M
18/09/2020 10:03

Sơn Tây đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa

(LĐTĐ) Thời gian qua, việc đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa luôn được các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã Sơn Tây quan tâm. Qua công tác này, người lao động có thêm động lực để thi đua lao động sản xuất.

Sơn Tây chủ động trong phòng chống dịch Covid-19
Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Sơn Tây
Thị xã Sơn Tây đẩy mạnh xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh

Góp phần dựng xây tổ ấm bền vững

Với quan điểm “Gia đình là tế bào của xã hội ”, trong những năm qua, công tác xây dựng gia đình văn hóa được các xã, phường trên địa bàn thị xã Sơn Tây triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ và thiết thực. Đáng chú ý, nhiều mô hình gia đình đạt 4 tiêu chuẩn “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” được nhân rộng tại cơ sở.

Từ các mô hình, các gương điển hình, chuẩn mực đạo đức về gia đình truyền thống được gìn giữ, tình làng nghĩa xóm ở khu dân cư được củng cố, phát huy, góp phần bảo vệ truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương.

Theo tìm hiểu, một trong những tiêu chí quan trọng của gia đình văn hóa đó là vợ chồng, con cái trong gia đình phải luôn duy trì sự hòa thuận, êm ấm, hạnh phúc. Và trong mỗi gia đình, niềm hạnh phúc càng được nhân lên gấp bội khi các thành viên trong gia đình biết yêu thương, chia sẻ. Tại thị xã Sơn Tây, hằng năm, việc tổ chức đăng ký và bình xét gia đình văn hóa được thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ và đúng quy trình. Qua ghi nhận, đến cuối năm 2019 toàn thị xã có 94,7% gia đình văn hóa, tăng 6% so với năm 2016 và tăng 41,7% so với năm 2000.

Sơn Tây đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai khen thưởng cho gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu. Ảnh: Đinh Luyện

Theo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây cho biết, qua 15 năm thực hiện Chỉ thị, nhiều mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc trong công nhân viên chức lao động đã ra đời như: “Gia đình không có tệ nạn xã hội”, “Gia đình không có ma túy”, “Gia đình nhà giáo văn hóa”, “Gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, “Câu lạc bộ không sinh con thứ 3”...

Từ những mô hình này việc giao lưu gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm về công tác, học tập, lao động sản xuất, giúp nhau xây dựng, vun đắp hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con tốt… trong đời sống gia đình công nhân lao động được nâng lên. Những hạt nhân gia đình tiêu biểu cũng là động lực thúc đẩy công nhân viên chức lao động kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Nhiều mô hình tiêu biểu

Theo đánh giá của Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây, qua thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ngày càng nhiều hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, gia đình hiếu học, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền… được tôn vinh.

Để công tác này có hiệu quả, trong nhiều năm qua các cấp công đoàn thị xã luôn quan tâm, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động hưởng ứng tham gia phong trào. Nhờ vậy, hàng trăm gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu được biểu dương khen thưởng từ cấp cơ sở trở lên, điển hình như gia đình: đồng chí Hà Thị Kim Oanh - Trường Trung học cơ sở Xuân Khanh; đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương - Trường Mầm non Sơn Ca; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung - Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị; đồng chí Hồ Đức Quyền - Công ty Cổ phần Thịnh Cường…

Đánh giá cao về những tiến bộ vượt bậc trong công tác gia đình tại thị xã Sơn Tây, tại Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư; tổng kết phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà”; biểu dương “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” năm 2020… do Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây tổ chức, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai cho biết: Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách để giữ gìn giá trị gia đình và tạo mọi điều kiện để các ngành, các cấp và mỗi cá nhân chăm lo xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc.

Trong những năm gần đây, mặt trái của nền kinh tế thị trường đem lại nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh. Để các phong trào lan tỏa hơn nữa, bà Phạm Thị Thanh Mai đề nghị cần tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư. Chú trọng nâng cao vai trò của đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong xây dựng gia đình gương mẫu vì sự tiến bộ của xã hội. Đặc biệt, tăng cường tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điển hình.

Đinh Luyện

Nguồn :