M
10/02/2021 09:19

Hà Nội: Nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo lên 71,5% vào cuối năm 2021

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, năm qua, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn Thành phố đạt 70,25%. Năm 2021 này, Thành phố đặt mục tiêu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo ở Hà Nội lên 71,5%.

Nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn Cần tăng cường kết nối giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp trong đào tạo nghề Đổi mới phương pháp đào tạo nghề theo hướng tiếp cận trình độ tiên tiến khu vực và quốc tế

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2020, dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19 nhưng lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của Thành phố đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Sở đã chủ động tham ưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành và triển khai công tác đào tạo nghề trên địa bàn Thành phố và tham mưu Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2020.

Hà Nội: Nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo lên 71,5% vào cuối năm 2021
Thành phố đặt mục tiêu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 71,5% trong năm 2021. Ảnh minh họa.

Sở cũng xây dựng các giải pháp nhằm đẩy mạnh tuyển sinh, đào tạo chương trình chất lượng cao đối với các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trong năm qua, Sở còn tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các văn bản, kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020, giao chỉ tiêu và nhiệm vụ đào tạo nghề cho thanh niên cho 8 trường trung cấp thuộc Sở…

Với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong năm qua, tỷ lệ lao động quà đào tạo cuối kỳ đạt 70,25%, đạt mục tiêu Hội đồng nhân dân Thành phố đặt ra cho năm 2020 và cả giai đoạn 2016- 2020. Tỉ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 của Hà Nội cao hơn 2,74 điểm phần trăm so với năm 2019 và cao hơn 5,75% so với mức trung bình của cả nước (cả nước là 64,5%).

Dù tỉ lệ lao động qua đào tạo cao song theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, số lao động có bằng, chứng chỉ của Thành phố mới đạt gần 30%, chưa đáp ứng tốt yêu cầu cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực có kỹ năng nghề phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới.

Năm 2021, mục tiêu đặt ra cho ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội là nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo ở Hà Nội lên 71,5%. Để thực hiện mục tiêu này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội giao các đơn vị chức năng triển khai hiệu quả đề án “Hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030”; ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thu thập, cập nhật dữ liệu về cung - cầu lao động, làm căn cứ để các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bổ sung trình độ chuyên môn, tay nghề cho người lao động theo sát với thực tiễn. Cùng với đó, các lực lượng chức năng tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng tuyển sinh, đào tạo nghề, quan tâm phát triển các trường nghề chất lượng cao…

Theo kế hoạch, hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tiến hành tuyển sinh, đào tạo nghề cho ít nhất 220.500 người trong năm 2021. Một số đơn vị tiếp tục được quan tâm đầu tư để trở thành trường chất lượng cao như Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội...

Phạm Diệp

Nguồn :