M
07/05/2021 18:34

Hoài Đức triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban bầu cử huyện Hoài Đức tổ chức hội nghị gặp mặt công bố danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 và triển khai Kế hoạch tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử.

Hoài Đức: Nâng cao hiệu quả các tổ giám sát cộng đồng trong phòng dịch Covid-19 Huyện Hoài Đức chốt danh sách 59 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện Hội đồng nhân dân huyện Hoài Đức tổ chức kỳ họp thứ 18 nhiệm kỳ 2016-2021

Cụ thể, để giúp người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện đã ban hành “Gợi ý xây dựng chương trình hành động của người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026”. Chương trình hành động của mỗi ứng cử viên trình bày tại buổi tiếp xúc cử tri khoảng 10 phút.

Trong đó, nội dung chương trình hành động cần giới thiệu rõ về bản thân, nhấn mạnh lời hứa trước cử tri về tính gương mẫu trong công việc, về phẩm chất đạo đức; bản lĩnh, trách nhiệm của đại biểu hội đồng nhân dân; tham gia tích cực vào quá trình cải tiến hoạt động của hội đồng nhân dân theo hướng tăng cường đối thoại, tranh luận; tham gia giải đáp các thắc mắc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân…

Hoài Đức triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử

Ông Trần Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hoài Đức, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện thông qua kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri.

Theo kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, thời gian tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri bắt đầu từ ngày 4/5/2021 và kết thúc trước 07h00 phút, ngày 22/5/2021. Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, Hội đồng nhân dân huyện, Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn được tổ chức lồng ghép tại các đơn vị bầu cử của huyện, xã, thị trấn yêu cầu đảm bảo công khai, dân chủ, bình đẳng, tạo không khí trao đổi thẳng thắn, cởi mở giữa cử tri và người ứng cử; chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử nhằm tạo điều kiện cho người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để báo cáo dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân; tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc với người ứng cử, hiểu rõ hơn người ứng cử trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Hội đồng nhân dân.

Để các buổi tiếp xúc cử trì được diễn ra thành công, ông Trần Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện đề nghị các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 chủ động xây dựng chương trình hành động đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và thực hiện quyền vận động bầu cử đúng luật, đúng chương trình, kế hoạch. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri đảm bảo đúng quy định.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện lưu ý, từ nay đến ngày bầu cử 23/5/2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu cử, đặc biệt là trách nhiệm của công dân trong việc tham gia bầu cử để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của cử tri tại cơ sở; đảm bảo an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, thực sự là Ngày hội của toàn dân.

Theo kế hoạch bầu cử đại biểu Hội động nhân dân huyện Hoài Đức nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổng số đơn vị bầu cử tại huyện là 11 đơn vị, tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu là 35 đại biểu; tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là 59 người.

Tuấn Dũng

Nguồn :