M
20:18 | 05/11/2019

Đẩy mạnh giáo dục pháp luật trong trường học

(LĐTĐ) Cùng với việc dạy tri thức, thời gian qua, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội còn đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm giúp học sinh nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và quy định của nhà trường.

P.T - L.H

Nguồn :