M
09/05/2020 10:18

Hà Nội đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp

(LĐTĐ) Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được xác định là một trong những điểm đột phá của thành phố Hà Nội. Thành uỷ, UBND Thành phố đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm xây dựng Chính quyền phục vụ, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm để phục vụ; Đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, thành phố Hà Nội thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về Chỉ số PCI.

ha noi dot pha trong thu hut dau tu phat trien doanh nghiep Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài
ha noi dot pha trong thu hut dau tu phat trien doanh nghiep Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài

Giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI đã xác định 3 khâu đột phá, trong đó khâu đột phá số 2 là “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức; cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thủ đô”.

Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Thành ủy đã ban hành Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 28/6/2016 “Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016-2020”; UBND Thành phố đã ban hành 06 Kế hoạch 5 năm và hàng năm về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố; 01 Chỉ thị về nâng Chỉ số PCI và đã đạt kết quả đáng khích lệ.

ha noi dot pha trong thu hut dau tu phat trien doanh nghiep

Thu hút đầu tư nước ngoài của Hà Nội tăng đột phá. Ảnh minh họa

Về khởi sự doanh nghiệp, từ cuối năm 2017, Hà Nội đã đạt và hiện nay đang duy trì thực hiện 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng. Triển khai mô hình “Cơ quan Đăng ký kinh doanh thân thiện”; triển khai tích hợp 4 dịch vụ tiện ích hỗ trợ doanh nghiệp trong đăng ký kinh doanh để giảm thời gian khởi sự kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thành phố đã ban hành các cơ chế, chính sách để thúc đẩy khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo. Năm 2018, Thành phố đã ban hành Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp. Năm 2019, ban hành Đề án chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2019 - 2025. Đã khai trương và vận hành Cổng thông tin Hệ sinh thái khởi nghiệp (startupcity.vn).

Các ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp như thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, điện năng đều được chú trọng để giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Thành phố cải thiện các nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: đất đai, vốn, lao động,…

Thành phố cũng rất chú trọng đến hoạt động hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ như bồi dưỡng kiến thức cho hộ kinh doanh; Đào tạo kiến thức khởi sự và quản trị cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; đào tạo Giám đốc điều hành doanh nghiệp. Lãnh đạo Thành phố, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đã tổ chức nhiều Hội nghị đối thoại, tập huấn để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, xúc tiến đầu tư và tôn vinh doanh nghiệp.

Từ những nỗ lực trên, kết quả chỉ số PCI theo công bố của VCCI ngày 05/5/2020, năm 2019 là năm thứ 2 thành phố Hà Nội thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về Chỉ số PCI.

Chỉ số PCI năm 2019 của Hà Nội đạt 68,8 điểm (tăng 3,4 điểm so với năm trước), xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố (không thay đổi xếp hạng so với năm trước), tăng 15 bậc so với năm 2015, tăng 42 bậc so với năm 2012. Trong 7 năm liên tiếp từ năm 2012, Chỉ số PCI của Hà Nội duy trì tăng hạng và tăng điểm (trong đó 6 năm liên tiếp - từ 2012 đến 2018, Chỉ số PCI tăng hạng; năm 2019 tăng điểm và giữ nguyên mức xếp hạng).

Kết quả chỉ số PCI năm 2019 đã đạt mục tiêu của Thành phố đề ra là: “Đến năm 2020, Chỉ số PCI của Hà Nội thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước”. Kết quả Chỉ số PCI năm 2019 đã góp phần thực hiện mục tiêu khâu đột phá số 2 của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức; cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thủ đô”.

ha noi dot pha trong thu hut dau tu phat trien doanh nghiep
Hà Nội tổ chức nhiều cuộc đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Năm 2019 là năm đầu tiên Chỉ số PCI của Hà Nội có tới 9/10 chỉ số thành phần tăng hạng và giữ nguyên mức xếp hạng (trong đó có 8/10 chỉ số thành phần tăng hạng và 01 chỉ số thành phần giữ nguyên mức xếp hạng). Có 4/10 chỉ số thành phần tăng trên 10 bậc (từ 12 bậc đến 19 bậc). Chỉ có 01 chỉ số thành phần giảm hạng (tuy nhiên trong top 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước).

Với kết quả Chỉ số PCI năm 2019, thành phố Hà Nội có 03 chỉ số thành phần trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước (Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” và chỉ số “Đào tạo lao động” đều xếp thứ 4/63; Chỉ số “Gia nhập thị trường” xếp thứ 10/63)…

Kết quả Chỉ số PCI ghi nhận sự nỗ lực của Thành phố đối với việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khẳng định sự quyết liệt, sáng tạo của Thành phố trong chỉ đạo điều hành với phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”.

Niềm tin của các nhà đầu tư, doanh nghiệp với Thành phố đã được khẳng định qua sự đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp trong thời gian vừa qua. Từ năm 2016 đến 30/4/2020 có 107.283 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn điều lệ khoảng 1,340 triệu tỷ đồng (gấp 1,36 lần về số lượng thành lập mới, tốc độ tăng trung bình là 9,6%/năm);

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 23,702 tỷ USD, gấp 3,97 lần so với giai đoạn 2011-2015 (trong 2 năm 2018, 2019 - Thành phố dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, đây là kết quả lần đầu tiên Thành phố đạt được sau gần 35 năm đổi mới). Đây là nguồn lực vô cùng quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế, cải thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Dư địa cho cải cách và tăng hạng ở vị trí cao hơn

Hiện nay, tỉnh xếp hạng cao nhất có điểm số là 73,4/100 và Hà Nội có điểm số 68,8/100. Như vậy, có thể thấy rằng, các tỉnh, thành phố đều còn dư địa cho cải cách.

Tại Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 22/4/2020 thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, UBND Thành phố đã đạt mục tiêu: Phấn đấu duy trì Chỉ số PCI năm 2020 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Thành phố tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Duy trì các chỉ số thành phần có truyền thống xếp hạng tốt của Hà Nội là Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” và chỉ số “Đào tạo lao động”. Đồng thời, duy trì kết quả của Chỉ số “Gia nhập thị trường” là chỉ số đã có sự cải thiện đột phá trong thời gian vừa qua, hiện đang trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Tiếp tục tập trung cải thiện các chỉ số đang xếp hạng trung bình.

Tiếp tục cải cách hành chính sâu rộng theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tính minh bạch để giảm thời gian, giảm chi phí chính thức và không chính thức cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh phục hồi kinh tế do tác động của dịch Covid-19.

Đồng thời, Thành phố chuẩn bị tốt các điều kiện để sẵn sàng đón thời cơ mới, làn sóng chuyển hướng đầu tư ra ngoài Trung Quốc, từ các quốc gia tham gia hiệp định EV-FTA và EV-IPA. Thành phố tiếp tục triển khai các chính sách về phát triển doanh nghiệp và khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp cũng như tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Sinh Vũ

Nguồn :