M
16/09/2020 15:12

Kịp thời thanh tra, kiểm tra những vấn đề "nóng" trong năm học

(LĐTĐ) Theo hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020 - 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch thanh tra và tổ chức thanh tra trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tế địa phương; đồng thời kịp thời thanh tra, kiểm tra những vấn đề nóng, phức tạp.

Thanh tra, kiểm tra việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo
Thực hiện nghiêm túc việc thu, chi tài chính công đoàn
Không để xảy ra tai nạn thương tích trong trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu cùng Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020 - 2021.

Sẽ kịp thời thanh tra, kiểm tra những vấn đề "nóng" trong năm học
Đối với giáo dục phổ thông, các đơn vị tập trung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đầu năm học, việc quản lý điểm, đánh giá xếp loại học sinh... (Ảnh minh họa)

Theo đó, các đơn vị cần tập trung rà soát, bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm học để xây dựng kế hoạch thanh tra và tổ chức thanh tra trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; kịp thời thanh tra, kiểm tra những vấn đề nóng, phức tạp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thanh tra, cộng tác viên thanh tra; tiếp tục chuẩn hóa quy trình hoạt động thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra; tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, tạo chuyển biến rõ nét về tổ chức và hoạt động thanh tra, góp phần đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng giáo dục.

Việc thanh tra, kiểm tra đối với giáo dục mầm non cần tập trung vào công tác phòng, chống bạo hành trẻ và công tác quản lý nhóm trẻ tư thục. Đối với giáo dục phổ thông, các đơn vị tập trung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đầu năm học, công tác tuyển sinh, việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới và việc quản lý điểm, đánh giá xếp loại học sinh.

Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý địa phương, cơ sở giáo dục, công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào việc quản lý dạy thêm, học thêm; quản lý thu chi trong nhà trường; việc thực hiện các quy định về công khai trong nhà trường; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; việc cấp, phát quản lý văn bằng, chứng chỉ; việc công khai đối với cơ sở giáo dục; việc thực hiện chế độ, chính sách nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; việc quản lý hoạt động liên kết đào tạo; công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, giáo viên; biện pháp bảo đảm an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường và một số vấn đề nóng, bức xúc liên quan đến giáo dục mà xã hội quan tâm…

Việc tổ chức thanh tra không thực hiện quá một lần trong một năm học đối với một đơn vị, trừ trường hợp thanh tra đột xuất hoặc cấp trên giao.

P.T

Nguồn :