M
16:45 | 06/12/2018

Quy định những khoản phải đóng BHXH

(LĐTĐ) Hỏi: Tôi hiện tại đang giữ chức vụ Trưởng phòng quản lý kinh doanh của Công ty TNHH Hàng Hải. Ngoài thu nhập hàng tháng thì tôi còn được nhận một khoản trợ cấp chức danh. Luật sư cho tôi hỏi, khoản trợ cấp chức danh có nằm trong những khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) không? Hoàng Quốc Tuấn (Thái Nguyên)

quy dinh nhung khoan phai dong bhxh Đi làm trước khi hết chế độ thai sản, có phải đóng BHXH?
quy dinh nhung khoan phai dong bhxh Người lao động được kiểm tra, giám sát việc đóng BHXH của người sử dụng lao động
quy dinh nhung khoan phai dong bhxh Lao động là người nước ngoài phải đóng BHXH theo mức nào?

Trả lời:

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định những khoản tiền phải tính đóng BHXH bắt buộc gồm:

“Điều 89. Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Người lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương cơ sở.

2. Đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

3. Trường hợp tiền lương tháng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở.

4. Chính phủ quy định chi tiết việc truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động, người sử dụng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật này.”

Ngoài ra, Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm bắt buộc, Điều 6 Quyết định 595/QĐ - BHXH ngày 14/4/2017 Ban hành quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp; Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ BHXH cũng quy định cụ thể khoản thu nhập từ phụ cấp chức danh là khoản tiền lương phải tính vào để đóng BHXH bắt buộc.

Văn phòng Luật sư số 5 Hà Nội

Nguồn :