M
28/01/2021 19:47

Huyện Gia Lâm có thêm 2 xã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(LĐTĐ) Ngày 28/1, Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố Hà Nội đã tổ chức Đoàn thẩm định 02 xã của huyện Gia Lâm (gồm Dương Xá, Bát Tràng) đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Quyết tâm thành huyện nông thôn mới điển hình Thẩm định các xã của huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Khát vọng xây dựng đô thị sinh thái

Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, vì vậy sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010-2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 02 xã Dương Xá, Bát Tràng đã tiếp tục xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Huyện Gia Lâm có thêm 2 xã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Đoàn thẩm định khảo sát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Dương Xá (Ảnh: Mai Quý)

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dương Xá Tô Hữu Vịnh, trong những năm qua, xã đã tập trung mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đến nay, 100% đường trục chính, đường liên thôn được cứng hóa; 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng; 90,1% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 98,6% hộ gia đình sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 60,3 triệu đồng/người/năm; xã không còn hộ nghèo…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bát Tràng Phạm Huy Khôi cũng cho biết, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cụ thể, xã có 05 nơi sinh hoạt văn hóa phục vụ cộng đồng; 100% hộ gia đình sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn; 91,7% người dân tham gia bảo hiểm y tế; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 66,7 triệu đồng/người/năm; xã không còn hộ nghèo…

Xét theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao quy định tại Quyết định 4212/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020 thì xã Dương Xá có 19/19 tiêu chí đạt và cơ bản đạt; xã Bát Tràng có 13/19 tiêu chí đạt. Tỷ lệ người dân của 02 xã khi được hỏi về mức độ hài lòng của kết quả xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao.

Qua khảo sát thực tế kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao của 02 xã Dương Xá và Bát Tràng, Đoàn thẩm định đã chỉ ra một số điểm còn hạn chế của các xã trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, đồng thời đóng góp ý kiến để các xã hoàn thiện các tiêu chí đánh giá.

Trên cơ sở ý kiến đánh giá và kết quả chấm điểm của Đoàn thẩm định, Phó Chánh văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Ngọ Văn Ngôn cho biết, 02 xã Dương Xá và Bát Tràng của huyện Gia Lâm đã đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn năm 2020. Đồng thời, đề nghị các địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt, hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Mai Quý

Nguồn :