M
16/04/2020 07:08

Hà Nội: Đôn đốc các dự án đầu tư công theo tinh thần “góp gió thành bão”

(LĐTĐ) Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố có văn bản chỉ đạo đôn đốc các dự án đầu tư công của tất cả các cấp từ thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã, thành phố theo tinh thần “góp gió thành bão”.

ha noi don doc cac du an dau tu cong theo tinh than gop gio thanh bao Trong bối cảnh dịch Covid-19, Hà Nội xác định thúc đẩy đầu tư công để phục hồi kinh tế
ha noi don doc cac du an dau tu cong theo tinh than gop gio thanh bao Tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công
ha noi don doc cac du an dau tu cong theo tinh than gop gio thanh bao Nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân ổn định sản xuất, kinh doanh

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 2558-TB/TU, kết luận của Thường trực Thành ủy tại hội nghị với Ban Cán sự đảng UBND Thành phố về tình hình phân bổ, thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020); định hướng xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

ha noi don doc cac du an dau tu cong theo tinh than gop gio thanh bao
Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu đôn đốc các dự án đầu tư công của tất cả các cấp theo tinh thần “góp gió thành bão”

Theo đó, về tình hình phân bổ, thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020), Thường trực Thành ủy cơ bản thống nhất với các nhóm giải pháp theo đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND Thành phố.

Trong đó lưu ý thực hiện một số giải pháp: Thành lập Ban chỉ đạo hoặc Tổ công tác đặc trách do lãnh đạo UBND thành phố chủ trì để chỉ đạo đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trung hạn.

Cần thống kê khó khăn, vướng mắc của từng dự án, tiến độ giải quyết, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị và đôn đốc triển khai thực hiện; tổ chức họp giao ban định kỳ hàng tuần; có chế độ thông tin, báo cáo kết quả với Thành ủy, UBND Thành phố.

Chỉ đạo cơ quan chức năng của thành phố xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho hoạt động lao động, sản xuất và thi công các dự án trong mùa dịch và lâu dài về sau; nghiên cứu, sửa đổi, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của thành phố để phù hợp với Luật Đầu tư công (sửa đổi) năm 2019 và các quy định pháp luật khác có liên quan để tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, thống nhất và thuận lợi nhất cho các đơn vị triển khai thực hiện.

Rà soát, kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy và nhân sự tại các ban quản lý dự án của thành phố nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động theo hướng chuyên nghiệp hóa, đáp ứng yêu cầu về quản lý đầu tư xây dựng.

Bí thư Thành ủy yêu cầu, Ban cán sự đảng UBND Thành phố có văn bản chỉ đạo đôn đốc các dự án đầu tư công của tất cả các cấp, từ thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã, thành phố theo tinh thần “góp gió thành bão”.

Đồng thời có văn bản quyết định trong tháng 4/2020 về danh mục các dự án, công trình được hoàn thành (hoặc hoàn thành các khâu để khởi công) chào mừng đại hội đảng bộ các cấp quận, huyện, thành phố, nhất là công trình cấp bách, trọng điểm; phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Về định hướng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021 - 2025), Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo triển khai bám sát Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 20/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 5743/BKHĐT-TH ngày 14/8/2019.

Về phương án cân đối nguồn vốn cho nhu cầu đầu tư phát triển của thành phố giai đoạn 2021 - 2025, Ban Cán sự đảng UBND thành phố chủ động làm việc, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách sách nhà nước và xác định tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố giai đoạn 2021 - 2025 (tối thiểu 35%) để đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Trước mắt, cần đánh giá thêm tác động của dịch Covid-19 tới khả năng cân đối ngân sách thành phố.

Về định hướng đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, phải bám sát định hướng phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố theo dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ thành phố.

Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để các dự án có thể triển khai ngay sau khi kế hoạch được thông qua…

Hoàng Phúc

Nguồn :