M
26/06/2020 18:14

LĐLĐ quận Đống Đa biểu dương 50 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2020

(LĐTĐ) Ngày 26/6, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ công nhân viên chức lao động (2010 - 2020); Biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước đảm việc nhà” và “Gia đình Công nhân viên chức lao động tiêu biểu” năm 2020. Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố dự hội nghị.  

LĐLĐ quận Đống Đa khen thưởng 67 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
Liên đoàn lao động Thành phố trao hỗ trợ người lao động khó khăn quận Đống Đa
LĐLĐ quận Đống Đa tặng khẩu trang và nước sát khuẩn cho người lao động

Công tác nữ công đi vào đời sống của nữ CNVCLĐ

10 năm qua Nghị quyết 6b/NQ - BCH ngày 29/01/2011 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ đã được các cấp công đoàn quận Đống Đa triển khai thực hiện có hiệu quả và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ.

ldld quan dong da bieu duong 50 gia dinh cnvcld tieu bieu 2020
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố trao thưởng cho các tập thể

Ban nữ công công đoàn các cấp quận đã tích cực, nỗ lực phấn đấu, vận động nữ CNVCLĐ tham gia các hoạt động phong trào một cách nhiệt tình, sôi nổi và trách nhiệm. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ mọi mặt cho nữ CNVCLĐ được đẩy mạnh; công tác tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ CNVCLĐ được quan tâm, chú trọng, phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà ” thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia và ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu; các hoạt động xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, cộng tác cán bộ nữ có bước chuyển biến; phương thức hoạt động nữ ngày càng đổi mới.

Qua thực tiễn phong trào, với những tập thể tiêu biểu như công đoàn cơ quan Quận ủy, công đoàn cơ quan UBND Quận, công đoàn Chi cục thuế Quận, công đoàn công ty cổ phần Hanel... các cấp công đoàn Quận đã vận động nữ CNVCLĐ phát huy tài năng sáng tạo, thực hiện tốt phong trào thi đua, các cuộc vận động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng về công tác nữ công trong tình hình mới, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của nữ CNVCLĐ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

ldld quan dong da bieu duong 50 gia dinh cnvcld tieu bieu 2020
Các cá nhân, tập thể nhận khen thưởng

Với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định Nghị quyết 6b / NQ - BCH, Chỉ thị 03 / CT - TLĐ đã thực sự đi vào đời sống của nữ CNVCLĐ được các cấp công đoàn tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Phong trào đã trở thành nguồn động lực thúc đẩy chị em vượt qua nhiều thử thách khó khăn, phát huy tài năng trí tuệ, sáng tạo, đức tính cần cù chịu khó, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

2.653 gia đình đạt danh hiệu gia đình tiêu biểu cấp cơ sở

Với phong trào thi đua gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, nhận thức được tầm quan trọng của công tác vận động nữ CNVCLĐ trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước, ngay từ những ngày đầu năm Ban nữ công đã tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ quận xây dựng chương trình công tác nữ công; tổ chức và phát động phong trào thi đua “ Giỏi việc nước - Đảm việc nhà ”và gia đình CNVCLĐ tiêu biểu. Chỉ đạo Ban nữ công CĐCS tổ chức thực hiện phong trào và động viên nữ CNVCLĐ trên địa bàn Quận tích cực tham gia, hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, học giỏi.

Căn cứ hướng dẫn của LĐLĐ quận, các CĐCS đã xây dựng kế hoạch triển khai tới 100 % nữ CNVCLĐ, đồng thời giao cho Ban nữ công quần chúng chỉ đạo phong trào vận động đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia. Tổ chức hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và nữ “ giỏi việc nước, đảm việc nhà ” tại cấp mình để giới thiệu biểu dương khen thưởng cấp quận và thành phố.

Phong trào thi đua “ giỏi việc nước , đảm việc nhà ” và biểu dương gia đình tiêu biểu trong CNVCLĐ quận được chính quyền và CĐCS đánh giá xếp loại, khen thưởng kịp thời và làm căn cứ để xếp loại thi đua hàng tháng, năm đã thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển có hiệu quả thiết thực đối với CNVCLĐ.

Thông qua những hoạt động cụ thể , tổ chức Công đoàn đẫ góp phần làm phong phú hơn đời sống tinh thần và vật chất của đội ngũ CNVCLĐ, thấy rõ vai trò người mẹ - người vợ, người chồng - người cha trong gia đình. Các gia đình đều nỗ lực, kiên trì phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và vun đắp hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con ngoan học giỏi, không ngừng học tập nâng cao trình độ, trong đó có sự phấn đấu của mỗi cá nhân trong gia đình, quan hệ xã hội, cộng đồng, trách nhiệm tình làng nghĩa xóm cũng được vun đắp hầu hết các gia đình CNVCLĐ đều được địa phương công nhận đạt danh hiệu " Gia đình văn hoá ".

ldld quan dong da bieu duong 50 gia dinh cnvcld tieu bieu 2020
Các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc nhận khen thưởng

Kết quả trong năm qua đã có 2948 gia đình CNVCLĐ được công nhận gia đình văn hoá, 2653 gia đình đạt danh hiệu gia đình tiêu biểu cấp cơ sở.

Sôi nổi phong trào thi đua “ giỏi việc nước , đảm việc nhà ” năm 2019

Các cấp Công đoàn đã cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà ” vào chương trình công tác, từng bước đưa phong trào vào nề nếp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nữ CNVCLĐ.

Mỗi chị em phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng gia đình hạnh phúc. Để phong trào thi đua phù hợp với đặc thù ngành nghề, Công đoàn cơ sở đã cụ thể hóa tên gọi, xây dựng nội dung, tiêu chuẩn thi đua, phối hợp phát động trong nữ CNVCLĐ đơn vị, ngành như : công đoàn trường học với tên gọi "Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; đối với các doanh nghiệp " Giỏi việc công ty, đảm việc nhà ” ... Công tác tuyên truyền giáo dục được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, trong đó tập tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng về công tác phụ nữ, gia đình và trẻ em; kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ đến giai đoạn 2015-2020; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ... Qua đó , góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, cùng chia sẻ trách nhiệm trong gia đình để chị em có điều kiện học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ....

ldld quan dong da bieu duong 50 gia dinh cnvcld tieu bieu 2020
Các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc nhận khen thưởng

Bên cạnh đó, Công đoàn đó tổ chức hội thi, hoạt động văn hóa thể thao; tọa đạm chuyên đề về xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con khỏe dạy con ngoan trong nữ CNVCLĐ nên đã tạo sắc thái riêng về giới, thu hút đông đảo chị em tham gia.

Hưởng ứng phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, nữ CNVCLĐ ở tất cả các lĩnh vực công tác ngành, nghề đó hưởng ứng tích cực thông qua phong trào thi đua " Lao động giỏi " , " Lao động sáng tạo ”.

Với chức năng và nhiệm vụ của mình, các chị đó tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền, chuyên môn tổ chức các hoạt động với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Quận, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong gia đình các chị luôn là tấm gương sáng là chủ thể xây dựng gia đình no ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc nuôi con khoẻ, dạy con ngoan và học giỏi. Nhận thức sâu sắc quan điểm gia đình là tế bào của xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, do đó dù bận rộn công việc chuyên môn, chị em đều dành thời gian chăm sóc, vun vén cho tổ ấm gia đình.

Kết quả qua quá trình triển khai thực hiện, năm 2019 có trên 6000 lượt nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “lao động giỏi ” cấp cơ sở, có 161 tập thể, 8017 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “ giỏi việc nước, đảm việc nhà ”cấp cơ sở, trong đó có 20 tập thể , 70 cá nhân tiêu biểu khen thưởng cấp Quận.

Tại hội nghị, LĐLĐ quận biểu dương 20 tập thể , 50 cá nhân thực hiện tốt Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03 và biểu dương 20 tập thể 80 cá nhân Giỏi việc nước, đảm việc nhà; 50 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2020.

T.Vũ

Nguồn :