M
02/05/2021 18:38

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm:

Kết quả rõ nét trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động toàn huyện Gia Lâm đã không ngừng phát huy trí tuệ, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, cải tiền lề lối làm việc, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; đoàn kết, tương thân tương ái, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm phát động Tháng Công nhân năm 2021 Tập trung chăm lo, bảo vệ người lao động Sẽ tổ chức Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả

Mới đây, Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05); khen thưởng 34 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị này.

Ông Nguyễn Đức Thể- Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm cho biết, việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 được các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm xác định là nhiệm vụ thường xuyên và đưa vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp cũng như các phong trào thi đua yêu nước. Các cấp Công đoàn huyện gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng hình ảnh giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện đều ban hành các Hướng dẫn về học tập Chỉ thị số 05 theo từng chủ đề đến các cấp Công đoàn. Trên cơ sở đó và căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ cụ thể, các cấp Công đoàn huyện đã chủ động tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện các nội dung của các chuyên đề trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn huyện đã tổ chức 221 hội nghị tuyên truyền học tập, quán triệt các nội dung của Chỉ thị 05 theo chuyên đề hàng năm tới 16.990 lượt cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Kết quả rõ nét  trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm khen thưởng các tập thể, cá nhâncó thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/20216 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016- 2021

Kết quả việc thực hiện Chỉ thị 05 được thể hiện rõ nét ở 5 nội dung chính, nổi bật phải kể đến việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết những vẫn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan đơn vị. Trong đó, các cấp Công đoàn huyện đã chú trọng thực hiện tốt các hoạt động xã hội cũng như công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Công đoàn đã phối hợp với chính quyền quan tâm chăm lo đến đời sống cán bộ công nhân viên chức lao động, các gia đình công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, các cháu con công nhân viên chức lao động bị nhiễm chất độc dioxin. 5 năm qua, đã có 2.125 lượt công nhân viên chức lao động được trợ cấp với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng, hỗ trợ 508 đoàn viên bị ảnh hưởng cuộc sống do đại dịch Covid- 19 với tổng số tiền trên 300 triệu đồng, ký thỏa thuận hợp tác với 21 doanh nghiệp hỗ trợ mua sắm ưu đãi cho đoàn viên, người lao động…

Cùng đó, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong khối công nhân viên chức lao động…Trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động huyện đã phát triển được 82/72 công đoàn cơ sở, đạt 113,9%, kết nạp 4591/4150 đoàn viên mới, đạt 110,6%. Hàng năm, có 95-96% Công đoàn khối hành chính sự nghiệp, 55-56% Công đoàn khu vực ngoài nhà nước đạt tiêu chuẩn Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Ông Nguyễn Đức Thể đánh giá: “Có thể nói, trong những năm qua, việc triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã có ý nghĩa quyết định trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp Công đoàn huyện. Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động toàn huyện đã không ngừng phát huy trí tuệ, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, cải tiền lề lối làm việc, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; đoàn kết, tương thân tương ái, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao”.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, tại hội nghị sơ kết, Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đã biểu dương, khen thưởng 16 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/20216 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016- 2021.

Phạm Diệp

Nguồn :