Khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở huyện Thanh Oai

(LĐTĐ) Vượt qua những ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Thanh Oai khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo đã vững vàng vượt qua và đạt nhiều kết quả tích cực, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Đó là những chia sẻ đầu năm mới Quý Mão 2023 của đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai.
Kiến nghị nâng cấp Lễ hội Bình Đà lên tầm cỡ quy mô quốc gia Huyện Thanh Oai vững tin hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 Vững vàng bước vào mùa Xuân mới

Phóng viên: Trong ngày đầu Xuân năm mới, nhìn lại những kết quả đạt được của năm qua, đồng chí có thể chia sẻ những hoạt động của HĐND huyện Thanh Oai?

Đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng: Đến nay, HĐND huyện Thanh Oai khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã đi qua giai đoạn đầu của nhiệm kỳ. Bên cạnh thuận lợi có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Vì thế chúng tôi xác định càng phải đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo hơn nữa để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và kịp thời có giải pháp khắc phục một số tồn tại, hạn chế.

Khóa XX HĐND huyện Thanh Oai có 33 đại biểu. Ngay sau bầu cử đã khẩn trương tiến hành các nhiệm vụ theo đúng quy trình, quy định để kiện toàn nhân sự, bộ máy tổ chức Thường trực, các ban HĐND và thành lập các tổ đại biểu HĐND.

Khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở huyện Thanh Oai
Đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai.

Để triển khai các nhiệm vụ bài bản, khoa học, Thường trực HĐND huyện đã xây dựng và ban hành 3 quy chế, gồm: Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND; Quy chế Tiếp công dân của Chủ tịch HĐND và Đại biểu HĐND; chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện ký kết Quy chế phối hợp công tác toàn khóa.

Các quy chế đã quy định nội dung từng công việc cụ thể theo quy định, trong đó phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, quy trình thực hiện, thời hạn phải hoàn thành từng giai đoạn, từ khâu chuẩn bị tổ chức kỳ họp HĐND, đến tổ chức kỳ họp và sau kỳ họp; quy định hoạt động giám sát, chất vấn, về tiếp xúc cử tri, về tiếp dân của HĐND, về giải quyết các nhiệm vụ giữa 2 kỳ họp… Trên cơ sở đó,

Phóng viên: Những “bước đi” bài bản ngay từ đầu nhiệm kỳ là cơ sở để HĐND huyện từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động. Xin đồng chí cho biết khái quát kết quả đạt được?

Đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng: Đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 8 kỳ họp và thông qua 17 Nghị quyết. Trong đó gồm các Nghị quyết quan trọng: Về công tác cán bộ, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đầu tư công, tăng cường các biện pháp quản lý đất đai trên địa bàn.

Mặc dù tình hình dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề nhưng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã chủ động triển khai các hoạt động giám sát, khảo sát (với 11 cuộc giám sát và 4 cuộc khảo sát). Nội dung của hoạt động giám sát, khảo sát tập trung vào các vấn đề “nóng” như: Công tác phòng chống dịch Covid-19; việc khôi phục phát triển sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh; việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng gặp khó khăn do tác động của dịch; việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; việc thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về việc thực hiện Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 15/3/2021 của HĐND huyện về “Đề án tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất ao, hồ; đất bãi bồi ven sông; đất chưa sử dụng; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích (do UBND cấp xã quản lý) trên địa bàn huyện Thanh Oai giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”; tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và chuẩn bị giao quân trên địa bàn huyện Thanh Oai hàng năm…

Khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở huyện Thanh Oai
Thường trực HĐND huyện Thanh Oai tổ chức phiên họp giải trình về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Các cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề đều đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Qua đánh giá kết quả của hoạt động này, cơ bản các kiến nghị sau giám sát đã được các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng chịu sự giám sát nghiêm túc triển khai, thực hiện.

Ngoài việc giám sát tại kỳ họp và giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND huyện còn thực hiện giám sát thường xuyên việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện và HĐND các xã, thị trấn.

Đặc biệt, Thường trực HĐND huyện tổ chức 2 phiên giải trình: Về tiến độ thực hiện các Cụm Công nghiệp và Trung tâm thương mại trên địa bàn huyện thuộc thẩm quyền của UBND huyện và các xã, thị trấn; Về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và việc thực hiện giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với UBND huyện và các ngành chức năng.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND Huyện thực hiện nghiêm túc. Các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp được Thường trực HĐND Huyện xử lý kịp thời. Tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề đối với công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn huyện.

Thường trực HĐND huyện cũng đã chủ động triển khai thực hiện các Đề án, Nghị quyết của Quốc hội và thành phố Hà Nội; phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND 2 cấp và trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân của đại biểu HĐND các xã, thị trấn để nâng cao, tăng cường hiệu quả trong công tác tiếp công dân của Đại biểu HĐND.

Khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở huyện Thanh Oai
Hoạt động chất vấn tại các kỳ họp theo hướng “hỏi nhanh, đáp gọn“

Thường trực HĐND huyện tổ chức các cuộc giao ban HĐND 2 cấp để đánh giá hoạt động của HĐND và rút kinh nghiệm tổ chức các kỳ họp HĐND nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND 2 cấp; trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động tổ chức thực hiện công tác, nhiệm vụ của HĐND theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương nhằm nâng cao kỹ năng hoạt động, điều hành của Thường trực HĐND; trao đổi về Hoạt động giám sát của các Ban của HĐND.

Những kết quả đạt được là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất, đổi mới, quyết tâm cao của tập thể Thường trực HĐND, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND; đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thành ủy, HĐND Thành phố, Huyện ủy và sự tham gia tích cực trong công tác phối hợp của UBND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trên các mặt hoạt động của HĐND.

Phóng viên: Bước sang năm mới Quý Mão 2023, HĐND huyện Thanh Oai sẽ làm gì để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, qua đó khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND theo luật định; đồng thời thực hiện có hiệu quả các định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, năm 2023, HĐND huyện Thanh Oai sẽ tập trung triển khai sáu nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, HĐND, Thường trực HĐND huyện sẽ tiếp tục đổi mới hơn nữa trong hoạt động của mình, từ công tác chuẩn bị tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra báo cáo, đề án đến tổ chức, điều hành kỳ họp theo hướng ngắn gọn, trọng tâm, tăng thời lượng thảo luận để các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, có những quyết định đúng đắn, sáng suốt, đảm bảo nghị quyết được ban hành có tính khả thi cao góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII đã đề ra.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát chuyên đề từ khâu lựa chọn những nội dung đang được cử tri quan tâm, những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội và các chương trình, dự án, chính sách đang được triển khai trên địa bàn. Bên cạnh đó, đổi mới hình thức giám sát để đánh giá toàn diện, sát với tình hình thực tế. Qua giám sát sẽ có những kiến nghị để các cơ quan, đơn vị kịp thời tháo gỡ những vướng mắc hoặc khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý, điều hành. Thực hiện theo dõi thường xuyên việc thực hiện kết luận sau giám sát đối với các cơ quan, đối tượng chịu sự giám sát. Phấn đấu năm 2023 tổ chức 18 cuộc giám sát, khảo sát.

Khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở huyện Thanh Oai
Hoạt động của HĐND góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thanh Oai

Thứ ba, đổi mới hoạt động chất vấn tại các kỳ họp thường kỳ theo hướng “hỏi nhanh, đáp gọn“, có tranh luận; Sau chất vấn, Thường trực HĐND huyện thực hiện giám sát chặt chẽ việc thực hiện “lời hứa” của những người được chất vấn trước HĐND huyện.

Thứ tư, Thường trực HĐND huyện sẽ tổ chức thường xuyên hoạt động giải trình giữa 2 kỳ họp để giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri; đồng thời làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đề ra các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị. Phấn đấu năm 2023 tổ chức 3 Phiên họp giải trình.

Thứ năm, HĐND huyện tập trung xem xét, ban hành các nghị quyết thông qua kế hoạch và nghị quyết đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung giữa các chương trình, bố trí đủ vốn ngân sách địa phương cùng với ngân sách Trung ương để thực hiện đạt mục tiêu đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu đã đề ra.

Thứ sáu, linh hoạt trong hoạt động tiếp xúc cử tri, đa dạng hình thức tiếp xúc cử tri như tiếp xúc cử tri trực tuyến, tiếp xúc cử tri nơi cư trú, tiếp xúc cử tri nơi công tác; tham vấn ý kiến cử tri, tiếp công dân, trả lời phỏng vấn báo chí, tăng cường tiếp xúc cử tri chuyên đề... Phối hợp với HĐND các xã để thực hiện tiếp xúc cử tri nhằm giảm việc tổ chức hội nghị nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng cuộc tiếp xúc cử tri.

HĐND huyện sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ nêu trên, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí. Xin kính chúc đồng chí và gia đình một năm mới tràn đầy hạnh phúc, thành công!

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phẫu thuật thành công cho bé gái 3 tuổi bị xoắn dạ dày hiếm gặp

Phẫu thuật thành công cho bé gái 3 tuổi bị xoắn dạ dày hiếm gặp

(LĐTĐ) Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin, các bác sĩ Khoa Ngoại Tiêu hoá - Trung tâm Ngoại tổng hợp của Bệnh viện đã phẫu thuật thành công ...
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội động viên sản xuất đầu năm tại huyện Chương Mỹ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội động viên sản xuất đầu năm tại huyện Chương Mỹ

(LĐTĐ) Trong không khí phấn khởi những ngày làm việc đầu năm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 31/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư ...
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, động viên sản xuất đầu Xuân tại huyện Thường Tín

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, động viên sản xuất đầu Xuân tại huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Sáng 31/1, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã thăm, động viên sản xuất đầu năm 2023 một số đơn ...
Giáo dục ý nghĩa "Tết trồng cây" cho học sinh

Giáo dục ý nghĩa "Tết trồng cây" cho học sinh

(LĐTĐ) Ngày 31/1, tại Trường Trung học cơ sở Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội), quận Ba Đình tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn ...
Nhộn nhịp mua vàng ngày vía Thần Tài

Nhộn nhịp mua vàng ngày vía Thần Tài

(LĐTĐ) Ghi nhận thực tế, ngay từ rất sớm ngày 31/1, nhiều người dân đã xếp hàng tại một số cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông, Cầu Giấy… để ...
Nhộn nhịp "phố nướng cá lóc" TP.HCM trong ngày vía Thần Tài

Nhộn nhịp "phố nướng cá lóc" TP.HCM trong ngày vía Thần Tài

(LĐTĐ) “Đến hẹn lại lên”, ngày 31/1 (Mùng 10 Tết Nguyên đán 2023) là ngày vía Thần Tài, tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí ...
Báo chí cần làm tốt hơn nữa công tác thông tin kịp thời, chính xác

Báo chí cần làm tốt hơn nữa công tác thông tin kịp thời, chính xác

(LĐTĐ) Sáng 31/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Báo Nhân Dân tổ chức Hội nghị ...

Tin khác

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, động viên sản xuất đầu Xuân tại huyện Thường Tín

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, động viên sản xuất đầu Xuân tại huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Sáng 31/1, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã thăm, động viên sản xuất đầu năm 2023 một số đơn vị trên địa bàn huyện Thường Tín. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Minh Hải cùng tham gia đoàn.
Giáo dục ý nghĩa "Tết trồng cây" cho học sinh

Giáo dục ý nghĩa "Tết trồng cây" cho học sinh

(LĐTĐ) Ngày 31/1, tại Trường Trung học cơ sở Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội), quận Ba Đình tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão 2023.
Điểm sáng trong việc cưới xin văn minh

Điểm sáng trong việc cưới xin văn minh

(LĐTĐ) Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, đến nay, phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã từng bước đưa nếp sống văn minh trong việc cưới vào cuộc sống và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn.
Thanh Trì trao Huy hiệu Đảng cho 191 đảng viên nhân dịp 3/2

Thanh Trì trao Huy hiệu Đảng cho 191 đảng viên nhân dịp 3/2

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), Đảng bộ huyện Thanh Trì có 191 đảng viên vinh dự được truy tặng, trao tặng Huy hiệu Đảng.
Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ quyết liệt ngay từ ngày đầu, tháng đầu

Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ quyết liệt ngay từ ngày đầu, tháng đầu

(LĐTĐ) Chiều 30/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã nghe báo cáo, đánh giá tình hình tổ chức, phục vụ nhân dân đón Tết Quý Mão 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì cuộc họp.
Bí thư Thành ủy Hà Nội đi kiểm tra tiến độ đường Vành đai 4

Bí thư Thành ủy Hà Nội đi kiểm tra tiến độ đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Ngày 30/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đã đi kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4 tại huyện Thường Tín.
Phát động Tết trồng cây trên địa bàn huyện Đông Anh

Phát động Tết trồng cây trên địa bàn huyện Đông Anh

(LĐTĐ) Ngày 30/1, huyện Đông Anh đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023.
Công sở Hà Nội thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính sau Tết

Công sở Hà Nội thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính sau Tết

(LĐTĐ) Cùng với việc thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, ngay từ những ngày đầu năm 2023, các cơ quan, công sở của Hà Nội đã duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo ghi nhận, Bộ phận "một cửa" của các đơn vị đều bố trí công chức trực, giải quyết kịp thời nhu cầu làm thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức.
Quận Nam Từ Liêm phát động trồng 1.000 cây xanh dịp Xuân Quý Mão 2023

Quận Nam Từ Liêm phát động trồng 1.000 cây xanh dịp Xuân Quý Mão 2023

(LĐTĐ) Sáng ngày 30/1 (Tức mùng 9 Tết Quý Mão), quận Nam Từ Liêm đã tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão 2023.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo Thành phố dâng hương khai Xuân tại Hoàng thành Thăng Long

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo Thành phố dâng hương khai Xuân tại Hoàng thành Thăng Long

(LĐTĐ) Ngày 30/1/2023 (tức ngày Mùng 9 tháng Giêng năm Quý Mão), tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Thăng Long - Hà Nội tổ chức lễ dâng hương, khai Xuân tưởng nhớ các bậc tiên đế, các bậc hiền tài có công với nước. Dự nghi lễ dâng hương có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Xem thêm
Phiên bản di động