M
31/10/2020 10:46

Ủy ban nhân dân và Liên đoàn lao động thị xã Sơn Tây:

Ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 – 2025

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban nhân dân và Liên đoàn lao động thị xã Sơn Tây tổ chức tổng kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban nhân dân thị xã với Liên đoàn lao động thị xã, giai đoạn 2016 - 2020 và ký Chương trình phối hợp đến năm 2025.

Sơn Tây đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây: Tôn vinh giá trị gia đình Trao trợ cấp cho công nhân lao động khó khăn nhân Tháng Công nhân

Thị xã hiện có 203 công đoàn cơ sở với 6.943 đoàn viên.Trong giai đoạn vừa qua, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn lao động thị xã đã triển khai nhiều Chương trình phối hợp đến các phòng, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường, các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 – 2025
Đại diện Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn lao động thị xã Sơn Tây tổ chức ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Bích Diệp

Đáng chú ý, 100% các công đoàn cơ sở khối xã, phường đăng ký quy chế phối hợp. Các cấp công đoàn đã phối hợp phát động tốt các phong trào thi đua như “Lao động giỏi”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo trong công nhân viên chức lao động”; vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động thực hiện tốt Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"…

Thông qua các phong trào thi đua đã có 2.528 sáng kiến cải tiến được công nhận cấp cơ sở, 12 công nhân lao động được biểu dương “ Công nhân giỏi Thủ đô”, 14 công nhân viên chức lao động được tôn vinh danh hiệu “Lao động sáng tạo thủ đô” , 382 công nhân viên chức lao động được khen thưởng phong trào thi đua “Lao động giỏi- lao động sáng tạo ” cấp thị xã.

Bên cạnh đó, Liên đoàn lao động thị xã đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức đối thoại trực tiếp với công nhân viên chức lao động, phối hợp tổ chức đối thoại giữa Công đoàn - người sử dụng lao động - người lao động để nắm bắt diễn biến, tình hình tư tưởng, giải quyết những kiến nghị, những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 – 2025
Toàn cảnh hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban nhân dân và Liên đoàn lao động thị xã Sơn Tây giai đoạn 2020 – 2025. Ảnh: Bích Diệp

Đây là một trong những giải pháp nhằm lắng nghe và đưa ra biện pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp để công nhân lao động chia sẻ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động và tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, Liên đoàn lao động thị xã đã ký kết chương trình phối hợp công tác với Ủy ban nhân dân thị xã giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó, nội dung phối hợp thực hiện gồm: Phối hợp tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm (2020 - 2025); Phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nâng cao phúc lợi xã hội góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn;

Phối hợp tuyên truyền pháp luật và các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, nâng cao ý thức công dân cho công nhân viên chức lao động; Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sác có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên và công nhân viên chức lao động.

Bích Diệp

Nguồn :