M
15/05/2021 10:28

Huyện Ứng Hòa: Chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày hội toàn dân

(LĐTĐ) Những ngày này, tại huyện Ứng Hòa, không khí hướng tới ngày bầu cử tưng bừng trên khắp các trục đường chính. Trung tâm huyện, xã, phường, thị trấn ngập tràn pano, áp-phích, tranh cổ động, băng-rôn, khẩu hiệu, chủ đề về bầu cử... huyện Ứng Hòa đã sẵn sàng cho ngày bầu cử toàn dân.

Công an huyện Ứng Hòa: Đảm bảo an ninh trật tự cho Ngày hội toàn dân Huyện Ứng Hòa đẩy mạnh tuyên truyền công tác bầu cử

Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong năm 2021, do vậy Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các nội dung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, đúng luật và đúng tiến độ.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng nhân dân huyện được bầu 35 đại biểu tại 8 đơn vị. Hội đồng nhân dân 29 xã, thị trấn được bầu 742 đại biểu tại 207 đơn vị.

Huyện Ứng Hòa: Chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày hội toàn dân
Công tác trang trí cho khu vực trụ sở, cơ quan hành chính đã hoàn tất

Huyện ủy đã thành lập 30 Ủy ban bầu cử, trong đó có 01 Ủy ban bầu cử huyện và 29 Ủy ban bầu cử cấp xã; thành lập 8 Tổ công tác chỉ đạo bầu cử; 215 Ủy ban bầu cử trong đó có 08 Ban bầu cử huyện và 207 Ban bầu cử xã; thành lập 208 tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở 208 khu vực bỏ phiếu với 2.735 thành viên. Đồng thời huyện thành lập 07 đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại 29 xã, thị trấn; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập 04 đoàn kiểm tra công tác tuyên truyền về bầu cử.

Đến ngày 13/5/2021, các xã, thị trấn đã hoàn thành niêm yết, công khai danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân và ở các khu vực bỏ phiếu. Đến thời điểm này tổng số cử tri là 152.085 người.

Huyện Ứng Hòa: Chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày hội toàn dân
Đảng ủy thị trấn Vân Đình đã hoàn tất việc niêm yết danh sách và tiểu sử người ứng cử.

Nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Các cấp, các ngành trên địa bàn huyện đẩy mạnh tuyên truyền lồng ghép qua các hội nghị, cuộc họp ở thôn, tổ dân phố, khu dân cư tại địa phương, cơ quan, đơn vị qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân ở địa phương.

Huyện Ứng Hòa: Chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày hội toàn dân
Xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, tuyên truyền lưu động về công tác bầu cử

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện trang trí, cổ động trực quan tại các khu vực trung tâm và tại các trục đường chính, các điểm bầu cử. Đến nay toàn huyện đã thay thế nội dung 08 điểm pano lớn, 02 cụm hồng kỳ, treo 259 băng rôn, 267 baner, 45 pano nhỏ và 290 cờ dây trang trí; phối hợp với các xã, thị trấn treo 7.963 cờ Đảng, cờ Tổ quốc; trang trí cổng Ủy ban nhân dân huyện tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiểu ban An ninh trật tự, an toàn xã hội của huyện đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo đảm bảo trong những ngày bầu cử trên địa bàn huyện. Chỉ đạo Ban Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn bố trí lực lượng, phối hợp với cơ quan cấp trên xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu trên địa bàn.

Huyện Ứng Hòa: Chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày hội toàn dân
Không khí hướng tới ngày bầu cử tưng bừng trên khắp các trục đường chính

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, huyện Ứng Hòa đã tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức người dân trong phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó phát huy hiệu quả của 422 tổ giám sát Covid-19 cộng đồng; tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm với số tiền hơn 114 triệu đồng. Đồng thời, huyện xây dựng phương án trong khi bầu cử xảy ra tình huống dịch Covid-19 diễn biến phức tạp…

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Ứng Hòa về cơ bản đã hoàn thành các nội dung công việc đúng luật, đúng tiến độ, thời gian theo quy định, bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu trong tất cả các công việc liên quan đến cuộc bầu cử. Qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp đồng bộ, thường xuyên, liên tục của cấp ủy Đảng, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Đây là điều kiện để ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công trên địa bàn huyện.

Minh Phương - Thanh Trang

Nguồn :