Khẳng định kênh truyền thông chính sách hiệu quả

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày báo Lao động Thủ đô xuất bản số đầu tiên (1/4/1993 - 1/4/2023), Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã dành cho phóng viên báo Lao động Thủ đô cuộc trao đổi về vai trò của công tác tuyên truyền nói chung và tuyên truyền trên báo chí nói riêng, qua đó truyền tải các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào, hoạt động của tổ chức Công đoàn tới với đông đảo đoàn viên, người lao động (NLĐ).
TP.HCM: Nâng cao năng lực tuyên truyền, vận động cho cán bộ công đoàn Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu: Xem xét gói hỗ trợ cho lao động mất việc

Phóng viên: Thưa Phó Chủ tịch, công tác tuyên truyền lâu nay vẫn coi là nhiệm vụ thường xuyên, có tính chất mở đường về tư tưởng chính trị, góp phần xây dựng, bồi đắp lý tưởng, nhận thức cho mỗi đoàn viên, NLĐ. Xin Phó Chủ tịch có thể nói rõ hơn về vai trò của công tác tuyên truyền của tổ chức Công đoàn nói chung và tuyên truyền trên báo chí Công đoàn nói riêng với phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong giai đoạn hiện nay?

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu: Công tác tuyên giáo Công đoàn là bộ phận trọng yếu, có vai trò lớn trong giác ngộ, tập hợp, tổ chức các hoạt động phong trào cho đoàn viên, NLĐ; góp phần củng cố niềm tin cho đoàn viên, NLĐ, làm cho NLĐ tin hơn vào tổ chức Công đoàn của mình; đồng thời giúp xã hội hiểu hơn về vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.

Khẳng định kênh truyền thông chính sách hiệu quả
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu chỉ đạo trong Lễ ra mắt Văn phòng báo Lao động Thủ đô tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay công tác tuyên truyền của tổ chức Công đoàn nói chung và báo chí nói riêng gặp không ít thách thức như: Không khí dân chủ xã hội và đòi hỏi từ mỗi đoàn viên, NLĐ ngày càng cao hơn; mạng xã hội, các loại hình truyền thông đa phương tiện tác động từng giờ, cạnh tranh con đường đưa thông tin đến đoàn viên, NLĐ; tổ chức của người lao động được phép ra đời… Thực tiễn mới đòi hỏi hệ thống tuyên giáo và báo chí Công đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động; chủ động dự báo và tiếp cận các vấn đề mới phát sinh; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và mạng xã hội trong tuyên truyền; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, phóng viên, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi trong tình hình mới.

Muốn làm được như vậy, người làm công tác định hướng, tuyên truyền phải đọc sâu, đọc kỹ, đọc nhiều, bởi nếu nhận thức đúng thì hành động đúng; nhận thức tốt, sẽ hành động hiệu quả.

Phóng viên: Xin Phó Chủ tịch cho biết, với tầm quan trọng trên, công tác tuyên truyền của hệ thống Công đoàn nói chung và báo chí Công đoàn nói riêng hiện nay cần tập trung vào những nội dung gì?

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền hiện nay các cấp Công đoàn và báo chí trong hệ thống là cần đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, coi Đại hội là dịp để tuyên truyền về tổ chức Công đoàn, qua đó khẳng định, nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn.

Trong đó, cần tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp Công đoàn, đoàn viên, NLĐ về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam; khơi dậy niềm tự hào về vai trò, sứ mệnh của giai cấp công nhân và niềm tin với tổ chức Công đoàn Việt Nam của đoàn viên, NLĐ, qua đó phát huy ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao vượt qua khó khăn, thử thách, tích cực thi đua học tập, nghiên cứu, tham mưu trong mỗi đoàn viên, NLĐ.

Gắn các nội dung tuyên truyền về đại hội công đoàn với mục tiêu, tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, đó là: “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, NLĐ; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và NLĐ cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước”.

Bên cạnh đó, một số nội dung cần tích cực tuyên truyền trong thời điểm hiện nay, đó là: Tháng Công nhân năm 2023 với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”, góp phần huy động nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ; tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Hướng dẫn số 69/HD-TLĐ ngày 24/11/2022 của Tổng Liên đoàn thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 19/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”… qua đó xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh theo đúng tinh thần mục tiêu của Nghị quyết số 02-NQ/TW đã đề ra.

Phóng viên: Nghị quyết số 02-NQ/TW là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên về tổ chức Công đoàn trong thời kỳ đổi mới được Bộ Chính trị khóa XIII ban hành. Qua gần 2 năm triển khai, có thể nhận thấy, tư duy, nhận thức về triển khai Nghị quyết đã có nhiều đổi mới. Đồng chí đánh giá như thế nào về sự vào cuộc của báo chí trong công tác tuyên truyền, định hướng, đưa Nghị quyết tiếp tục đi sâu, đi sát vào cuộc sống và phát huy hiệu quả hơn nữa trong thực tiễn, thưa Phó Chủ tịch?

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu: Có thể khẳng định việc ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW thể hiện sự tin tưởng, trao gửi của Đảng đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam trên quan điểm “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh là góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa”. Nội dung của Nghị quyết là cơ sở chính trị để Công đoàn Việt Nam đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đoàn viên, NLĐ; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị chăm lo cho tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam. Do đó, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động số 02/CTr-BCH tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Công đoàn sớm hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết trong toàn hệ thống Công đoàn.

Khẳng định kênh truyền thông chính sách hiệu quả
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên báo Lao động Thủ đô dịp Xuân Quý Mão.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, các cơ quan báo chí Công đoàn đã đăng tải toàn văn Nghị quyết, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về việc học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch và kết quả triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW và Chương trình số 02/Ctr-BCH trong các cấp Công đoàn. Hiệu quả rõ nét nhất trong gần 2 năm qua đó là: Vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ được tập trung thực hiện; hoạt động của các cấp Công đoàn hướng mạnh về cơ sở, tập trung hơn vào các nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; quan tâm phát triển các loại hình phúc lợi để đoàn viên, NLĐ được thụ hưởng nhiều giá trị của lợi ích từ tổ chức Công đoàn, từ đó, nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, phát triển đoàn viên.

Tuy nhiên, để Nghị quyết tiếp tục đi sâu, đi sát vào cuộc sống và phát huy hiệu quả hơn nữa trong thực tiễn, hệ thống tuyên giáo Công đoàn nói chung và báo chí Công đoàn nói riêng cần tập trung tìm hiểu, tuyên truyền về những mô hình hay, cách làm tốt trong tổ chức, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; kết quả cụ thể của quá trình đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn và những bài học kinh nghiệm trong quá trình vận động đoàn viên, NLĐ.

Phóng viên: Thời gian qua, xác định rõ nhiệm vụ chính trị của mình, cùng với hệ thống báo chí Công đoàn, báo Lao động Thủ đô đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức, niềm tin yêu của đoàn viên, NLĐ với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn. Phó Chủ tịch đánh giá như thế nào về các hoạt động truyền thông của Báo, cũng như có những góp ý để báo Lao động Thủ đô ngày càng phát triển, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của tổ chức Công đoàn, tiếng nói của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động?

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu: Qua theo dõi, thời gian qua, tôi thấy báo Lao động Thủ đô - cơ quan ngôn luận của tổ chức Công đoàn Thủ đô - đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, đất nước, Thành ủy - Ủy ban nhân dân - Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung và Công đoàn Thủ đô nói riêng, thông tin kịp thời, toàn diện các vấn đề đến bạn đọc và NLĐ, ngày càng khẳng định được vị thế.

Nhân kỷ niệm 30 năm ngày báo Lao động Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên (1/4/1993 - 1/4/2023), thay mặt lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Ban Biên tập, tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô. Tôi kỳ vọng, trong chặng đường tới, bên cạnh việc bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, Thủ đô và tổ chức Công đoàn, báo Lao động Thủ đô cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung và hình thức, ứng dụng công nghệ thông tin, các loại hình báo mới để đưa tờ báo ngày càng phát triển. Đặc biệt, báo của tổ chức Công đoàn cần đề cập các vấn đề về Công đoàn sớm nhất, sâu nhất, bám đến cuối cùng và phải tạo được ấn tượng mạnh mẽ trong bạn đọc và xã hội.

Không giới hạn ở bạn đọc Thủ đô, từ năm 2021, báo đã mở rộng địa bàn hoạt động đến các tỉnh phía Nam, miền Trung; xuất bản thêm các ấn phẩm phụ như Lao động và Pháp luật, Làm giàu với nội dung đa chiều, phong phú.

Cùng với báo chí trong hệ thống Công đoàn nói chung, báo Lao động Thủ đô đã tích cực tuyên truyền sâu rộng về các phong trào, hoạt động của tổ chức Công đoàn, những chủ trương, chính sách lớn của tổ chức Công đoàn, qua đó giúp đoàn viên, NLĐ thêm hiểu, tin yêu và gắn bó với tổ chức. Đặc biệt, báo đã chủ động tiếp cận và sáng tạo trong hình thức chuyển tải, nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… cho đoàn viên, NLĐ thông qua các buổi đối thoại, giao lưu trực tuyến; qua đó kiến tạo hành hành lang pháp lý bảo vệ người lao động từ sớm, từ xa. Đây cũng là kênh để tổ chức Công đoàn tiếp nhận những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ để tiếp tục tham gia với Đảng, Nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ.

Nhân kỷ niệm 30 năm ngày báo Lao động Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên (1/4/1993 - 1/4/2023), thay mặt lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Ban Biên tập, tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô.

Tôi kỳ vọng, trong chặng đường tới, bên cạnh việc bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, Thủ đô và tổ chức Công đoàn, báo Lao động Thủ đô cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung và hình thức, ứng dụng công nghệ thông tin, các loại hình báo mới để đưa tờ báo báo ngày càng phát triển. Đặc biệt, báo của tổ chức Công đoàn cần đề cập các vấn đề về Công đoàn sớm nhất, sâu nhất, bám đến cuối cùng và phải tạo được ấn tượng mạnh mẽ trong bạn đọc và xã hội.

Để làm được điều đó, tôi mong mỗi cán bộ, phóng viên báo Lao động Thủ đô cần tích cực học tập, rèn giũa, không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng, nhạy cảm chính trị với lĩnh vực của mình, chịu khó đi sâu, đi sát các hoạt động của tổ chức Công đoàn, ghi nhận, nắm bắt đời sống công nhân lao động, phát hiện những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống… để góp ý với Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn, làm tròn sứ mệnh của báo chí đó là “đi trước mở đường”.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí.

Lan Ngọc (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng màn trình diễn drone light khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023

Ấn tượng màn trình diễn drone light khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023

(LĐTĐ) Tối 3/6, hơn 1.600 chiếc drone light (thiết bị không người lái) đã có màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023.
Đủ điều kiện chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

Đủ điều kiện chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

Kết luận phiên họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chiều 3/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Ban Chỉ đạo quốc gia thống nhất đánh giá bệnh Covid-19 đã đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí của nhóm bệnh truyễn nhiễm nhóm B theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Bộ Công Thương làm rõ các giải pháp để cung ứng đủ điện

Bộ Công Thương làm rõ các giải pháp để cung ứng đủ điện

(LĐTĐ) Chiều 3/6, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm. Tại đây, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải đã trả lời câu hỏi dư luận đang quan tâm về giải pháp nào cung ứng đủ điện.
Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2023: Cơ hội để công nhân lao động nâng cao tay nghề

Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2023: Cơ hội để công nhân lao động nâng cao tay nghề

(LĐTĐ) Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2023 được tổ chức nhằm tạo cơ hội để công nhân lao động (CNLĐ) trong các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thủ đô.
Quận Hoàng Mai: Ứng phó thiên tai xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”

Quận Hoàng Mai: Ứng phó thiên tai xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”

(LĐTĐ) Theo thống kê năm 2022, trên địa bàn quận Hoàng Mai, thiên tai về cơ bản không gây thiệt hại nhiều đến người, tài sản của nhà nước và nhân dân. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàng Mai Đàm Tiến Thắng đề nghị, các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt mọi điều kiện để luôn sẵn sàng ứng phó thiên tai xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”.
Tuổi trẻ Thủ đô chung tay bảo vệ môi trường

Tuổi trẻ Thủ đô chung tay bảo vệ môi trường

(LĐTĐ) Với vai trò xung kích của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong việc tuyên truyền, bảo đảm trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô; đồng thời triển khai nhiều mô hình đạt hiệu quả, góp phần xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp.
Đã cơ bản tháo gỡ vướng mắc về thể chế cho thị trường bất động sản

Đã cơ bản tháo gỡ vướng mắc về thể chế cho thị trường bất động sản

(LĐTĐ) Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/6, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã làm rõ kết quả của việc tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Tin khác

Bộ Công Thương làm rõ các giải pháp để cung ứng đủ điện

Bộ Công Thương làm rõ các giải pháp để cung ứng đủ điện

(LĐTĐ) Chiều 3/6, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm. Tại đây, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải đã trả lời câu hỏi dư luận đang quan tâm về giải pháp nào cung ứng đủ điện.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tập trung thúc đẩy đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tập trung thúc đẩy đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đẩy mạnh tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ với các địa phương

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ với các địa phương

(LĐTĐ) Sáng 3/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2023. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới trụ sở Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao hỗ trợ tới bệnh nhân nhi có hoàn cảnh khó khăn

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao hỗ trợ tới bệnh nhân nhi có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”, ngày 2/6, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân - Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tới thăm và tặng quà cho các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Quốc hội thảo luận sôi nổi về hạn tuổi phục vụ của công an nhân dân

Quốc hội thảo luận sôi nổi về hạn tuổi phục vụ của công an nhân dân

(LĐTĐ) Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ngày 2/6, các đại biểu cơ bản tán thành với tờ trình và dự thảo luật, nhất trí với sự cần thiết ban hành luật theo quy trình tại một kỳ họp. Đồng thời lưu ý về việc rà soát, làm rõ nhiều nội dung cụ thể của Luật để bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, phù hợp với định hướng, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi trong thực hiện nhiệm vụ của ngành Công an nhân dân.
Nâng cao hiệu quả công tác lãnh sự và bảo hộ công dân

Nâng cao hiệu quả công tác lãnh sự và bảo hộ công dân

(LĐTĐ) Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao vừa tổ chức Hội nghị quán triệt việc nâng cao hiệu quả của công tác lãnh sự và bảo hộ công dân ở ngoài nước theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Từ 15/6/2023, cứ 4 người thuê nhà thì được tính là một hộ sử dụng điện

Từ 15/6/2023, cứ 4 người thuê nhà thì được tính là một hộ sử dụng điện

(LĐTĐ) Từ ngày 15/6/2023, người thuê nhà là sinh viên, người lao động thuê nhà sẽ được áp dụng cách tính tiền điện mới theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 09/2023/TT-BCT. Theo cách tính mới, 1 người thuê nhà được tính là 1/4 định mức; 2 người được tính là 1/2 định mức; 3 người được tính là 3/4 định mức; 4 người được tính là 1 định mức, để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt.
Nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng

Nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng

(LĐTĐ) Ngày 2/6, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2023.
Tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số

Tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số

(LĐTĐ) Việc xây dựng Luật Viễn thông (sửa đổi) nhằm thể chế hóa đầy đủ, đúng chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước trong hoạt động viễn thông, phát triển hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số, xã hội số.
Năm 2024, Quốc hội xem xét thông qua Luật Công đoàn (sửa đổi)

Năm 2024, Quốc hội xem xét thông qua Luật Công đoàn (sửa đổi)

(LĐTĐ) Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 với tỷ lệ 90,28 % đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Theo đó, Luật Công đoàn (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động