M
31/10/2020 11:37

Hiện thực hóa giấc mơ an cư cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức công đoàn. Để thực hiện chức năng này, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã có nhiều chương trình, hoạt động cụ thể, trong đó nổi bật là Liên đoàn Lao động Thành phố đã tích cực triển khai chương trình “Mái ấm công đoàn” đem lại hiệu quả thiết thực, giúp hiện thực hóa giấc mơ an cư cho nhiều đoàn viên, người lao động khó khăn về nhà ở.

Mai Quý - Lương Hằng

Nguồn :