Khơi thông cơ chế phát triển nông nghiệp xanh

(LĐTĐ) Góp ý vào Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn thành phố Hà Nội, nhiều ý kiến cho rằng nên định hình phát triển nông nghiệp Thủ đô theo hướng nông nghiệp sinh thái, gắn với du lịch, để phát triển nhanh và bền vững.
Xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường Phụ nữ Thanh Oai ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp xanh
Hướng đầu tư vào nông nghiệp

Theo dự thảo tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương và Thành phố về khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn; khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại, hộ gia đình huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất, từng bước xây dựng nền nông nghiệp Thủ đô phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa, bền vững, thân thiện môi trường.

Khơi thông cơ chế phát triển nông nghiệp xanh
Mô hình làm nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái trải nghiệm tại Xã Hồng Vân (huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Công

Ngoài ra, chính sách sẽ góp phần hoàn thành các mục tiêu cơ cấu lại ngành Nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Cụ thể như: Thu nhập bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp đạt hơn 200 triệu đồng/ha/năm; tốc độ tăng trưởng giá trị ngành nông nghiệp bình quân từ 2,5-3%/năm; tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên 70%; tỷ lệ giá trị sản phẩm sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt hoặc tương đương đạt trên 30%; tỷ lệ giá trị sản xuất trồng trọt tăng 0,4-0,7%/năm trở lên; tỷ lệ giá trị sản phẩm trồng trọt được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết đạt 30-40%...

Về quan điểm, nguyên tắc xây dựng, chính sách sẽ tập trung vào một số khâu, lĩnh vực nhằm thúc đẩy các tổ chức, cá nhân huy động nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, hướng tới sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hiện đại hoá nông nghiệp, phát triển nông nghiệp của Thủ đô có trọng tâm, trọng điểm, bền vững, đảm bảo vệ sinh môi trường; gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp hướng tới nền nông nghiệp đa giá trị.

Đồng thời, tập trung hỗ trợ cho phát triển các đối tượng cây trồng, vật nuôi, thủy sản có lợi thế, có năng suất, giá trị gia tăng cao như: Sản xuất rau, hoa, quả, chè, chăn nuôi bò sữa, bò thịt, lợn, nuôi trồng thủy sản; hiện đại hóa nông nghiệp; bảo vệ môi trường; phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch, trải nghiệm…

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố khoảng 1.101,5 tỷ đồng/năm. Trong đó: Ngân sách Thành phố là: 294,3 tỷ đồng/năm (Thành phố thực hiện: 130,9 tỷ đồng/năm; cấp bổ sung cho ngân sách cấp huyện: 163,5 tỷ đồng/năm); ngân sách cấp huyện: 47,28 tỷ đồng/năm; nguồn kinh phí đối ứng từ các tổ chức, cá nhân: 759,886 tỷ đồng/năm.

Góp ý tại Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn thành phố Hà Nội diễn ra mới đây, các ý kiến đều khẳng định vai trò, vị trí và tiềm năng của nông nghiệp Thủ đô cũng như quyết tâm của lãnh đạo Thành phố khi ban hành và thực thi Nghị quyết liên quan các chính sách cho lĩnh vực này. Trong đó, có ý kiến đều đánh giá cao dự thảo Nghị quyết được soạn thảo công phu, chi tiết, có tính kế thừa; thống nhất cao với 11 chính sách để khuyến khích phát triển nông nghiệp, trong đó có những chính sách đã có và khẳng định nét đặc thù hơn, tập trung hơn của Thành phố.

Theo ông Phạm Ngọc Thảo - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội: Những năm qua, Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết và cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và đạt được nhiều thành tựu tích cực. Tuy nhiên, một số chính sách vẫn chưa thực sự mang lại kết quả như mong muốn, chưa khuyến khích được doanh nghiệp và người lao động. Sản xuất nông nghiệp Hà Nội chưa tạo ra được bước chuyển biến đột phá rõ rệt, một số lĩnh vực còn trì trệ…

“Những vấn đề trên đòi hỏi chính quyền Thành phố cần sớm nắm bắt, đón đầu để kịp thời nghiên cứu, bổ sung, ban hành Nghị quyết mới để đáp ứng những yêu cầu của thực tế sản xuất nông nghiệp Hà Nội cũng như khắc phục những hạn chế vừa qua để hỗ trợ khuyến khích sản xuất nông nghiệp Thủ đô tiếp tục phát triển xứng đáng với tiềm năng vốn có. Do đó, dự thảo tờ trình cần bổ sung làm rõ thêm thực trạng sản xuất nông nghiệp Hà Nội hiện nay trên những nét chính liên quan đến 11 nhóm chính sách”, ông Phạm Ngọc Thảo góp ý.

Khẳng định việc có chính sách đặc thù với nông nghiệp Thủ đô là cần thiết, góp ý vào Dự thảo, các đại biểu đều cho rằng, các chính sách trong Nghị quyết nên được sắp xếp thành 2 nhóm chính sách: Một là những chính sách đã có ở cấp Trung ương; hai là những chính sách chưa có ở đâu, nhưng riêng với đặc thù Hà Nội đang rất cần thiết, đảm bảo phù hợp Luật Thủ đô. Hơn nữa, vốn cho nông nghiệp rất hạn chế, nên chính sách cần tập trung vào mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm hiện đại, đồng bộ về sản xuất giống cây trồng, thủy sản công nghệ cao. Đặc biệt, cần có mục tiêu rõ ràng đến năm 2030 tiến tới đến 2050, Hà Nội có nền nông nghiệp sinh thái, từ đó sẽ xây dựng các chính sách cụ thể đi theo.

Phát triển theo hướng nông nghiệp sinh thái, gắn với du lịch

Góp ý vào Dự thảo Nghị quyết, Tiến sĩ Nguyễn Hùng Cường - Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NN&PTNT) cho biết, thời gian tới, Bộ NN&PTNT sẽ phát hành cuốn sổ tay hướng dẫn thu gom, xử lý và tái sử dụng rơm rạ, làm phân bón hữu cơ, góp phần giảm thiểu khí nhà kính và phát triển nông nghiệp bền vững. Hà Nội có tiềm năng lớn về phân bón hữu cơ từ rơm, rạ hàng nghìn tấn mỗi năm, Thành phố nên đi trước một bước để phát triển kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp xanh.

Tiến sĩ Nguyễn Hùng Cường cho biết thêm, Hà Nội là đất trăm nghề, vì thế cần làm rõ hướng phát triển du lịch trải nghiệm làng nghề, nông nghiệp có hiệu quả đến đâu và thực hiện như thế nào. Hiện nay, Sở NN&PTNT Hà Nội đã có kế hoạch phát triển du lịch làng nghề, tuy nhiên, cần có một chương về đào tạo, phát triển, bảo tồn những làng nghề thủ công truyền thống, để phát triển mạnh du lịch nông nghiệp trải nghiệm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân.

Đồng thuận với quan điểm trên, Tiến sĩ Bùi Thị Xô - nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội cho rằng, cần định hình sản phẩm nông nghiệp đặc sắc của Hà Nội, từ đó nên tập trung vào vùng sản xuất hàng hóa, chính sách nhập công nghệ mới, chính sách đào tạo, tập huấn… “Nên định hình phát triển nông nghiệp Thủ đô theo hướng nông nghiệp sinh thái, gắn với du lịch, để Hà Nội phát triển nhanh và bền vững”, Tiến sĩ Bùi Thị Xô đề xuất.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: Trân trọng đóng góp của các đơn vị, doanh nghiệp đối với các hoạt động an sinh xã hội

Hà Nội: Trân trọng đóng góp của các đơn vị, doanh nghiệp đối với các hoạt động an sinh xã hội

(LĐTĐ) Chiều nay (2/10), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tổ chức gặp mặt một số tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn, vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội thành phố Hà Nội năm 2023.
Bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2023

Bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2023

(LĐTĐ) Ngày 2/10, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã diễn ra Lễ công bố Nhà tài trợ chính và Bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2023, do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc tổ chức.
Asiad 19: Điền kinh Việt Nam chưa thể làm nên bất ngờ

Asiad 19: Điền kinh Việt Nam chưa thể làm nên bất ngờ

(LĐTĐ) Tối nay 2/10, nhà vô địch Asiad 2018 Bùi Thị Thu Thảo đã bước vào thi đấu ở chung kết nội dung nhảy xa. Đây chính là nội dung đã mang về cho Thảo chiếc Huy chương Vàng ở kỳ Đại hội tổ chức trên đất Indonesia hơn 5 năm về trước.
Lãnh đạo Mặt trận thành phố Hà Nội thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng 102 tuổi

Lãnh đạo Mặt trận thành phố Hà Nội thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng 102 tuổi

(LĐTĐ) Ngày 2/10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã đến thăm, tặng quà cụ Nguyễn Thế Hạng (số 17, phố Yên Bái 2, phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng) nhân kỷ niệm 32 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991 - 1/10/2023).
Kurash mang về thêm 1 Huy chương Đồng, cầu mây vào bán kết tại Asiad 19

Kurash mang về thêm 1 Huy chương Đồng, cầu mây vào bán kết tại Asiad 19

(LĐTĐ) Trong ngày thi đấu hôm nay (2/10), môn kurash vừa mang về thêm một chiếc Huy chương Đồng cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad 19. Trong khi đó chiều nay, đội tuyển cầu mây nữ cũng đã thắng Nhật Bản 2-0 để giành vé vào bán kết.
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội) đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, nhu cầu quảng bá sản phẩm, thương hiệu của các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngày càng cao, đòi hỏi công tác quản lý hoạt động này ngày càng phải thực hiện sâu sát hơn, đặc biệt trong vấn đề xử lý vi phạm đối với hoạt động quảng cáo.
Mở rộng điều tra vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ

Mở rộng điều tra vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ

(LĐTĐ) Chiều 2/10, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết, hiện Công an Thành phố đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ án này; đồng thời Công an Thành phố đã đăng ký bổ sung đưa vụ án này vào diện Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; việc điều tra, xử lý vụ án trên theo quan điểm không có vùng cấm.

Tin khác

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội) đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, nhu cầu quảng bá sản phẩm, thương hiệu của các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngày càng cao, đòi hỏi công tác quản lý hoạt động này ngày càng phải thực hiện sâu sát hơn, đặc biệt trong vấn đề xử lý vi phạm đối với hoạt động quảng cáo.
Người dân TP.HCM chật vật trong cơn mưa tầm tã ngày đầu tuần

Người dân TP.HCM chật vật trong cơn mưa tầm tã ngày đầu tuần

(LĐTĐ) Sáng sớm 2/10, nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phải "vật lộn" đến nơi làm việc do nhiều tuyến đường bị ngập nặng sau cơn mưa lớn trong ngày đầu tuần.
Thông xe tuyến đường nối Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn với đường Võ Nguyên Giáp

Thông xe tuyến đường nối Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn với đường Võ Nguyên Giáp

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Sóc Sơn vừa tổ chức thông xe kỹ thuật tuyến đường nối Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn với đường Võ Nguyên Giáp. Tuyến đường có chiều dài 3,65km; mặt cắt tuyến đường 40-50m; kết cấu mặt đường bê tông nhựa cấp cao A1, vận tốc thiết kế là 70km/h.
Kịp thời dập tắt đám cháy tầng 6 chung cư tại quận Nam Từ Liêm

Kịp thời dập tắt đám cháy tầng 6 chung cư tại quận Nam Từ Liêm

(LĐTĐ) Khoảng 20h35 ngày 1/10, tại khu vực tầng 6, toà CT8, chung cư The Emerald, khu đô thị mới Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, xảy ra đám cháy. Người dân đã khẩn trương sơ tán xuống khu vực sân chung để lực lượng chức năng giải quyết sự cố...
Xuyên đêm kiểm tra nồng độ cồn, xử lý thanh thiếu niên lạng lách đánh võng

Xuyên đêm kiểm tra nồng độ cồn, xử lý thanh thiếu niên lạng lách đánh võng

(LĐTĐ) Đêm 30/9 tại ngã tư Hàng Bài - Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm), Tổ công tác Y1/141 ra quân kiểm tra đồng độ cồn, xử lý nhiều thanh niên không đội mũ bảo hiểm lạng lách, đánh võng trên địa bàn. Hai trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị giữ xe, bằng lái và xử phạt đúng theo quy định pháp luật.
Đoàn viên thanh niên thành phố Thủ Đức tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Đoàn viên thanh niên thành phố Thủ Đức tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Ngày 1/10, Thành Đoàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phát động đợt hoạt động cao điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thủ Đức tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông với chủ đề: “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.
TP.HCM: Triều cường từ sáng sớm, nhiều tuyến đường ngập sâu

TP.HCM: Triều cường từ sáng sớm, nhiều tuyến đường ngập sâu

(LĐTĐ) Sáng 1/10, mực nước hạ lưu sông Sài Gòn dâng cao theo kỳ triều cường Rằm tháng 8 Âm lịch làm ngập nhiều tuyến đường thuộc vùng trũng thấp, ven sông, rạch ở thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
TP.HCM đón đợt mưa lớn, nguy cơ ngập ở nhiều nơi

TP.HCM đón đợt mưa lớn, nguy cơ ngập ở nhiều nơi

(LĐTĐ) Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) những ngày tới sẽ có mưa diện rộng, có nơi mưa to đến rất to nguy cơ xuất hiện gió giật mạnh, lốc, sét cùng với nguy cơ ngập ở những vùng trũng thấp.
Xanh SM đón khách hàng thứ 6 triệu

Xanh SM đón khách hàng thứ 6 triệu

(LĐTĐ) Xanh SM công bố khách hàng thứ 6 triệu chỉ sau 5 tháng ra mắt thị trường. Đây là mức tăng trưởng kỷ lục, minh chứng rõ rệt về tiềm năng phát triển cũng như vị thế vượt trội của Xanh SM trong lĩnh vực vận tải hành khách tại Việt Nam.
Transerco: Nâng cao chất lượng phục vụ hành khách qua các hội thi và phong trào thi đua

Transerco: Nâng cao chất lượng phục vụ hành khách qua các hội thi và phong trào thi đua

(LĐTĐ) Ngày 30/9, tại Hà Nội, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) tổ chức Lễ tổng kết và trao các giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong đợt thi đua cao điểm và tổ chức Hội thi "Lái xe giỏi, an toàn năm 2023" nhằm tôn vinh những cá nhân lái xe buýt Thủ đô điển hình giỏi tay nghề, am hiểu luật pháp và văn minh, thân thiện trong ứng xử.
Xem thêm
Phiên bản di động