M
08/03/2021 20:32

Hà Nội hướng dẫn các cơ quan, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều nay (8/3), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Từ 15/3: Bắt đầu kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu 2 nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV Hướng dẫn việc tổ chức hội nghị bầu cử tại các địa phương có dịch Covid-19

Tại hội nghị, các đại biểu được thông báo việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV và kết quả hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử.

Hà Nội hướng dẫn các cơ quan, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV của Thành phố Hà Nội được phân bổ là 29 đại biểu và sẽ có 59 người được giới thiệu tham gia ứng cử. Trong 29 đại biểu được phân bổ, có 14 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 15 đại biểu do Thành phố giới thiệu.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, cơ cấu số lượng, thành phần người giới thiệu ứng cử phải đảm bảo thành phần hợp lý, đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô, đại diện lãnh đạo chủ chốt của thành phố, đại biểu chuyên trách...; đảm bảo sự hợp lý trong phân bổ theo cơ cấu kết hợp do Thành phố giới thiệu như: Số lượng người là phụ nữ, đại biểu tôn giáo, người ngoài Đảng, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu tái cử và đại biểu tự ứng cử…

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị, các bước giới thiệu, ứng cử đại biểu Quốc hội cần đảm bảo dân chủ, đúng luật, đúng thời gian quy định để đạt kết quả tốt. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Thành phố Hà Nội, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy trong chỉ đạo bầu cử, đảm bảo sự bình đẳng của tất cả các ứng cử viên, qua đó góp phần vào thành công của công tác bầu cử.

B.D

Nguồn :