M
31/08/2020 10:47

Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa: Thảo luận, cho ý kiến 3 nội dung lớn

(LĐTĐ) Sáng nay 31/8, Ban chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa khoá 28 họp trực tuyến Hội nghị lần thứ hai. Hội nghị thảo luận, quyết định 3 nội dung lớn. Đây là lần đầu tiên Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận được triển khai họp trực tuyến để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid -19.

Quận Đống Đa diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội thị sát công tác phòng, chống dịch Covid-19
Quận Đống Đa hơn 2000 người tham gia tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch Covid -19

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ hai khoá 28 thảo luận và cho ý kiến về 3 nội dung: Quy chế làm việc của Ban chấp hành, ban Thường vụ, Thường trực quận uỷ; uỷ ban kiểm tra Quận uỷ khoá 28; chương trình làm việc toàn khoá của Ban chấp hành, Ban Thường vụ quận uỷ; chương trình kiểm tra giám sát của Ban chấp hành quận uỷ; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ khoá 28, thống nhất dự kiến số lượng, tên gọi các chương trình công tác lớn năm 2020.

Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa: Thảo luận, cho ý kiến 3 nội dung lớn
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận lần đầu được triển khai họp trực tuyến

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hà Minh Hải, Bí thư quận uỷ cho biết, Hội nghị Ban chấp hành lần thứ hai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thảo luận và thông qua các văn bản mang tính chất then chốt, là tiền đề hướng tới mục tiêu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ 28 đã đề ra, góp phần xây dựng quận Đống Đa văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Ông Hà Minh Hải cũng cho biết, ngay sau Đại hội Ban chấp hành quận uỷ đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu tiếp thu, hoàn thiện Nghị quyết, các văn bản 3 chương trình trên đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tính đến thời điểm tổ chức Hội nghị đã có 36/41 ý kiến tham gia, đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận gửi về thông qua Văn phòng Quận ủy.

Để việc thảo luận đạt chất lượng, ông Hà Minh Hải đề nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trên theo căn cứ Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, đặc biệt là đặc thù của Quận.

“Tôi đề nghị các đồng chí phát huy dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ để thảo luận, đóng góp thêm nhiều ý kiến để hoàn thiện các văn bản, hoàn thành tốt các nội dung chương trình Hội nghị đã đề ra”, Bí thư quận Uỷ Đống Đa Hà Minh Hải nhấn mạnh.

Tại Hội nghị ngoài ý kiến đóng góp chỉnh sửa một số lỗi về câu chữ, các đại biểu thống nhất cao với các nội dung tờ trình các Chương trình thảo luận trong hội nghị.

Về dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy và Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Quận ủy, căn cứ Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của cấp trên (trong đó đặc biệt là Quy định 202 của Trung ương), trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ 28, kế thừa Quy chế làm việc của nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ trước đây; các đơn vị chủ trì đã tham mưu xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025, trên nguyên tắc bám sát phương châm Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ 28 “đoàn kết – dân chủ - kỷ cương – nêu gương – sáng tạo”, phù hợp với thực tiễn của Quận, phát huy hơn nữa tính dân chủ trong sinh hoạt của cấp ủy, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; phát huy tính chủ động, sáng tạo và chú trọng việc đổi mới, cải tiến phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trong đó chú trọng việc đổi mới, tăng cường phân cấp, phân quyền.

Các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về sự phù hợp của dự thảo các quy chế với các quy định và văn bản hướng dẫn của Trung ương, Thành phố, đặc biệt là Quy định 202 của Trung ương; Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy, của Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và các đồng chí Thường trực Quận ủy. Mối quan hệ công tác với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Quận và các cấp, các ngành có liên quan trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo phương châm 5 rõ. Thẩm quyền và các nội dung có liên quan đến các vấn đề về phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội…

Với Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ 28 và dự kiến số lượng, tên gọi các Chương trình công tác lớn của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với tinh thần tiếp tục đổi mới, lãnh đạo toàn diện nhưng xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, căn cứ các ý kiến góp ý của các đại biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ 28, tiếp thu ý kiến và tham khảo các chủ trương, định hướng và dự kiến các chương trình công tác nhiệm kỳ 2020-2025 của Thành ủy (dự thảo là 9 ctrinh), Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn chuẩn bị dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ 28 và dự kiến số lượng, tên gọi các Chương trình công tác lớn của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đại biểu đã tập trung, rà soát, đánh giá sự bao quát của các ctrinh làm việc với các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà NQ ĐH 28 đã đề ra.

Sự gắn kết chặt chẽ và đồng bộ giữa nội dung của các chương trình với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ 28, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy và Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Quận ủy; bám sát tình hình thực tiễn của Quận để trao đổi, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

Cụ thể hóa những phương thức, giải pháp triển khai 13 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu công tác đột phá và 16 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ 28 đã đề ra. Tập trung vào đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Số lượng, tên gọi của các chương trình công tác lớn của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa 28, nhiệm kỳ 2020-2025 đã phù hợp với các nội dung trên, phù hợp với dự thảo của Thành phố và so với giai đoạn trước.

X.S

Nguồn :