M
21:46 | 21/11/2019

Hà Nội: Phát động cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố (UBND TP) Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5171/UBND-NC yêu cầu các sở, ngành: Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội và các cơ quan báo chí phát động tổ chức cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”.

ha noi phat dong to chuc cuoc thi truc tuyen phap luat hoc duong Tiến hành đánh giá việc chấp hành đội mũ bảo hiểm với học sinh
ha noi phat dong to chuc cuoc thi truc tuyen phap luat hoc duong Nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông cho các em học sinh
ha noi phat dong to chuc cuoc thi truc tuyen phap luat hoc duong Đẩy mạnh giáo dục pháp luật trong trường học

Công văn nêu rõ: Nhằm đổi mới, đa dạng hóa hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường ứng dụng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 3086/KH-BTP về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Pháp luật học đường").

ha noi phat dong cuoc thi truc tuyen phap luat hoc duong

Để hưởng ứng cuộc thi, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý chỉ đạo, tổ chức phổ biến sâu rộng Kế hoạch, thể lệ cuộc thi và vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, học sinh, sinh viên, học viên thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Đồng thời chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác truyền thông về cuộc thi trên cổng/trang thông tin điện tử hoặc hình thức phù hợp khác; đăng tải đường link của cuộc thi trên cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị mình, các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Ngoài các giải thưởng của Ban Tổ chức; để khuyến khích, động viên các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và học sinh, sinh viên, học viên tham gia cuộc thi; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cần căn cứ điều kiện thực tế để chủ động phối hợp với nhà trường tổ chức khen thưởng cá nhân đạt giải tại các vòng thi và các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực hưởng ứng, triển khai cuộc thi.

P.V

Nguồn :