M
10:39 | 07/12/2018

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

(LĐTĐ) Hỏi: Tôi đang có kế hoạch thành lập một doanh nghiệp kinh doanh về việc làm. Xin luật sư tư vấn giúp về việc xin cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm. Nguyễn Ngọc Ánh (Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội).

ho so de nghi cap giay phep hoat dong dich vu viec lam Quy định những khoản phải đóng BHXH
ho so de nghi cap giay phep hoat dong dich vu viec lam Ra mắt mô hình điểm về Tổ tư vấn pháp luật tại cộng đồng

Trả lời:

Để đảm bảo tốt nhất lợi ích của người dân, tránh bị các công ty không đủ năng lực lừa đảo, pháp luật đã quy định rất chặt chẽ về việc thành lập doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. Cụ thể, Nghị định 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 đã quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm như sau:

“1. Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 01 (một) bộ hồ sơ về cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Hồ sơ gồm có:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp;

b) Bản sao Giấy xác nhận đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại Điều 10 Nghị định này;

c) Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về địa điểm theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

2. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 01 (bộ) hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cấp giấy phép cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Sau khi đã được cấp giấy phép, doanh nghiệp phải làm thực hiện thông báo công khai thông tin theo quy định tại Điều 12 Nghị định 140/2018/NĐ-CP như sau:

Điều 12. Thông báo hoạt động dịch vụ việc làm

1. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp giấy phép, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về giấy phép, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tài khoản, tên giám đốc, số điện thoại.

2. Trước 10 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính về ngày bắt đầu hoạt động.

3. Trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, người đứng đầu doanh nghiệp phải có văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về địa điểm mới kèm giấy tờ chứng minh tính hợp lệ của địa điểm mới theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này trong thời hạn 10 ngày làm việc, trước ngày thực hiện việc chuyển địa điểm.”

Văn phòng Luật sư số 5 Hà Nội

Nguồn :