M
23/06/2020 17:57

Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây: Tôn vinh giá trị gia đình

(LĐTĐ) Ngày 23/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư; tổng kết phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà”; biểu dương “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” năm 2020; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp…

Triển khai chương trình công tác năm 2020 và tổ chức Tết sum vầy
Hoạt động đối thoại với người lao động đi vào chiều sâu, thực chất
Sơ kết công tác phối hợp, tổng kết hoạt động công đoàn Khối Giáo dục năm học 2018-2019
Liên đoàn lao động thị xã Sơn Tây bàn giao mái ấm công đoàn

Báo cáo tại hội nghị về 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây cho biết, để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã chỉ đạo công đoàn cơ sở triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến cán bộ đoàn viên và công nhân viên chức lao động.

2428 img 7036

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai khen thưởng cho gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu.

Trong đó, chú trọng tuyên truyền về Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Pháp lệnh dân số… nhấn mạnh đến tiêu chí bình đẳng giới trong gia đình.

Bằng sự chủ động, hằng năm các cấp công đoàn đã lồng ghép hàng chục lớp tuyên truyền về công tác gia đình, bình đẳng giới cho gần 3.000 lượt công nhân viên chức lao động tham gia. Phát hành trên 16.500 tờ rơi, 2.850 quyển sổ tay nữ công của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến cơ sở. Các công đoàn cơ sở đã tổ chức tổng kết và công nhận 85% trở lên nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Nhìn chung, các cấp công đoàn thực hiện nghiêm túc chỉ thị, chủ động và sáng tạo trong công tác tuyên truyền, thu hút đông đảo sự quan tâm của công nhân viên chức lao động. Công tác tôn vinh các cá nhân điển hình, các gia đình hạt nhân tiêu biểu được chú trọng. Tỷ lệ các gia đình công nhân viên chức lao động đăng ký và đạt gia đình văn hóa tăng cả về số lượng và chất lượng, có tính bền vững và sức lan tỏa rộng khắp.

2422 img 6994

Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đáng giá chung về kết quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2019, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây nhận định, những năm qua phong trào luôn có sức lan tỏa rất lớn.

Qua các phong trào thi đua có gần 1.000 nữ công nhân viên chức lao động được nhận bằng khen, giấy khen, 152 chị đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 32 chị đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua, 3.581 chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp, 46 chị được Ủy ban nhân dân thị xã khen thưởng trong phong trào “Lao động giỏi - lao động sáng tạo”.

Qua đó góp phần nâng cao vị trí, vai trò của người phụ nữ trên các lĩnh vực công tác xã hội, tạo động lực phấn đấu cho nữ công nhân viên chức lao động toàn thị xã. Phát huy vai trò, tiềm năng sáng tạo của nữ công nhân viên chức lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đưa ra trong tình hình mới. Phong trào còn có ý nghĩa đặt biệt khi nâng cao vị thế của người phụ nữ trong thời đại mới, khẳng định vai trò của nữ công nhân viên chức lao động thị xã trong xây dựng, phát triển thị xã Sơn Tây và Thủ đô.

2434 img 7048

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao Cờ cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

Với những kết quả đạt được, phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Người khẳng định quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì vậy, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội là phải chú ý hạt nhân cho tốt.

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách để giữ gìn giá trị gia đình và tạo mọi điều kiện để các ngành, các cấp và mỗi cá nhân chăm lo xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc. Trong những năm gần đây, mặt trái của nền kinh tế thị trường đem lại nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh. Dù vậy, gia đình vẫn là nơi giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách…

2415 img 6981
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây Nguyễn Thị Thu Hương phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Để các phong trào lan tỏa hơn nữa, bà Phạm Thị Thanh Mai đề nghị cần tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư. Chú trọng nâng cao vai trò của đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong xây dựng gia đình gương mẫu vì sự tiến bộ của xã hội. Đặc biệt, tăng cường tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điển hình… Riêng với Liên đoàn Lao động thị xã, bà Phạm Thị Thanh Mai đề nghị cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm lo công nhân viên chức lao động, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua…

Trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây Nguyễn Thị Thu Hương đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

3208 img 6996
Toàn cảnh hội nghị.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã công bố và quyết định trao thưởng cho trên 100 tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; gia đình văn hóa tiêu biểu; phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Văn hóa, thể thao”; trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác chăm lo, hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đinh Luyện

Nguồn :