Hiệu quả từ hoạt động nữ công

(LĐTĐ) Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác chăm lo cho lao động nữ, các cấp Công đoàn huyện Phúc Thọ đã chú trọng đổi mới cả về nội dung và hình thức trong việc triển khai công tác nữ công và phong trào nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Qua đó, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ trên địa bàn huyện.
Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động công tác nữ công Lãnh đạo LĐLĐ huyện Phúc Thọ thăm, tặng quà đơn vị tuyến đầu chống dịch Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn khối Giáo dục

Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả của công tác nữ công, LĐLĐ huyện đã xây dựng các văn bản hướng dẫn Công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức hoạt động Ban Nữ công quần chúng theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam; chỉ đạo việc nâng cao chất lượng hoạt động Ban Nữ công, cán bộ làm công tác nữ công Công đoàn các cấp…

Hiệu quả từ hoạt động nữ công
Lãnh đạo huyện Phúc Thọ trao khen thưởng cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác chỉ đạo và thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021. Ảnh: Mai Quý

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn đều gắn với việc tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương, Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; nâng cao kiến thức pháp luật, về dân số kế hoạch hóa gia đình - sức khoẻ sinh sản, kiến thức nuôi dạy con, nữ công gia chánh… Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đối với phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới.

Trong quá trình hoạt động, Ban Nữ công Công đoàn và cán bộ làm công tác nữ công các cấp đã thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của lao động nữ để kịp thời phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ; phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn và chính quyền đồng cấp đảm bảo chế độ chính sách cho nữ CNVCLĐ như: Tiền lương, tiền thưởng, chế độ thai sản, khám sức khỏe định kỳ và các chế độ khác; phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ tại các đơn vị có sử dụng đông lao động nữ; hướng dẫn CĐCS tự kiểm tra về việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ.

Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CNVCLĐ cũng được chú trọng triển khai thông qua việc tổ chức thăm hỏi gia đình nữ CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà, hỗ trợ học bổng con CNVCLĐ vượt khó học giỏi; trao hỗ trợ thiết bị học tập trực tuyến cho con nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn thiếu thiết bị học tập trực tuyến. Ngoài ra, trong năm 2021, đã có 176 đoàn viên nữ được vay vốn LĐLĐ huyện đã tổ chức giải ngân vay vốn từ “Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình” với tổng số tiền là 5,4 tỷ đồng; một số Ban nữ công CĐCS đã xây dựng mô hình kinh tế riêng của CĐCS giúp tăng kinh phí hoạt động để chăm lo, hỗ trợ tốt hơn cho lao động nữ.

Năm 2022, LĐLĐ huyện Phúc Thọ đặt ra chỉ tiêu: 100% CĐCS trực thuộc xây dựng chương trình công tác và tổ chức các hoạt động thiết thực trong nữ CNVCLĐ; 100% nữ CNVCLĐ đăng ký tham gia phong trào thi đua và đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; có 95% trở lên nữ CNVCLĐ được tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về lao động, chính sách lao động nữ, kiến thức về giới, bình đẳng giới; tổ chức kiểm tra từ 10 - 15 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn về thực hiện chế độ chính sách liên quan đến người lao động và chính sách đối với lao động nữ; 100% cán bộ CĐCS phụ trách công tác nữ công được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác nữ công, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động Công đoàn.

Các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ cũng được các cấp Công đoàn huyện chú trọng đẩy mạnh, trong đó tập trung vào phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Nội dung, tiêu chí của phong trào thi đua được cụ thể hóa phù hợp với từng ngành nghề, từng đơn vị, thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia.

Theo đó, ở khối hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được gắn với việc thi đua thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành ,trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”…

Ở khối giáo dục, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được tổ chức gắn với các phong trào thi đua và các cuộc vận động của ngành Giáo dục như: “Cô giáo người mẹ hiền”, “Mẹ lao động giỏi, con học giỏi”, “Cô giáo tài năng duyên dáng”… Thông qua các phong trào trên đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, tỷ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp ngày càng tăng, có trên 90% giáo viên nữ có sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp huyện, Thành phố.

Qua đó đã góp phần tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học, nhiều nữ giáo viên đã khẳng định mình trong phong trào thi đua phấn đấu trở thành “Giáo viên giỏi, cán bộ quản lý giỏi”... Ở khối doanh nghiệp, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được tổ chức gắn với phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” các cấp, phát huy sáng kiến, giảm chi phí, hạ giá thành, tăng năng suất lao động.

“Có thể nói, công tác nữ công và phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã có tác động mạnh mẽ trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nữ CNVCLĐ, khơi dậy trách nhiệm của nữ CNVCLĐ đối với sự tiến bộ, phát triển của bản thân, gia đình và cộng đồng; đồng thời khẳng định các cấp Công đoàn huyện đã và đang thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và củng cố phát triển tổ chức Công đoàn”, bà Nguyễn Thị Lan Anh nhấn mạnh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, LĐLĐ huyện Phúc Thọ tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công Công đoàn từ huyện đến cơ sở, để làm tốt vai trò tham mưu cho Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp về công tác vận động nữ CNVCLĐ và bình đẳng giới; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn liền với lợi ích của nữ đoàn viên, CNVCLĐ; tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt Công đoàn, cán bộ nữ công Công đoàn về nội dung về bình đẳng giới, kỹ năng tham gia chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động nữ và trẻ em; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; tuyên truyền cho nữ CNVCLĐ kỹ năng về tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, tổ chức biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu nhân ngày Gia đình Việt Nam…/.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Độc đáo “làng bách nghệ” Chàng Sơn

Độc đáo “làng bách nghệ” Chàng Sơn

(LĐTĐ) Chàng Sơn vốn là một làng nghề truyền thống nổi tiếng thuộc tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc huyện Thạch Thất, Hà Nội. Dân Chàng Sơn cũng nổi tiếng là ...
Khi mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên

Khi mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên

(LĐTĐ) Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng trong việc lan tỏa hình ảnh, hoạt động của tổ chức Công đoàn và phổ biến kiến thức cho ...
Phim “Tro tàn rực rỡ”: Thắp sáng hy vọng điện ảnh Việt

Phim “Tro tàn rực rỡ”: Thắp sáng hy vọng điện ảnh Việt

(LĐTĐ) Ra mắt vào đầu tháng 12 vừa qua, “Tro tàn rực rỡ” được giới chuyên môn đánh giá là một trong những phim Việt Nam ấn tượng nhất năm 2022. ...
Làm rõ nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất

Làm rõ nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Sáng 8/12/2022, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10. Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu đã nghe ...
“Chạy nước rút” hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chíp

“Chạy nước rút” hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chíp

(LĐTĐ) Theo quy định của Luật Cư trú năm 2020, sau ngày 31/12/2022, sổ hộ khẩu và sổ tạm trú bằng giấy sẽ hết giá trị sử dụng. Để đảm bảo ...
Chuyển đổi số - Động lực cho thương mại điện tử

Chuyển đổi số - Động lực cho thương mại điện tử

(LĐTĐ) Thương mại điện tử là xu thế tất yếu trong thời kỳ toàn cầu hóa với sự lên ngôi của công nghệ, để “đỡ chặng đường dài”, chuyển đổi số ...
Mê Linh nỗ lực hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu

Mê Linh nỗ lực hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu

(LĐTĐ) Với sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Đảng bộ huyện, sự điều hành năng động của chính quyền và sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, ...

Tin khác

Khi mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên

Khi mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên

(LĐTĐ) Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng trong việc lan tỏa hình ảnh, hoạt động của tổ chức Công đoàn và phổ biến kiến thức cho đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác này.
Ở đâu người lao động khó khăn, ở đó có Công đoàn

Ở đâu người lao động khó khăn, ở đó có Công đoàn

(LĐTĐ) Chú trọng thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, hoạt động của các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã giúp đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) luôn ổn định tư tưởng, an tâm, gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn, đồng thời thể hiện rõ phương châm: Ở đâu người lao động gặp khó khăn, ở đó có tổ chức Công đoàn.
Quảng Nam tổ chức chợ Tết Công đoàn từ ngày 23 - 25/12

Quảng Nam tổ chức chợ Tết Công đoàn từ ngày 23 - 25/12

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023 trong 3 ngày (từ ngày 23 - 25/12/2022) tại Quảng trường 24/3, thành phố Tam Kỳ.
Nghệ An: Phát động Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn thời kỳ đổi mới

Nghệ An: Phát động Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn thời kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Chiều nay (7/12) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động “Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I - năm 2022 - 2023” với chủ đề “Viết về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tỉnh Nghệ An thời kỳ đổi mới”.
Công đoàn Công ty May liên doanh Plummy: Cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động

Công đoàn Công ty May liên doanh Plummy: Cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động

(LĐTĐ) Vừa chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động, vừa đồng hành với doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh thông qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát động các phong trào thi đua yêu nước... Công đoàn Công ty May liên doanh Plummy đã thực sự trở “cầu nối” giữa doanh nghiệp với người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Tại Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2022 Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 Thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trong Cụm thi đua đã ký giao ước thi đua năm 2023 nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa V, kỳ họp thứ XVII

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa V, kỳ họp thứ XVII

(LĐTĐ) Mới đây, Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa V kỳ họp lần thứ XVII đã được tổ chức tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự.
Quảng Bình: Bàn giao 3 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách

Quảng Bình: Bàn giao 3 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, chính quyền địa phương tổ chức Lễ bàn giao nhà tình nghĩa và trao nhiều phần quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Bố Trạch.
Công đoàn cần tăng cường giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính sách cho công nhân

Công đoàn cần tăng cường giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính sách cho công nhân

(LĐTĐ) Chiều nay (2/12), Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh - đã làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc.
Quận Thanh Xuân: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội cho Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp

Quận Thanh Xuân: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội cho Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp

(LĐTĐ) Chiều 2/12, Liên đoàn Lao động và Trung tâm chính trị quận Thanh Xuân đã phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn công tác Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.
Xem thêm
Phiên bản di động