M
01/10/2020 08:17

Trường Mầm non Phúc Lâm, Mỹ Đức: Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công đoàn cơ sở trường Mầm non Phúc Lâm đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công công đoàn nhà trường, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở Chú trọng phổ biến thực hiện pháp luật Thuế và Công đoàn

Theo báo cáo của Công đoàn nhà trường, trong nhiều năm qua, toàn thể nữ cán bộ giáo viên nhân viên đều tham gia tổ chức Công đoàn của nhà trường. Công đoàn trường làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy cùng cấp trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ...

Công đoàn trường cũng chú trọng quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng nữ cán bộ giáo viên nhân viên tiêu biểu để giới thiệu với cấp ủy xem xét kết nạp vào đảng. Từ năm 2010 đến nay, trường đã kết nạp được 10 nữ quần chúng tích cực vào hàng ngũ của đảng.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng công tác về giới, kĩ năng phân tích giới và lồng ghép trong mọi hoạt động công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn; đảm bảo 100% cán bộ nữ công được bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác công đoàn và nữ công.

Ngoài ra, Công đoàn trường cũng củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò của Ban Nữ công, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động nữ công. Phân công cụ thể các Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn phụ trách công tác nữ công, các đồng chí nữ công đoàn viên giữ cương vị tổ trưởng công đoàn và phụ trách công tác công đoàn mỗi tổ.

Công đoàn trường cố gắng huy động nguồn lực hoặc nguồn kinh phí ít ỏi cho hoạt động nữ công. Đồng thời phối hợp rất hiệu quả với Hội Phụ nữ xã Phúc Lâm, hoàn thành công tác vận động nữ cán bộ giáo viên nhân viên và tổ chức các phong trào thi đua...

Trường Mầm non Phúc Lâm, Mỹ Đức: Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh
Công đoàn cơ sở trường Mầm non Phúc Lâm tổ chức chương trình Vui Tết Trung thu cho các em học sinh

Trong những năm qua, trường Mầm non Phúc Lâm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Cụ thể, tiếp tục quán triệt Nghị quyết 11/NQ-TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về cong tác phụ nữ thời kì đẩy mạnh Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, Luật bình đẳng giới, Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2010-2020.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng ý nghĩa của phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với việc thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lồng ghép phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" với phong trào thi đua "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", phong trào "Năm không - Ba sạch".

Trường tích cực hưởng ứng “Hội thi giáo viên dạy giỏi” các môn trong mỗi năm học từ cấp trường, chọn được nữ công đoàn viên dự thi đạt giải cao cấp huyện. Bình xét thi đua, biểu dương các giáo viên tham gia dự thi cấp huyện đạt giải cao.

Cán bộ giáo viên nhân viên trường Mầm non Phúc Lâm phát huy phong trào viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm được Phòng Giáo dục huyện Mỹ Đức đánh giá cao. Đề tài của đồng chí Nguyễn Thị Hiên đã được xếp loại B cấp thành phố.

Tổng kết mỗi năm học, Công đoàn phối hợp với Ban Giám hiệu, các tổ chuyên môn bình xét các danh hiệu thi đua mỗi năm đều có nữ giáo viên nhân viên đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở. Hầu hết các đồng chí đạt xuất sắc, đạt tốt 100% là nữ; không có nữ cán bộ giáo viên nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Công đoàn trường Mầm non Phúc Lâm thời gian qua cũng đã chủ động tham gia với chính quyền tạo khung cảnh sư phạm tốt, môi trường dạy và học ổn định, an toàn. Thống nhất quan điểm luôn bảo vệ các nữ cán bộ giáo viên nhân viên trong hội đồng nhà trường; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện phân biệt đối xử, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người phụ nữ. Chú trọn kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ.

Thu Trang

Nguồn :