Hiệu quả từ công tác thanh, kiểm tra

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai lựa chọn hình thức, cách thức kiểm tra phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn phù hợp với điều kiện thực tế, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực trong việc đánh giá thực trạng công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Để không xảy ra cháy nổ, quan trọng là ý thức Tập huấn an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2020

Cơ bản thực hiện nghiêm túc kiểm tra phòng cháy chữa cháy

Qua điều tra cơ bản, hiện nay Hà Nội có 22.393 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy, trong đó có 9.884 cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ; 82 khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao; 1 cảng hàng không; 4 cơ sở vật liệu nổ công nghiệp; hàng chục km đường ống dẫn xăng dầu đi qua; có trên 23.000 ha rừng...

Hiệu quả từ công tác thanh, kiểm tra
Công tác kiểm tra việc thực hiện phòng cháy chữa cháy tại phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm.

Đáng chú ý, Hà Nội hiện có gần 500.000 nhà liên kề (dạng ống), trong đó có trên 120.000 nhà ở kết hợp kinh doanh, mặt tiền thường bị bịt kín, không có lối thoát nạn; 4.905 cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen lẫn trong khu dân cư. Đa số các cơ sở này đường vào khó khăn, nguồn nước phục vụ chữa cháy còn thiếu, xe chữa cháy khó tiếp cận, không trang bị đầy đủ phương tiện, hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định. Với những đặc điểm như trên, có thể khắng định Hà Nội là địa bàn trọng điểm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Để giảm thiểu số vụ cháy nổ, Thành phố đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành cấp Thành phố kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.Tuy nhiên, trong thời gian tiến hành hoạt động kiểm tra, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và 24 cơ quan, đơn vị tổ chức tự kiểm tra và báo cáo về Ủy ban nhân dân Thành phố.

Theo báo cáo số 352/BC-UBND, kết quả thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 18/6/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc kiểm tra thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố năm 2020, trong 24 cơ quan, đơn vị được hướng dẫn tổ chức tự kiểm tra ở cấp thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đến nay, có 22 cơ quan, đơn vị đã tiến hành thực hiện và báo cáo kết quả gửi Ủy ban nhân dân thành phố. Kết quả tự kiểm tra, đánh giá cho thấy, nhìn chung các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện kiểm tra, rà soát, đánh giá về thực trạng công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đưa ra các phương hướng khắc phục các tồn tại, thiếu sót...

Đối với việc thành lập 30 đoàn kiểm tra cấp huyện, đã có 22/30 đơn vị đã chủ động thực hiện kế hoạch, tổ chức kiểm tra 403 cơ sở, phát hiện 291 tồn tại, vi phạm, trong đó đã ra quyết định xử phạt đối với 40 cơ sở với số tiền là 431 triệu đồng. Ngoài ra, 199 Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn đã thành lập đoàn kiểm tra, phát hiện nhiều tồn tại, thiếu sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Mặc dù, trong những tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, tuy vậy các đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện, lựa chọn hình thức, cách thức kiểm tra phù hợp với điều kiện thực tế, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực trong việc đánh giá thực trạng công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu của một số đơn vị đã từng bước nhận thức đúng, đầy đủ về tầm quan trọng của công tác này, từ đó triển khai kịp thời, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch có tính chiến lược, lâu dài góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy.

Song song với đó, công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có bước đổi mới, hướng tới nội dung thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế, đó tác động tích cực đến ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy của đơn vị, cơ sở và quần chúng nhân dân. Công tác rà soát, xây dựng, hiệu chỉnh, bố sung và tổ chức thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ nhất là các phương án có sự tham gia phối hợp của nhiều lực lượng, phương tiện đã được các đơn vị quan tâm thực hiện, đảm bảo đúng quy trình,quy định.

Công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì, thực hiện nghiêm túc; công tác tiếp nhận, xử lý thông tin đảm bảo thông suốt, kịp thời; sự phối hợp trong công tác tổ chức chữa cháy được các đơn vị thực hiện hiệu quả. Một số cơ quan, đơn vị đã chủ động khắc phục các sai phạm tồn tại về phòng cháy chữa cháy mà cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã kiến nghị.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy

Bên cạnh ưu điểm vẫn còn những tồn tại hạn chế, đó là ý thức, trách nhiệm của một số cấp ủy, chính quyền của một số sở, ngành, quận, huyện, thị xã và lãnh đạo một số cơ quan, doanh nghiệp tổ chức, cá nhân còn hạn chế, chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy; chưa thực sự quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại địa phương, đơn vị.

Ngoài ra, công tác triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo của một số đơn vị chưa quyết liệt, triệt để, còn mang tính hình thức; chưa chú trọng kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp; chưa chủ động nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy dẫn đến chất lượng, hiệu quả triển khai các Chương trình, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của cấp trên còn thấp, không thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của cơ quan cấp trên; việc sơ, tổng kết, đánh giá còn yếu, kém.

Đặc biệt, công tác xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy ở một số địa phương chưa có chiều sâu, chưa có những mô hình đặc trưng nổi bật riêng. Việc xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và dân phòng còn chưa đảm bảo yêu cầu thực tế; trang thiết bị, phương tiện còn thiếu; hoạt động còn mang tính hình thức, chưa có hiệu quả cao. Việc thành lập các Đội dân phòng tại các thôn chưa đảm bảo về số lượng và phù hợp theo quy định của Luật dẫn đến việc triển khai thực hiện còn thiếu tính đồng bộ, chưa phát huy được hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, củng cố lực lượng dân phòng trên địa bàn Thành phố chưa thống nhất, tại một số địa phương còn mang tính hình thức, hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Hoạt động thanh tra, tự kiểm tra của các đơn vị còn thiếu chủ động, không thực hiện thường xuyên, đôi lúc còn mang tính hình thức; chưa thực sự quyết liệt, có biện pháp theo dõi, xử lý sau thanh tra, kiểm tra, thiếu kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm.

Thời gian tới, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức khắc phục tồn tại, thiếu sót đã được chỉ ra, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại đơn vị, địa phương; bảo đảm đủ khả năng đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ... Cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cơ sở nâng cao, vai trò trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội…

Bùi Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Câu lạc bộ sỹ quan hưu trí Công an thành phố Hà Nội hoạt động hiệu quả

Câu lạc bộ sỹ quan hưu trí Công an thành phố Hà Nội hoạt động hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 3/12, Câu lạc bộ (CLB) sỹ quan hưu trí Công an Thành phố, đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021-2024. Dự và chỉ đạo Đại hội ...
Trạm y tế lưu động sẵn sàng đáp ứng thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19

Trạm y tế lưu động sẵn sàng đáp ứng thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19

(LĐTĐ) Chiều 4/12, đoàn kiểm tra của thành phố Hà Nội do đồng chí Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố làm trưởng đoàn ...
Đảm bảo công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân

Đảm bảo công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân

(LĐTĐ) Năm 2021, Công an thành phố Hà Nội được Bộ Công an giao tuyển chọn 1.054 chỉ tiêu công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, ...
Nhiều ngành nghề hồi phục 80-90% công suất

Nhiều ngành nghề hồi phục 80-90% công suất

Tại nhiều địa phương và ở nhiều lĩnh vực ngành nghề, hoạt động sản xuất kinh doanh hồi phục 80-90% so với công suất trước đây với số lượng lao ...
Gia tăng trẻ chậm nói vì dịch COVID-19

Gia tăng trẻ chậm nói vì dịch COVID-19

Theo chuyên gia tâm lý giáo dục, tình trạng này kéo dài sẽ khiến trẻ phải đối mặt với nguy cơ tăng động, giảm chú ý, tư duy logic ngôn ...
Hà Nội hướng dẫn phương án xử lý khi trường học có F0, F1, F2

Hà Nội hướng dẫn phương án xử lý khi trường học có F0, F1, F2

(LĐTĐ) Liên Sở Y tế - Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn phương án phòng chống dịch Covid-19 khi có trường hợp mắc Covid-19 (F0), ...
Ngày 4/12: Hà Nội ghi nhận 628 ca Covid-19, phân bố tại 205 xã, phường, thị trấn

Ngày 4/12: Hà Nội ghi nhận 628 ca Covid-19, phân bố tại 205 xã, phường, thị trấn

(LĐTĐ) Chiều 4/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, từ 18 giờ ngày 3/12 đến 18 giờ ngày 4/12, Hà Nội ghi nhận 628 ca bệnh Covid-19, ...

Tin khác

Lũ lụt tại miền Trung khiến 13 người thiệt mạng

Lũ lụt tại miền Trung khiến 13 người thiệt mạng

Lũ lụt tại miền Trung trong mấy ngày qua đã khiến 13 người bị thiệt mạng, 4 người bị mất tích, nhiều tài sản, công trình bị thiệt hại do ngập lụt.
Diễn đàn nông dân quốc gia: Nông dân với chuyển đổi số nông nghiệp

Diễn đàn nông dân quốc gia: Nông dân với chuyển đổi số nông nghiệp

(LĐTĐ) Sáng 2/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Ba Đình, Hà Nội), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ VI với chủ đề “Nông dân với chuyển đổi số nông nghiệp”.
Hà Nội khai trương tuyến xe buýt điện đầu tiên

Hà Nội khai trương tuyến xe buýt điện đầu tiên

(LĐTĐ) Ngày 2/12, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái VinBus tổ chức lễ khai trương tuyến buýt điện đầu tiên tại Việt Nam.
Thu hồi xe cũ nát để bảo vệ môi trường

Thu hồi xe cũ nát để bảo vệ môi trường

(LĐTĐ) Tại đô thị lớn như Hà Nội, phương tiện giao thông cũ nát, quá niên hạn sử dụng được cho là một trong những nguyên nhân gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, việc thu hồi xe không đủ điều kiện lưu hành, giảm thiểu ô nhiễm từ khí thải phương tiện giao thông “quá đát” trên thực tế vẫn còn là thách thức lớn, đòi hỏi các ngành chức năng cần sớm có cơ chế khuyến khích người dân cũng như lộ trình giảm thiểu cụ thể theo từng giai đoạn.
Tập huấn nâng cao năng lực cảnh báo, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai

Tập huấn nâng cao năng lực cảnh báo, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai

(LĐTĐ) Ngày 1/12, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường phối hợp với Tổng cục Khí tượng thủy văn tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cảnh báo, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn.
10/63 tỉnh, thành có nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn

10/63 tỉnh, thành có nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn

(LĐTĐ) Sáng nay (1/12), Trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Mạng lưới không khí sạch Việt Nam tổ chức Hội thảo “Hiện trạng bụi PM2.5 ở Việt Nam giai đoạn 2019-2020 và ứng dụng dữ liệu vệ tinh trong giám sát ô nhiễm và nghiên cứu”.
Mưa lũ làm 10 người chết và mất tích, gần 60.000 ngôi nhà bị ngập

Mưa lũ làm 10 người chết và mất tích, gần 60.000 ngôi nhà bị ngập

Liên tiếp nhiều ngày mưa lớn, gây ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa...
Vẫn còn những đô thị kiểu mẫu chưa… "kiểu mẫu"!

Vẫn còn những đô thị kiểu mẫu chưa… "kiểu mẫu"!

(LĐTĐ) Với khoảng hơn 350 khu đô thị (KĐT), quy mô khoảng 2.500ha, Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển các KĐT, khu dân cư văn minh, hiện đại. Các KĐT đã góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo lập diện mạo đô thị văn minh - hiện đại, nâng cao chất lượng sống của người dân, phát triển nhanh về nhà ở, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tương ứng... Tuy nhiên, đi kèm với nhiều lợi ích, việc thiếu kiểm tra, giám sát tại một số KĐT cũng đem đến nhiều hệ lụy.
Người dân bức xúc về hoạt động của trạm trộn bê tông ở xã Đông Xuân, Quốc Oai

Người dân bức xúc về hoạt động của trạm trộn bê tông ở xã Đông Xuân, Quốc Oai

(LĐTĐ) Theo phản ánh của người dân thôn 4 Gò Chói, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội, thời gian qua, hoạt động tại khu vực mỏ đá và 2 trạm trộn bê tông thuộc địa bàn xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai (nằm sát xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất) hoạt động ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân.
Nâng cao ý thức người dân và đảm bảo an toàn giao thông cuối năm

Nâng cao ý thức người dân và đảm bảo an toàn giao thông cuối năm

(LĐTĐ) Thời gian qua, mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp nhằm kéo giảm số vụ tai nạn giao thông, nhưng tình trạng vi phạm Luật Giao thông vẫn diễn ra phổ biến. Một phần nguyên nhân chính vẫn là do ý thức chấp hành Luật Giao thông của một bộ phận người dân khi tham gia giao thông.
Xem thêm
Phiên bản di động