M
06/06/2020 11:55

Khảo sát mô hình bảo tồn trang phục truyền thống tại Thanh Hóa, Lào Cai

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn đề nghị hai tỉnh Lào Cai và Thanh hóa phối hợp với Bộ khảo sát, điều tra thực tế mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tại tỉnh.  

khao sat mo hinh bao ton trang phuc truyen thong tai thanh hoa lao cai Cần lồng ghép các yếu tố văn hóa mới vào lễ hội
khao sat mo hinh bao ton trang phuc truyen thong tai thanh hoa lao cai Nơi phát huy nét đẹp văn hóa của các dân tộc thiểu số người Việt

Thực hiện Quyết định số 209/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”; Quyết định số 1405/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức khảo sát, điều tra thực tế mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn tổ chức triển khai khảo sát, điều tra thực tế tại tỉnh Thanh hóa trong tháng 6/2020 và tại tỉnh Lào Cai trong tháng 7/2020.

khao sat mo hinh bao ton trang phuc truyen thong tai thanh hoa lao cai
Trang phục truyền thống không chỉ mang đậm bản sắc văn hóa, mà còn chứa đựng những giá trị nghệ thuật, giá trị lịch sử của từng tộc người.(Ảnh minh họa: B.T)

Theo đó, để công tác khảo sát trên địa bàn đạt mục đích, yêu cầu đề ra, là cơ sở để tiếp tục thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam” trong giai đoạn tiếp theo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Lào Cai phối hợp thực hiện lựa chọn địa bàn cụ thể để tiến hành khảo sát, điều tra thực tế về mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để nghị các tỉnh làm việc với Phòng Văn hoá - Thông tin huyện, Ủy ban nhân dân xã nơi tổ chức khảo sát để đánh giá, đề xuất phương án xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương; Xây dựng Báo cáo đánh giá công tác bảo tồn, phát huy giá trị trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Mỗi tỉnh sẽ tổ chức khảo sát, phỏng vấn 200 người dân thuộc các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phê duyệt nhằm mục tiêu bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu “di sản văn hóa vừa là động lực, vừa là mục tiêu” góp phần cho sự phát triển bền vững văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam; Đưa trang phục truyền thống phổ biến hơn trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, nâng cao lòng tự hào, ý thức bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc.

Bảo Thoa

Nguồn :