M
09/01/2021 12:06

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: Hoạt động công đoàn đã đi vào chiều sâu

(LĐTĐ) Với phương châm hướng về cơ sở, vì người lao động, các hoạt động công đoàn huyện Gia Lâm năm qua đã đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả, nhất là trong công tác đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Giải Tennis mở rộng tranh Cúp Stanley lần thứ VII năm 2020 Tập huấn an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2020 Nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm khóa X, kỳ họp lần thứ 13 vừa được tổ chức mới đây.

Tại hội nghị, các ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đã nghe, thảo luận và nhất trí thông qua dự thảo báo cáo kết quả phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn huyện Gia Lâm năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và dự thảo báo cáo kết quả hoạt động Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Theo đó, trong năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Gia Lâm, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể các cấp Công đoàn Huyện đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 7/7 chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra góp phần quan trọng vào ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Với phương châm hoạt động hướng về cơ sở, hướng về người lao động, các hoạt động công đoàn đã đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả, nhất là trong công tác đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: Hoạt động công đoàn đã đi vào chiều sâu
Toàn cảnh hội nghị

Liên đoàn Lao động huyện đã tích cực giám sát việc thực hiện lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo Huyện ủy-Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân huyện với lãnh đạo các doanh nghiệp, cán bộ Công đoàn cơ sở và công nhân lao động trên địa bàn huyện.

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Liên đoàn Lao động huyện đã hướng dẫn công đoàn cơ sở tham mưu cho cấp ủy đảng và lãnh đạo đơn vị có các giải pháp hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và ủng hộ bằng tiền mặt, hoặc hiện vật đồng thời thường xuyên nắm chắc tình hình quan hệ lao động, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch bệnh; triển khai vận động công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid 19.

Cùng đó, năm qua, Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động v... Đồng thời, Liên đoàn Lao động huyện cũng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, công tác thu, chi tài chính Công đoàn được tập trung chỉ đạo quyết liệt; các mặt công tác khác đều được thực hiện tốt.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Thể cho biết, kết quả mà các cấp Công đoàn huyện đã đạt được trong năm 2020 đã được các cấp ghi nhận và Liên đoàn Lao động huyện được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Cũng tại hội nghị, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đã thông qua xếp loại công đoàn cơ sở năm 2020; thông qua danh sách công đoàn cơ sở tạm dừng hoạt động năm 2020; thông qua dự thảo phân công cán bộ phụ trách cụm công đoàn cơ sở và lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Phạm Diệp

Nguồn :