M
09/10/2020 18:03

Đổi mới phương pháp đào tạo nghề theo hướng tiếp cận trình độ tiên tiến khu vực và quốc tế

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý đề nghị các trường đào tạo nghề cần đa dạng các chương trình tư vấn hướng nghiệp, phối hợp với doanh nghiệp giới thiệu về ngành nghề đào tạo, cơ hội việc làm cho học sinh. Đặc biệt đổi mới phương pháp đào tạo nghề để tiếp cận trình độ tiên tiến khu vực và quốc tế.

Lao động nông thôn huyện Thanh Trì ổn định việc làm sau đào tạo nghề Chú trọng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn Người mới ra tù dưới 18 tuổi được ưu tiên vay vốn, đào tạo nghề
Đổi mới phương pháp đào tạo nghề theo hướng tiếp cận trình độ tiên tiến khu vực và quốc tế

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Ảnh minh hoạ

Chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2020 của 21 trường công lập của Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý kết luận, chỉ đạo:

Đối với 21 trường công lập của Thành phố: tiếp tục chủ động đẩy mạnh công tác tuyển sinh tại đơn vị; đổi mới tư duy, cách tiếp cận học sinh và phụ huynh, tăng cường tương tác trên nền tảng trực tuyến thông qua fanpage, website...

Đa dạng các chương trình tư vấn hướng nghiệp, phối hợp với doanh nghiệp giới thiệu về ngành nghề đào tạo, cơ hội việc làm cho học sinh. Nâng cao tay nghề, chất lượng của đội ngũ nhà giáo; Chủ động đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo theo hướng bám sát thị trường và thực tế sản xuất tại doanh nghiệp, tiếp cận dần với trình độ tiên tiến khu vực và quốc tế.

Các trường cần tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi, phấn đấu nâng cao tỷ lệ học sinh ra trường có việc làm; Tích cực tham gia các Kỳ thi tay nghề Thành phố, quốc gia, khu vực và quốc tế, phấn đấu dành nhiều thành tích cao trong các kỳ thi. Mở rộng và đầu tư phát triển đào tạo theo mô hình liên kết với doanh nghiệp; liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín.

Cùng với đó gắn đào tạo nghề với sử dụng lao động theo yêu cầu thực tiễn sản xuất - kinh doanh, đẩy mạnh việc đào tạo theo địa chỉ, theo đơn đặt hàng, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, với thị trường lao động; Tranh thủ huy động mọi nguồn lực để đầu tư, phục vụ quá trình đào tạo. Tích cực triển khai hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án cũng như giải ngân các dự án đầu tư đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt; rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, đề xuất danh mục sửa chữa, chống xuống cấp.

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc, báo cáo cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố, không lơ là, chủ quan, kiểm soát hiệu quả, không để dịch lây lan tại đơn vị.

Đối với các Sở, ban, ngành Thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan Thường trực, tiếp tục bám sát kiểm tra, hướng dẫn các trường trong công tác tuyển sinh, đào tạo nghề hoàn thành kế hoạch năm 2020. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các dự án triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các trường liên quan hoàn thành tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 phù hợp công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sở cần đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách tuyển sinh, đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên các phương tiện thông tin tuyên truyền của Thành phố để hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác tuyển sinh. Chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan hàng năm tổ chức tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp theo nhiều hình thức, đặc biệt nêu bật được lợi thế, những cơ chế chính sách ... cho học sinh cuối cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và cha mẹ học sinh được tiếp cận phù hợp với điều kiện thực tế về kế hoạch giáo dục phổ thông chung của Thành phố.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cũng cần phối hợp Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện “Đề án rà soát, sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc Thành phố”. Chủ trì xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp của Thành phố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổng rà soát các dự án đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp, quan tâm công tác đầu tư giai đoạn 2021-2025, bố trí trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn của giai đoạn tới. Khẩn trương tổ chức họp các ngành tháo gỡ vướng mắc triển khai dự án của 08 trường nghề trọng điểm. Hướng dẫn trường cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội đầu tư xây dựng nhà xưởng thực hành cho học sinh, sinh viên từ nguồn kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng để lại.

Sở Tài chính: Hướng dẫn các trường thực hiện cơ chế tự chủ phù hợp thực tế. Nghiên cứu hướng dẫn các trường công tác quản lý tài sản công đối với tài sản cho thuê hoặc liên kết; tham mưu Uỷ ban nhân dân Thành phố cơ chế phân cấp thẩm quyền cho cơ quan chuyên môn quyết định quản lý tài sản công đối với tài sản cho thuê hoặc liên kết.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Hàng năm, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp trực tuyến cho học sinh cuối cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đồng thời chỉ đạo các trường phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp học nghề cho học sinh cuối cấp cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

T.Vũ

Nguồn :