M
26/01/2021 08:29

Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng:

Kết nạp thêm 279 công nhân lao động vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công tác công đoàn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Đan Phượng rộn ràng "Tết sum vầy - kết nối yêu thương" Huyện Đan Phượng tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao Công nhận hai điểm du lịch trên địa bàn huyện Đan Phượng

Năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, thường xuyên đổi mới về nội dung, phương pháp hoạt động, đổi mới công tác tuyên truyền với phương châm hướng về cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Kết nạp thêm 279 công nhân lao động vào tổ chức Công đoàn
Các đoàn viên công đoàn huyện Đan Phượng vui mừng tham gia Tết sum vầy - kết nối yêu thương.

Bên cạnh đó, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở luôn được Liên đoàn Lao động huyện chú trọng triển khai.

Trong năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng đã tổ chức kiện toàn và bầu bổ sung 2 ủy viên Ban Chấp hành, 1 ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023; hướng dẫn 14 Ban chấp hành công đoàn cơ sở kiện toàn, bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra, Chủ tịch Công đoàn, nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Tiếp nhận 3 công đoàn cơ sở về sinh hoạt tại Liên đoàn Lao động huyện (Công ty Cổ phần chế tạo máy biến thế Điện lực Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhất Trí Thành, Công ty Cổ phần Xây lắp và Thiết bị công nghiệp Mekamic).

Trong công tác phát triển đoàn viên, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở để có định hướng, giải pháp cụ thể cho công tác này, đồng thời chủ động khảo sát, rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn để phân loại đưa vào đối tượng vận động thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Kết quả, đến hết năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện đã kết nạp 279 công nhân lao động vào tổ chức Công đoàn, thành lập mới được 7 công đoàn cơ sở (trong đó 2 công đoàn cơ sở có từ 25 lao động trở lên).

Năm 2020, các công đoàn cơ sở ở Đan Phượng đã giới thiệu 175 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp, đã có 117 đồng chí được kết nạp vào Đảng, trong đó có 6 đoàn viên thuộc khối doanh nghiệp được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

H.P

Nguồn :