Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường:

Hoạt động Công đoàn năm 2018 sẽ tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm

Nhân dịp Xuân mới, PV báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trò chuyện với đồng chí Bùi Văn Cường- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về các hoạt động vì lợi ích đoàn viên công đoàn (CĐ) trong năm 2017 và các hoạt động trọng tâm sẽ triển khai trong năm 2018.
tin nhap 20180217205755 Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chúc Tết đoàn viên, CNVCLĐ cả nước
tin nhap 20180217205755 Xúc động khi được Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thăm, tặng quà Tết
tin nhap 20180217205755 Chủ tịch Tổng LĐLĐVN kêu gọi chung tay chăm lo Tết cho công nhân

Thưa Chủ tịch, với mục tiêu không ngừng nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 9 (khóa XI) đã quyết định chọn chủ đề hoạt động của năm 2017 là “Năm vì lợi ích đoàn viên”. Sau 1 năm triển khai, Chủ tịch có thể cho biết các cấp CĐ đã triển khai hoạt động của chủ đề năm ra sao?

- Chủ tịch Bùi Văn Cường: Để tạo động lực mới trong hoạt động CĐ, thu hút người lao động gia nhập tổ chức CĐ và phát triển tổ chức CĐ Việt Nam trong giai đoạn mới, Hội nghị lần thứ lần thứ 9 Ban chấp hành Tổng Liên đoàn đã quyết định chọn chủ đề hoạt động CĐ năm 2017 là "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn".

tin nhap 20180217205755
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường thăm hỏi đời sống, việc làm của CNLĐ Tổng Công ty vận tải Hà Nội

Qua 1 năm triển khai, chương trình đã tạo bước chuyển về nhận thức của cán bộ CĐ trong việc chăm lo lợi ích cho đoàn viên, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên và công nhân lao động (CNLĐ), góp phần nâng cao uy tín, vai trò của tổ chức CĐ.

Cụ thể, đến nay, Tổng LĐLĐVN đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 18 Tập đoàn, Tổng Công ty và doanh nghiệp lớn hoạt động trong các lĩnh vực cung ứng sản phẩm, dịch vụ liên quan đến đời sống hằng ngày của đoàn viên, mang lại lợi ích cho đoàn viên CĐ với mức giảm giá từ 5-25% so với giá niêm yết. Bên cạnh đó, các cấp CĐ ký được 1.139 thỏa thuận với các đối tác, hỗ trợ đoàn viên mua hàng hóa, dịch vụ với giá ưu đãi. Theo thống kê chưa đầy đủ, đã có hơn 1,7 triệu đoàn viên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi từ các doanh nghiệp tham gia các thỏa thuận với tổ chức CĐ với tổng giá trị đoàn viên được hưởng lợi khi tham gia chương trình đạt trên 526 tỷ đồng.

Với mục tiêu thiết thực chăm lo cho đoàn viên, đồng thời góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách của CNLĐ về nhà ở, nơi sinh hoạt văn hoá, nhà trẻ... tại các khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN-KCX), Tổng Liên đoàn đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ tại các KCN-KCX” mở ra những điều kiện mới để tổ chức CĐ chăm lo cho CNLĐ, tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa hoạt động CĐ và đoàn viên, người lao động.

Theo Đề án đến năm 2020, Tổng Liên đoàn sẽ đầu tư xây dựng 50 thiết chế CĐ phục vụ đoàn viên, CNLĐ tại các KCN-KCX trên toàn quốc gồm: Trên 50.000 căn hộ để ở; 50 siêu thị, nhà trẻ, phòng khám, quầy thuốc, các hạng mục phục vụ sinh hoạt văn hóa thể thao của đoàn viên và CNLĐ... từ đó giải quyết các nhu cầu cấp thiết, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động.

Thưa Chủ tịch, 2018 - năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và tổ chức công đoàn Việt Nam, năm đoàn viên CĐ và CNVCLĐ cả nước hướng về Đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội XII CĐ Việt Nam. Vậy, hoạt động CĐ năm 2018 sẽ ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ gì?

Chủ tịch Bùi Văn Cường: Năm 2018 sẽ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, năm tổ chức Đại hội CĐ cấp tỉnh, thành phố tiến tới Đại hội XII CĐ Việt Nam, năm chuẩn bị cho kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam, hoạt động CĐ các cấp tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, tập trung tổ chức Đại hội CĐ cấp trên cơ sở, cấp tỉnh và Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII theo đúng Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 17/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội CĐ các cấp và Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII. Theo đó, Tổng LĐLĐVN sẽ tổ chức 12 sự kiện trước thềm Đại hội XII CĐ Việt Nam như: Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất và Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ ba; Tháng Công nhân năm 2018, gặp gỡ Thủ tướng Chính phủ với CNLĐ các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ kêu gọi Thi đua ái quốc gắn với 2 hoạt động: Tổng kết chương trình tuyên dương lao động sáng tạo và chương trình Vinh quang Việt Nam- những công trình thế kỷ; hoàn thiện 1 thiết chế CĐ khu công nghiệp; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20 về tiếp tục xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước...

Thứ hai, tập trung thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó chú trọng tham mưu tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tiếp tục triển khai chương trình hành động của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhất là nghị quyết hội nghị Trung ương 6 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới sau khi được Bộ Chính trị thông qua.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên CĐ”, triển khai có hiệu quả “Chương trình phúc lợi đoàn viên CĐ Việt Nam”. Hoàn thiện thiết chế của CĐ phục vụ đoàn viên, người lao động tại các KCN-KCX theo đúng kế hoạch. Nghiên cứu, thí điểm, nhân rộng những mô hình, cách thức mới, hiệu quả trong việc chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động.

Thứ tư, tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động thường xuyên của tổ chức CĐ: Một là, nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ CNH- HĐH đất nước; tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ gắn với kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Ba là xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch vững mạnh; chú trọng công tác giới thiệu phát triển đảng trong đoàn viên, CNLĐ, nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Bốn là nâng cao hiệu quả công tác tài chính và kinh tế CĐ theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả. Đồng thời tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng các hoạt động kiểm tra, nữ công, đối ngoại của công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Năm là tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường sáng kiến, sáng tạo, tạo chuyển biến đột phá của công tác CĐ; hoạt động và phong trào do CĐ tổ chức phải thực sự thiết thực, hiệu quả.

Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch.

Bảo Duy thực hiện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mưa cả đêm, nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu

Mưa cả đêm, nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu

(LĐTĐ) Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, nhiều khu vực của Hà Nội có mưa lớn kéo dài cả đêm, gây ngập úng cục bộ nhiều nơi.
Chủ tịch Quốc hội Cuba tiếp nhận quà tặng của Quốc hội Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Cuba tiếp nhận quà tặng của Quốc hội Việt Nam

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Đại sứ Lê Thanh Tùng trao tặng Quốc hội Cuba 750 máy tính bảng, 2 máy chủ và 2 máy in đa năng để ...
Bắt giữ nhóm thanh niên cướp xe máy ở Hà Nội rồi về Hải Dương chơi game

Bắt giữ nhóm thanh niên cướp xe máy ở Hà Nội rồi về Hải Dương chơi game

(LĐTĐ) Ngày 12/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết các đơn vị chức năng đã bắt giữ 9 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp manh động trên ...
Huyện Ba Vì phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Huyện Ba Vì phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(LĐTĐ) Mới đây, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội, đã diễn Hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác ...
Xử phạt thanh niên mặc quần áo Công an để "câu like" trên Tiktok

Xử phạt thanh niên mặc quần áo Công an để "câu like" trên Tiktok

(LĐTĐ) Ngày 12/8, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định xử phạt trường hợp V.M.H (sinh năm 2000; trú tại phường Trung Liệt, quận Đống ...
Công đoàn huyện Ứng Hòa tích cực chăm lo đời sống cho người lao động

Công đoàn huyện Ứng Hòa tích cực chăm lo đời sống cho người lao động

(LĐTĐ) Từ đầu năm tới nay, các cấp Công đoàn trên địa bàn huyện Ứng Hòa đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền địa phương ...
Hôm nay, U16 Việt Nam tranh ngôi vô địch Đông Nam Á với U16 Indonesia

Hôm nay, U16 Việt Nam tranh ngôi vô địch Đông Nam Á với U16 Indonesia

Lịch thi đấu chung kết U16 Đông Nam Á 2022: U16 Việt Nam vs U16 Indonesia diễn ra lúc 20h00 ngày 12/8 trên sân vận động Maguwoharjo.

Tin khác

Triển khai nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động

Triển khai nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình đã triển khai nhiều hoạt động, tích cực chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); qua đó vận động đoàn viên, CNVCLĐ hăng hái thi đua lao động, sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn

(LĐTĐ) Năm học 2021-2022, hoạt động Công đoàn của Trường Trung học phổ thông Sơn Tây đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, cụ thể hóa chương trình công tác sát với tình hình thực tiễn và yêu cầu đổi mới giáo dục. Hoạt động Công đoàn ngày càng thiết thực, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Công đoàn và chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho cán bộ, giáo viên, người lao động.
Khơi dậy tinh thần sáng tạo của người lao động tại "mái nhà" Hanwha Aero Engines

Khơi dậy tinh thần sáng tạo của người lao động tại "mái nhà" Hanwha Aero Engines

(LĐTĐ) Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, thời gian qua, Công đoàn Công ty TNHH Hanwha Aero Engines đã khuyến khích công nhân lao động tích cực tham gia phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện môi trường làm việc, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
Thực hiện tốt các phong trào thi đua

Thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, từ đầu năm đến nay, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (Công đoàn Cơ quan) đã triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, qua đó, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Triển khai hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể

Triển khai hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể

(LĐTĐ) Là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19, đời sống người lao động thuộc ngành Dệt - May trước đó vốn đã nhiều khó khăn giờ lại càng khó khăn hơn. Trước tình hình này, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội đã tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đồng hành với doanh nghiệp san sẻ khó khăn, ổn định việc làm để giữ chân người lao động.
Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul thăm, làm việc tại Công ty TNHH MTV Kinh Đô

Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul thăm, làm việc tại Công ty TNHH MTV Kinh Đô

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Thủ đô Hà Nội, sáng ngày 7/8, Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Seoul (Hàn Quốc) do ông Kim Ki Chul - Chủ tịch LHCĐ thành phố Seoul làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Công ty TNHH MTV Kinh Đô.
Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Mỗi phong trào thi đua đều hiệu quả, thiết thực

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Mỗi phong trào thi đua đều hiệu quả, thiết thực

(LĐTĐ) Thông qua việc triển khai những nội dung, tiêu chí có trọng tâm, trọng điểm, sát với đặc thù của khối cán bộ, công chức, viên chức… các phong trào thi đua do Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội phát động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) cũng như được sự ủng hộ mạnh mẽ của các cấp chính quyền.
Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul thăm, làm việc với LĐLĐ quận Ba Đình

Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul thăm, làm việc với LĐLĐ quận Ba Đình

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Thủ đô Hà Nội, sáng ngày 6/8, Đoàn Đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Seoul (Hàn Quốc) do đồng chí Kim Ki Chul - Chủ tịch LHCĐ thành phố Seoul làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình.
Quận Thanh Xuân: Làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật cho công nhân viên chức lao động

Quận Thanh Xuân: Làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật cho công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Xác định công tác tuyên truyền vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân luôn chú trọng làm tốt hoạt động này.
Bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công của tổ chức Công đoàn

Bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 5/8, tại trụ sở, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc có buổi làm việc với Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công, cổ phần hóa và một số vấn đề có liên quan.
Xem thêm
Phiên bản di động