ công đoàn là những người gắn bó, thấu hiểu và một lòng hành động vì đoàn viên, vì người lao động, vừa kế thừa chuẩn chất tâm huyết, trách nhiệm được thực hiện hàng thập kỷ, vừa có chuẩn chất mới là chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ để có đủ năng lực vững vàng và thành công trước mọi khó khăn, thách thức.

Điều kiện tiên quyết để tổ chức Công đoàn thật sự là tổ chức cách mạng là tự giác tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, phát triển tổ chức và hoạt động công đoàn. Các cấp công đoàn cần làm tốt việc chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng , chính quyền đồng cấp về những vấn đề mới, diễn biến mới trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn; tăng cường giới thiệu kết nạp Đảng theo Điều lệ Đảng đối với cán bộ công đoàn xuất sắc, đoàn viên công đoàn ưu tú, góp phần phát triển tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng.

Quá trình hình thành và phát triển của Công đoàn Việt Nam cho thấy một nguyên lý cơ bản để tổ chức Công đoàn thật sự vững mạnh, đảm đương tốt nhiệm vụ đại diện cho đông đảo người lao động là có đường lối đúng đắn, vừa quan tâm thường xuyên nhiệm vụ cốt lõi là quyền lợi thiết thực của đoàn viên, người lao động, vừa gắn với sự tiến bộ của xã hội, có một hệ thống tổ chức chặt chẽ, từng bước hoàn thiện sát hợp tình hình thực tiễn, lấy cơ sở làm nền tảng và có sự chỉ huy thống nhất.

Trong giai đoạn hiện nay, mục tiêu củng cố vững chắc, không ngừng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn thực sự vững mạnh trở nên đặc biệt quan trọng. Giải pháp cơ bản nhất phải bằng sức mạnh bên trong, sức mạnh tổng hợp của tổ chức Công đoàn và do đội ngũ cán bộ công đoàn trực tiếp đảm nhận.

Chúng ta đã nỗ lực, đạt nhiều kết quả, nhưng người lao động còn đặt nhiều kỳ vọng, đòi hỏi chúng ta phải phấn đấu không ngừng để có chỗ đứng vững chắc nhất của Công đoàn Việt Nam là ở trong lòng người lao động; lực lượng to lớn nhất để Công đoàn Việt Nam lớn mạnh, trường tồn là ở mỗi người đoàn viên có ý thức tự giác và được tổ chức thành lực lượng hoạt động công đoàn; sức sống mạnh mẽ nhất của tổ chức Công đoàn là hoạt động công đoàn ở cơ sở, trên nền tảng pháp luật và nhu cầu chính đáng của số đông đoàn viên.

B.D lược ghi

Nguồn :