M
13/05/2021 10:30

Công an huyện Ứng Hòa: Đảm bảo an ninh trật tự cho Ngày hội toàn dân

(LĐTĐ) Với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử, Công an huyện Ứng Hòa đã xây dựng Kế hoạch và triển khai các biện pháp cụ thể, với quyết tâm chính trị cao nhất để bảo vệ thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Ứng Hòa Huyện Ứng Hòa đã sẵn sàng cho ngày hội toàn dân

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa, Công an huyện đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 12/KH-TBCĐ ngày 03/3/2021 về đảm bảo an ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, triển khai các biện pháp nghiệp vụ; huy động lực lượng nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử, không để đột xuất, bất ngờ xẩy ra; chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động và các loại tội phạm trong dịp bầu cử.

Theo đó, Công an huyện đã đề ra các nhiệm vụ công tác trọng tâm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho 10 Đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn và chỉ đạo quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ nắm rõ nội dung kế hoạch; nghiên cứu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Công an huyện phân công cán bộ, chiến sỹ xuống địa bàn các xã, thị trấn trong huyện để phối hợp với chính quyền cơ sở nắm bắt tình hình an ninh trật tự, diễn biến tư tưởng trong nhân dân. Ngay sau triển khai kế hoạch, lực lượng công an từ huyện đến cơ sở đã cụ thể hoá kế hoạch và tổ chức triển khai công tác bảo vệ bầu cử ở đơn vị, địa phương mình.

Đặc biệt, toàn ngành thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; có phương án, kế hoạch cụ thể phân công lực lượng phối hợp với Ban bầu cử, Tổ bầu cử, lực lượng Công an xã, dân quân tự vệ bảo vệ an toàn các hội nghị hiệp thương, các cuộc tiếp xúc của ứng cử viên với cử tri, địa điểm bầu cử, nơi niêm yết danh sách ứng cử, bầu cử, danh sách cử tri, khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu, nơi kiểm phiếu…; khẩn trương điều tra, xử lý các vụ việc phạm pháp xảy ra có liên quan đến công tác bầu cử, không để xảy ra phức tạp về an ninh chính trị, cháy nổ, ùn tắc hay tai nạn giao thông làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Trên cơ sở nắm bắt tình hình tại cơ sở, các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung rà soát lại những vấn đề tiềm ẩn mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, tập trung giải quyết dứt điểm, đúng quy định của pháp luật các vụ việc ngay tại các địa phương, không để diễn biến phức tạp.

Đối với công tác bảo vệ nhân sự, lực lượng Công an huyện cũng triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để bảo vệ an toàn hoạt động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định đồng thời chủ động thu thập, nắm bắt thông tin của nhân sự ứng cử viên, kịp thời phát hiện những trường hợp có vấn đề về tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức để tham mưu cho Ủy ban Bầu cử huyện giải quyết.

Huyện Ứng Hòa: Đảm bảo an ninh trật tự phục vụ tốt công tác bầu cử
Công an huyện Ứng Hòa tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn

Trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, Công an huyện và các xã, thị trấn chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ bầu cử, bảo vệ chính trị nội bộ, phát động sâu rộng, có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân trong việc tham gia bảo vệ cuộc bầu cử.

Thường xuyên nắm tình hình dư luận quần chúng, nhất là tại các địa bàn trọng điểm phức tạp. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, khu vực trọng điểm; bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực tổ bầu cử.

Minh Phương - Thanh Tú

Nguồn :