M
07/08/2017 17:43

Hà Nội hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất

Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi đất nông nghiệp hoặc đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ, phải di chuyển chỗ ở sẽ được  hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

tin nhap 20170807173753 Đào tạo nghề bình quân 2,25 triệu người/năm
tin nhap 20170807173753 5 công việc lương cao không cần bằng đại học
tin nhap 20170807173753 Ngày hội tuyển dụng chuyên đề tài chính, kế toán và xây dựng

Đó là thông tin tại Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội vừa được ban hành về hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn.

tin nhap 20170807173753
Đào tạo nghề cho LĐNT cần gắn với giảm nghèo bền vững.

Cụ thể theo quyết định 24/2017/QĐ-UBND, người lao động bị thu hồi đất có nhu cầu được hỗ trợ học nghề và giải quyết việc làm phải là người đang trong độ tuổi lao động (nam đủ 15 đến 60 tuổi; nữ từ đủ 15 đến 55 tuổi). Có hộ khẩu thường trú tại hộ gia đình có đất nông nghiệp, đất ở kết hợp với kinh doanh bị thu hồi.

Lao động có nhu cầu học nghề trình độ sơ cấp được chủ động đăng ký ngành, nghề. Mức hỗ trợ học nghề tối đa là 3 triệu/người/khóa học; hỗ trợ tiền ăn là 30.000 đòng/người/ngày thực học. Mức hỗ trợ tiền đi lại theo giá vé giao thông công cộng với mức tối đa không quá 200.000 đồng/người/khóa học đối với người tham gia học nghề ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên. Người lao động học nghề trung cấp hoặc cao đẳng được hỗ trợ học phí theo các quy định hiện hành.

Lao động bị thu hồi đất còn được tư vấn học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí tại các trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội. Những lao động bị thu hồi đất đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ được hỗ trợ chi phí đào tạo ngoại ngữ lên tới 3 triệu đồng/người/khóa học, hỗ trợ chi phí bồi dưỡng 530 nghìn đồng/người/khóa học. Mức hỗ trợ tiền đi lại theo giá vé giao thông công cộng với mức tối đa không quá 200.000 đồng/người/khóa học đối với người tham gia học nghề ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên. Người lao động cũng được ưu tiên vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để học nghề, tạo việc làm trong nước, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cụ thể người lao động có nhu cầu vay vốn được ưu tiên vay vốn từ nguồn vốn ngân sách ủy thác qua ngân hàng Chính sách xã hội. Mức vay tối đa 50 triệu đồng/ chỗ làm việc mới được tạo ra.. Người lao động bị thu hồi đất có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài được vay vốn 1 lần với lãi suất ưu đãi từ chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội TP Hà Nội. Mức cho vay tối đa bằng tổng chi phí cần thiết mà người lao động phải đóng góp theo quy định ghi trên hợp đồng đối với từng thị trường lao động của nước sở tại.

Sãi suất cho vay bằng lãi suất hiện hành với người lao động không thuộc diện huyện nghèo đi làm có thời hạn ở nước ngoài theo quy định hiện hành. Lãi suất cho vay đồi với lao động bị thu hồi đất thuộc diện hộ nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bằng mức lãi suất áp dụng với hộ nghèo hiện hành. Thời hạn cho vay tối đa bằng thời gian đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 23/7/2017 và thay thế Quyết định số 41 /2013/QD-UBND ngày 25/9/2013 của UBND TP Hà Nội về việc hỗ trợ học nghề, tạo việc làm và tín dụng cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội theo Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.


Trần Vũ

Nguồn :