M
19/11/2020 17:44

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc chăm lo đời sống cho người lao động, công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động luôn được Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức của người lao động và doanh nghiệp, tạo tiền đề vững chắc góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong người lao động Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông Khẳng định vị thế Thủ đô qua công tác tuyên truyền

Đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật

Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, khi Việt Nam gia nhập và thực thi các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới đặt ra cho đất nước ta nói chung, Thủ đô nói riêng nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn thách thức. Đặc biệt, dịch bệnh Covid-19 với những diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh, tiềm ẩn nhiều nỗi lo đối với các doanh nghiệp và người lao động.

Chưa hết, những ngoại cảnh này là tiền đề tác động gây suy thoái kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam, dẫn đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tạm ngừng sản xuất hoặc giải thể, không ít doanh nghiệp phải cơ cấu lại sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, đời sống, việc làm của người lao động.

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật
Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây phối hợp cùng với báo Lao động Thủ đô tổ chức hoạt động giao lưu trực tuyến. Ảnh: Luyện Đinh

Trước những thách thức đó, thực hiện chức năng của tổ chức công đoàn, bên cạnh việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn, người lao động Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã triển khai các công tác tuyên truyền có hiệu quả, chủ động sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo người lao động.

Một trong những điểm mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người lao động, doanh nghiệp được Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây áp dụng hiệu quả đó là việc phối hợp cùng với báo Lao động Thủ đô tổ chức hoạt động giao lưu trực tuyến, đây là dịp để cán bộ, người lao động được các chuyên gia truyền đạt nội dung mới của Bộ Luật Lao động 2019 và giải đáp các câu hỏi về lĩnh vực pháp luật lao động, chính sách, bảo hiểm…

Chia sẻ về vấn đề này, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây Nguyễn Thị Thu Hương cho biết: Với chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động, trong thời gian qua, các cấp công đoàn thị xã Sơn Tây luôn chủ động trong công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật nên đã góp phần thực hiện đảm bảo chính sách cho cán bộ công nhân viên chức lao động trên địa bàn thị xã.

Chương trình giao lưu trực tuyến ngoài việc giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động liên quan đến những chế độ, chính sách mới, còn là dịp để Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây nói riêng cũng như tổ chức công đoàn lắng nghe ý kiến phản hồi chính sách từ thực tiễn của đoàn viên, công nhân viên chức lao động để tiếp tục đề nghị các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện chính sách, pháp luật về các lĩnh vực lao động và các chế độ, chính sách liên quan đến công chức, viên chức, người lao động.

Tạo nền tảng để công tác chăm lo đi vào chiều sâu

Được biết, những năm gần đây, trước yêu cầu đổi mới toàn diện và đồng bộ của thị xã Sơn Tây, Liên đoàn Lao động thị xã đã đề ra nhiều giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn. Trước hết là đổi mới tư duy về công đoàn và hoạt động công đoàn trong bối cảnh mới. Các hoạt động dần đi vào chiều sâu, bám sát chức năng, nhiệm vụ và nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, trong đó tập trung thực hiện chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động...

Nói cách khác, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người lao động, người sử dụng lao động triển khai hiệu quả đã tạo dựng nền tảng để mối quan hệ này bền chặt, thúc đẩy lao động sản xuất và các phong trào thi đua.

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật
Người lao động đặt câu hỏi tại giao lưu trực tuyến những chính sách mới liên quan đến công chức, viên chức, người lao động tổ chức tại thị xã Sơn Tây. Ảnh: Luyện Đinh

Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động thị xã giai đoạn 2015 – 2020 và phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” năm 2020 cho thấy, trong 5 năm qua (2015 – 2020) Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây luôn chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, vận động công nhân viên chức lao động hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban nhân dân Thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát động.

Nhờ sự chủ động trong các hoạt động, trong 5 năm qua có 81 tập thể và cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc và bằng khen; Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây khen thưởng cho 136 tập thể, 190 cá nhân là cán bộ, đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác, hoạt động công đoàn;

12 công nhân được biểu dương Công nhân giỏi Thủ đô; 382 công nhân viên chức lao động được khen thưởng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” cấp thị xã; 226 nữ công nhân viên chức lao động được khen thưởng Giỏi việc nước, đảm việc nhà. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khen thưởng phong trào Giỏi việc nước, đảm việc nhà, phong trào xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho 01 – 02 tập thể, cá nhân hàng năm.

Nhìn chung, phong trào thi đua do các cấp công đoàn thị xã phát động đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, trở thành hạt nhân, là đầu tàu trong phong trào thi đua yêu nước của thị xã. Tạo nên không khí thi đua lao động sản xuất, khơi dậy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của công nhân viên chức lao động, xây dựng tác phong làm việc công nghiệp.

Trở lại công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người lao động, được biết nhờ làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã và đang góp phần giúp người lao động và người sử dụng lao động nắm rõ hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Từ đó góp phần củng cố kiến thức thiết thực và hữu ích giúp cho người lao động có thể hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình khi tham gia quan hệ lao động, đồng thời có thể tự bảo vệ mình khi cần thiết…

Qua tìm hiểu được biết, thời gian tới Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây sẽ đổi mới hoạt động, phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung chăm lo, giải quyết hài hòa lợi ích và đảm bảo cuộc sống ổn định, an toàn cho người lao động gắn với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tích cực giám sát việc thực hiện pháp luật lao động doanh nghiệp, tư vấn pháp luật, tránh nảy sinh mâu thuẫn trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết.

Rõ ràng, công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động, nhất là công nhân lao động trực tiếp trong các đơn vị doanh nghiệp, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa.

Phát biểu tại buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Những chính sách mới liên quan đến công chức, viên chức, người lao động” Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực của báo Lao động Thủ đô, sự tích cực, trách nhiệm của các cấp công đoàn, trong đó có Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây khi thường xuyên phối hợp chặt chẽ để tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến nhằm trang bị, nâng cao kiến thức pháp luật cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động./.

Luyện Đinh

Nguồn :