M
14/10/2020 11:01

Huyện Mỹ Đức: 100% trường học tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ, công chức viên chức

(LĐTĐ) 79/79 trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Mỹ Đức đã tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020 - 2021, đạt tỷ lệ 100%.

Từng bước nâng cao đời sống cho công nhân lao động Trường Mầm non Phúc Lâm, Mỹ Đức: Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh Nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở

Ngay sau khai giảng, Liên đoàn Lao động huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã phối hợp ban hành công văn số 01/HD-LN ngày 8/9/2020 Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020-2021 theo đúng quy định của Nghị định 04/NĐ-CP ngày 09/01/2015, Nghị định 159/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ, Thông tư số 01/TT-BNV của Bộ Nội vụ và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020 - 2021.

Nhìn chung, Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức ở các đơn vị trường học trong toàn huyện đều diễn ra nghiêm túc theo đúng quy trình hướng dẫn của cấp trên. Tại hội nghị đã thông qua các nội dung như kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019 - 2020 và những quy định về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị...

Huyện Mỹ Đức: 100% trường học tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ, công chức viên chức
Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức trường Tiểu học Thượng Lâm

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong các hoạt động: chuyên môn, Công đoàn, hoạt động Đội, các phong trào thi đua... .

Qua đó, xây dựng hình ảnh nhà giáo tâm huyết, trách nhiệm theo tinh thần cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” nhằm xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; từng bước xây dựng “Ngôi trường hạnh phúc” để “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Tại hội nghị cũng đã thông qua các quy chế năm học mới của đơn vị: Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế Thi đua khen thưởng, quy chế nâng lương, quy chế quản lý tài sản công…; báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm học 2019 - 2020 và chương trình, kế hoạch năm học 2020 - 2021.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã đánh giá cao những kết quả mà các nhà trường đã đạt được trong năm học 2019 - 2020. Các đồng chí đều mong muốn trong năm học mới, các nhà trường tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và quan tâm chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ công nhân viên chức lao động trong nhà trường.

Đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, có tinh thần đoàn kết cao, cùng với Ban Giám hiệu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Với tinh thần đoàn kết nhất trí, cùng chung tay góp sức xây dựng nhà trường ngày một phát triển, Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn các trường học đã thực hiện ký giao ước thi đua năm học 2020 - 2021. 100% cán bộ, công chức, viên chức trong các nhà trường đều biểu quyết đồng thuận, nhất trí thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Thu Trang

Nguồn :