M
03/09/2020 11:02

Chú trọng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

(LĐTĐ) Thời gian qua, ngành Nông nghiệp Hà Nội đã phối hợp với các sở, ngành liên quan và các huyện, thị xã, các đơn vị đào tạo nghề triển khai hiệu quả công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, qua đó từng bước nâng cao chất lượng lao động nông nghiệp, nông thôn, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Ban hành đề án “Công đoàn tham gia đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động”
Người mới ra tù dưới 18 tuổi được ưu tiên vay vốn, đào tạo nghề
Hỗ trợ đào tạo nghề cho trên 46 nghìn lao động nông thôn

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các đơn vị đào tạo nghề trên địa bàn tổ chức rà soát, xác định lại nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền các nội dung của đề án đến với người dân, tập trung ưu tiên đến các xã vùng sâu, vùng xa; tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn học nghề. Đổi mới chương trình, nội dung đào tạo nghề phù hợp, linh hoạt, tăng thực hành giảm lý thuyết và thực hiện tại nơi sản xuất…

Chú trọng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Thành phố Hà Nội đã và đang chú trọng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn qua đó từng bước nâng cao chất lượng lao động nông nghiệp, nông thôn

Giai đoạn 2015-2020, các địa phương đã mở 1.713 lớp với 59.229 người tham gia học nghề trình độ sơ cấp nghề nông nghiệp, chiếm 44,83% tổng số lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tỷ lệ có việc làm sau học nghề đạt 85,25%.

Căn cứ vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương đã lựa chọn mô hình đào tạo nghề phù hợp, bền vững và có khả năng thu hút nhiều lao động tham gia học nghề. Một số địa phương đã tổ chức mô đào tạo mô hình điểm như các huyện Hoài Đức, Đông Anh, Thạch Thất, Ba Vì lựa chọn mô đào tạo nghề trồng nấm ăn, nấm dược liệu; các huyện: Quốc Oai, Sóc Sơn, Phú Xuyên đào tạo nghề chăn nuôi thú y, gia cầm.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lao động sau khi học nghề nông nghiệp bước đầu áp dụng được kiến thức, kỹ năng mới vào sản xuất, từ đó, nâng cao chất lượng lao động nông nghiệp, nông thôn, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống góp phần vào xây dựng chương trình nông thôn mới của địa phương.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn còn một số khó khăn và hạn chế như số lao động nông thôn học nghề nông nghiệp chủ yếu là làm những nghề cũ vì đào tạo nghề chưa phối hợp tốt với doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động. Chương trình đào tạo mới chỉ bó hẹp ở mức độ phổ biến kiến thức; việc giới thiệu các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp còn thuần túy. Kiến thức sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, bảo quản, chế biến nông sản còn hạn chế…

Trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đào tạo nghề nông nghiệp cho 70.000 lao động nông thôn; tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt tối thiểu 80%. Để thực hiện mục tiêu này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ triển khai nhiều giải pháp để nâng cao công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn như tập trung làm tốt công tác khảo sát nhu cầu học nghề, gắn với nhu cầu lao động của các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp để đào tạo phù hợp, lao động sau khi đào tạo xong có việc làm.

Cạnh đó, tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung đào tạo nghề phù hợp, linh hoạt, chủ yếu tập trung dạy thực hành và thực hiện tại nơi sản xuất. Trong đó ưu tiên đào tạo nghề phục vụ cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao, cơ giới hóa đồng bộ, chế biến, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, chứng nhận an toàn; nghề về quản trị trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã và các dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh nông nghiệp… Công tác đào tạo nghề cũng sẽ gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Hà Nội trong giai đoạn mới.

Mạnh Quân

Nguồn :