M
03/06/2021 17:34

[Infographic] Chi phí cách ly đối với người đi cách ly y tế tập trung

(LĐTĐ) Tùy theo đối tượng phải đi cách ly tập trung, tùy theo lựa chọn của người đi cách ly, nơi cách ly mà sẽ có quy định riêng về mức chi phí khi thực hiện cách ly tập trung theo Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 và Quyết định 623/QĐ-LĐTBXH ngày 29/5/2021.

PT

Nguồn :