M
06/06/2020 15:37

Không chủ quan với cháy rừng trong mùa nắng nóng

Nhằm chủ động ứng phó với tình trạng cháy rừng có thể xảy ra trong mùa nắng nóng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã có rừng, Chi cục Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ đặc dụng Hà Nội tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố.

khong chu quan voi chay rung trong mua nang nong Cảnh giác với nguy cơ cháy, nổ mùa nắng nóng
khong chu quan voi chay rung trong mua nang nong Chủ động các biện pháp phòng ngừa cháy nổ mùa nắng nóng
khong chu quan voi chay rung trong mua nang nong Nâng cao hiệu quả chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đề nghị UBND các huyện, thị xã có rừng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện các quy định của Pháp luật về bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trong cán bộ công chức và nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung được quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 8/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.

khong chu quan voi chay rung trong mua nang nong
Hà Nội tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa nắng nóng (Ảnh: Khuất Duyên)

UBND các huyện, thị xã có rừng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đóng quân trong rừng, ven rừng, các chủ rừng chủ động rà soát và thực hiện có hiệu quả các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn đã được xây dựng. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; rà soát, kiểm tra, đánh giá phương tiện trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo hoạt động tốt khi được huy động chữa cháy; phân công, chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp, hiệp đồng bố trí lực lượng trực phòng cháy, chữa cháy rừng, sẵn sàng huy động ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm Hà Nội tiếp tục duy trì và phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại các đơn vị; có phương án huy động lực lượng chữa cháy rừng cụ thể phù hợp với từng khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng, kịp thời không chế nhanh nhất các trường hợp cháy rừng, không để xảy ra cháy rừng lớn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng hiệu quả trên địa bàn thành phố…

Đối với Ban quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đề nghị đơn vị thực hiện nghiêm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng đối với chủ rừng; rà soát phương án bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng phù hợp với từng địa bàn quản lý được giao, đảm bảo hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”. Phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cũng đề nghị Ban quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội bố trí tăng cường lực lượng tuần tra tại các khu rừng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng nhất là các khu rừng có hoạt động du lịch sinh thái cuối tuần. Trong những ngày nắng nóng, cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV (cấp nguy hiểm) và cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng lửa trong và gần rừng. Kiểm tra các công trình phòng cháy, chữa cháy rừng đã được đầu tư, các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng được giao đảm bảo hoạt động hiệu quả trong quá trình chữa cháy.

Mạnh Quân

Nguồn :