M
19/09/2020 21:37

Liên đoàn lao động huyện Phú Xuyên:

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã tập trung một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục trong tổ chức công đoàn, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng trong đoàn viên, người lao động.

Ngành Giáo dục huyện Chương Mỹ: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước
Giản tiện quy trình nộp hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động
Chương Mỹ: Chú trọng chăm lo bảo vệ quyền lợi của cán bộ giáo viên

Cụ thể, thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện đã chú trọng các công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tuyên truyền 91 công đoàn Việt Nam, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện tiến tới Đại hội đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng, gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Liên đoàn Lao động huyện cũng chú trọng tăng cường tuyên truyền cho người lao động thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện chủ đề năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020, hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp”.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong người lao động
Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đề cao công tác tuyên truyền, giáo dục trong người lao động

Trong đó, Liên đoàn Lao động huyện chú trọng xây dựng công văn triển khai đến 100% công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố và các văn bản chỉ đạo của cấp trên và huyện, thông báo của Bộ y tế; tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh đặc biệt là đại dịch covid-19 chung tay đẩy lùi dịch bệnh và thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch hiệu quả.

Có thể nói, công tác tuyên truyền của Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên ngày càng được đẩy mạnh đã góp phần tạo sự đồng thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động; nâng cao nhận thức về trách nhiệm, vai trò của tổ chức công đoàn trong tình hình mới và định hướng mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền của Liên đoàn Lao động huyện thời gian qua vẫn còn một số hạn chế như chưa được thường xuyên, sâu rộng, hình thức và phương pháp tuyên truyền hạn chế…

Ông Đào Đức Gương – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên cho biết, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, người lao động của huyện Phú Xuyên cần phải đổi mới hơn nữa cả về nội dung, phương thức. Theo đó, một số giải pháp cần triển khai trong thời gian tới đã được Liên đoàn Lao động huyện đưa ra.

Trước hết, Liên đoàn Lao động huyện sẽ xây dựng chương trình hành động, tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vận động xây dựng “Nếp sống văn hoá công nghiệp”…

Liên đoàn Lao động huyện sẽ chú trọng đổi mới tư duy, phương pháp tiếp cận đoàn viên, người lao động. Việc tuyên truyền phải đi vào thực chất, hiệu quả, có trọng tâm trong từng thời kỳ; tăng cường trao đổi thông tin hai chiều kịp thời, chính xác, nhìn thẳng vào sự thật sự việc, không né tránh những vấn đề nhạy cảm; nói ngắn, viết ngắn, thông tin nhanh, đi vào những nội dung trọng tâm, cốt lõi…

Công tác tuyên truyền luôn phải “đi trước một bước”, chủ động nắm sát diễn biến tư tưởng, định hướng tư tưởng đúng đắn và kịp thời; dự báo trước các vấn đề tư tưởng sẽ nảy sinh để có phương án giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các phương pháp tuyên truyền hiện đại; đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, tiếp tục phát huy sức mạnh của truyền thông và chủ động nắm vững lĩnh vực công nghệ thông tin, Internet, sử dụng có hiệu quả các mạng xã hội như Facebook, Zalo… để góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

K.T

Nguồn :