M
12/09/2020 10:23

Huyện Sóc Sơn chú trọng chăm lo nâng cao đời sống nhân dân

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Sóc Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp chăm lo, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên các mặt. Trong đó, việc phát triển nguồn nhân lực là một trong hai khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ huyện.

Người lưu giữ nghề thợ tiện trên "phố mộc" Tố Tịch
Chủ động, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng
Nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế giai đoạn 2015- 2020

Báo cáo của Huyện ủy Sóc Sơn về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) cho thấy, trong 5 năm qua, Huyện Sóc Sơn đã triển khai đồng các biện pháp phát triển văn hóa, xã hội và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Trong đó, Huyện đặc biệt chú trọng công tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Đây là một trong hai khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ huyện. Theo đó, quy mô giáo dục và đào tạo của huyện có bước phát triển nhanh, đến nay tổng số học sinh phổ thông tăng gần 10.000 so với năm 2015. Đồng thời huyện đã hoàn thành việc rà soát, quy hoạch mạng lưới trường học, xây mới 10 trường học, cải tạo, nâng cấp, mở rộng 42 trường, có thêm 475 phòng học, thêm 36 trường đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 83,3%).

Công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt kết quả tốt. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 35,62% năm 2015 lên 55% năm 2020. Bên cạnh đó, huyện đã thực hiện có hiệu quả điểm giao dịch việc làm vệ tinh. Nhờ vậy đã giải quyết việc làm cho 39.852 lao động, tỷ lệ lao động có việc làm khu vực nông thôn đạt 92%.

5752 img 3695
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Sóc Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp chăm lo, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

Hoạt động chăm lo nâng cao đời sống, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao tiếp tục được duy trì và phát triển. Đến hết năm 2019, tỷ lệ “Gia đình văn hóa” trên địa bàn huyện đạt 91%, tỷ lệ thôn (làng) được công nhận “Làng văn hóa” đạt 81,3% và tỷ lệ tổ dân phố được công nhận “Tổ dân phố văn hóa” đạt 91,6% (vượt chỉ tiêu Đại hội).

Ngoài ra, công tác y tế, phòng chống dịch bệnh và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm cũng ngày càng được tăng cường. Huyện Sóc Sơn là một trong những huyện thuộc nhóm đầu các huyện trong cả nước thực hiện mô hình “Bác sĩ gia đình”, thực hiện khám, lập sổ theo dõi sức khỏe cho 95% người dân. Đến hết năm 2020, 100% các trạm y tế trên địa bàn huyện được cải tạo, nâng cấp đáp ứng yêu cầu mô hình trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình.

Việc thực hiện an sinh xã hội, công tác giảm nghèo được huyện đặc biệt quan tâm, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như: đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, các chương trình hỗ trợ giống, phân bón, tiêm phòng dịch bệnh, cho vay vốn đầu tư sản xuất,... Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,43% năm 2016 xuống còn 0,7% năm 2020 (đạt chỉ tiêu Đại hội).

Đáng chú ý, để xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, hiện đại, văn minh, huyện Sóc Sơn đã tích cực xây dựng nông thôn mới. Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020" trên địa bàn huyện.

Qua đó, huyện tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp, xây mới hạ tầng kinh tế - xã hội. Huy động tổng nguồn vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới là 2.412 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, huyện đã hoàn thành thêm 72 tiêu chí, có thêm 13 xã đạt nông thôn mới (25/25 xã, hoàn thành chỉ tiêu Đại hội); hoàn thành 9/9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới. Đến nay huyện tiếp tục triển khai thực hiện nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Chính nhờ những hoạt động chăm lo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện trong nhiều năm qua được nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người dự kiến hết 2020 đạt 52 triệu đồng (vượt chỉ tiêu Đại hội), không có nhà dột nát, hư hỏng; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,1%; tỷ lệ hỏa táng tăng từ 31,7% năm 2015 lên 60,05% năm 2019.

P.Ngân

Nguồn :