M
14:25 | 17/11/2019

Huyện Thanh Oai sẽ báo cáo tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Thanh Oai vừa có Thông báo số 214/TB-HĐND về dự kiến nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

huyen thanh oai se bao cao tinh hinh giai quyet don thu khieu nai to cao Xây dựng tuyến đường rộng 6 làn xe qua huyện Thanh Oai
huyen thanh oai se bao cao tinh hinh giai quyet don thu khieu nai to cao Huyện Thanh Oai đã hoàn thành 11/14 chỉ tiêu Nghị quyết
huyen thanh oai se bao cao tinh hinh giai quyet don thu khieu nai to cao Độc đáo triển lãm Bonsai mini phong cách đương đại
huyen thanh oai se bao cao tinh hinh giai quyet don thu khieu nai to cao Xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng để tăng niềm tin của cử tri

Theo đó, kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Thanh Oai khóa XIX, dự kiến, tổ chức trong khoảng thời gian, từ ngày 10/12/2019 đến ngày 20/12/2019.

huyen thanh oai se bao cao tinh hinh giai quyet don thu khieu nai to cao
Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Thanh Oai. (Ảnh minh họa: Hồng Quang)

Tại kỳ họp, HĐND huyện sẽ thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2020; Báo cáo tình hình ước thực hiện công tác thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019, dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2020; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIX;

Kỳ họp cũng sẽ báo cáo tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả ước thực hiện công tác đầu tư công năm 2019 và Kế hoạch phân bổ, điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng sẽ xem xét thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 và những kiến nghị với HĐND, Ủy ban nhân dân huyện; Báo cáo công tác của Viện Kiểm sát nhân dân huyện năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo công tác của Tòa án nhân dân huyện năm 2019 nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện năm 2019, chương trình hoạt động năm 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIX.

Kỳ họp cũng sẽ dành nhiều thời gian cho chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu HĐND huyện và đông đảo cử tri trong huyện quan tâm.

Hoàng Phúc

Nguồn :