M
12/03/2021 17:38

Đoàn viên Công đoàn Cơ quan Dân Đảng huyện Ba Vì ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”

(LĐTĐ) Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, thời gian qua, cán bộ, công chức, người lao động thuộc Công đoàn Cơ quan Dân Đảng huyện Ba Vì đã tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”.

Giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Gặp mặt nữ công đoàn viên dịp 8/3 Cụm Thi đua số 11 Công an thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua 2021

Theo đó, tổng số tiền đoàn viên ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” được trên 18 triệu đồng, Ban Chấp hành Công đoàn đã chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện - Cơ quan thường trực Cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” huyện Ba Vì.

Đoàn viên Công đoàn Cơ quan Dân Đảng huyện Ba Vì ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”

Đoàn viên Công đoàn Cơ quan Dân Đảng huyện Ba Vì ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”. Ảnh: Hồng Đạt

Với sự ủng hộ tích cực của đoàn viên công đoàn cơ quan đã góp phần cùng Thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện nhiều công trình, hoạt động có ý nghĩa đến cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa.

Được biết, thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì đã phát động đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, lao động, sản xuất trên địa bàn tích cực ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, góp phần vào thành tích chung của huyện trong cuộc vận động này.

Hồng Đạt

Nguồn :